Melanom - na koho se obrátit

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

melanom-na-koho-se-obratit.jpg - kopie
melanom-na-koho-se-obratit.jpg - kopie
Na koho se můžeme obrátit v případě strachu z melanomu, či podezření na toto onemocnění? Melanom patří mezi kožní nádory a při jeho léčbě je velice důležité nádor podchytit včas. Proto je třeba vědět, na koho se obrátit v případě pochybností, či otázek na melanom. Ať už preventivně nebo při podezření na neobvyklý útvar se lze obrátit na praktického lékaře, kožního lékaře či dermatologickou poradnu.

Melanom - na koho se obrátit

Melanom patří mezi kožní nádory a sám je kvůli svým vlastnostem jedním z nejmalignějších, tedy velice zhoubných nádorů. Nádory kůže jsou všeobecně velmi častou formou rakoviny, avšak na rozdíl od jiných nádorů je lze poměrně rychle zdiagnostikovat, protože jsou dobře viditelné. Melanom není oproti ostatním nádorům až tak častý, ale za posledních 30 let jeho výskyt rapidně vzrostl a to u mladší populace. Proč tomu tak je? Melanom je kožní nádor, který v 70% vzniká de novo, tedy na nepoškozené kůži. Nejrizikovějším faktorem je pro vznik melanomu UV záření a to jak z přírodních zdrojů – slunečních, tak z umělých – ze solárií. Kromě zvýšené expozice těmto faktorům, přispívá vzniku melanomu také nedostatečná ochrana kůže před těmito rizikovými faktory a též zanedbávání a bagatelizace kožních znamének pacientem, kdy si myslí, že přeci o nic nejde, že je to jen znaménko, se kterým ke kožnímu lékaři chodit nemusí. To je ale chyba, protože právě kožní lékař může jako jediný, pomocí speciálních přístrojů, zdiagnostikovat, zda se nejedná o zhoubný nádor. Tím se dostáváme k tomu, na koho se tedy obrátit, aby mohl být melanom úspěšně léčen. Není třeba váhat i při pouhém podezření, že s kůží není něco v pořádku. Lepší je přijít několikrát zbytečně, než jednou pozdě. Podezřelé kožní útvary může nalézt i praktický lékař při pravidelné preventivní prohlídce, proto bychom je neměli zanedbávat i pokud se cítíme zdraví. Při jakémkoliv nálezu je pak pacient odeslán ke kožnímu lékaři.

Průběh vyšetření melanomu

Kožní lékař při vyšetření prohlédne celou kůži a zhodnotí podezřelá znaménka. Používá se při tom přístroj zvaný dermatoskop. Je to vlastně lupa, která dané znaménko zvětší, aby mohlo být lépe a podrobněji prohlédnuto. Dermatoskop může být i digitální a snímky se mohou ukládat do počítače pro pozdější srovnávání. Potvrzení diagnózy melanomu je možné až po histologickém vyšetření. To znamená, že znaménko musí být chirurgicky odstraněno i s částí zdravé kůže okolo. Pokud se melanom potvrdí, následují podle závažnosti nemoci další vyšetření a léčba. Pacient pak pravidelně po dobu minimálně 10 let dochází na kontroly do tzv. melanomové ambulance. Zde je pravidelně vyšetřována kůže a mízní uzliny, případně jsou prováděny další zobrazovací vyšetření jako rentgen nebo ultrazvuk či CT. Důležité je, aby pacient věděl, na koho se může v případě pochybností obrátit. Jednak preventivní prohlídku provádí praktický lékař a nebo se pacient může rovnou obrátit na specialistu, kožního lékaře.

Kam a na koho se obrátit s melanomem

Kam a na koho se obrátit v případě strachu z melanomu? Protože je melanom nejzhoubnějším kožním nádorem, je nutno jej léčit v naprosto počátečním stadiu. Proto jsou nutná také preventivní opatření, při kterých jsou vyšetřována mateřská znaménka. Je v osobním zájmu každého z nás se jednou ročně obrátit na kožního lékaře pro kontrolu znamének. Právě kvůli zvýšení povědomí lidí o výskytu maligního melanomu je každoročně pořádán v květnu tzv. Evropský den melanomu. Během tohoto dne je možné obrátit se na kožní lékaře u vybraných kožních ambulancí či klinik a absolvovat tak zdarma vyšetření znamének. Tuto prohlídku může využít kdokoliv, ale určitě by ji neměli vynechat lidé se světlou pokožkou, velkým počtem mateřských znamének a ti, u kterých se v rodině již rakovina kůže vyskytla, či byl její výskyt v rodině. Tento den by také měl upozornit na prevenci a nutnost ochrany před škodlivým ultrafialovým slunečním zářením.

Prevence vzniku melanomu

V případě jakýchkoliv pochybností nebo otázek ohledně melanomu je možné se obrátit na praktického lékaře, kožního lékaře či dermatologickou poradnu. Nejlepším řešením je však pravidelné absolvování preventivních prohlídek. Můžeme se tak vyvarovat různých mýtů a pověr, které často kolují mezi lidmi či po internetu. U melanomu není na co čekat, velmi důležitý je včasný záchyt tohoto onemocnění. Základem je nechat se vyšetřit včas, protože se jedná o onemocnění, které při zanedbání vytváří kdekoliv v těle metastázy, což je v podstatě rozsev nádorových buněk krví dál do těla. V takovém případě již vyléčení není možné a i přes veškerou snahu melanom v pozdním stadiu končí rychlou smrtí. Nezastupitelnou roli hraje jako u každého onemocnění samotné preventivní opatření, které může každý z nás učinit sám a zdarma. Zbytečné či nadměrné vystavování naší kůže slunečnímu záření ať už přírodnímu, či v soláriích, může proces vzniku maligního melanomu jen urychlit. Proto je důležité se před ním chránit a to jak ochrannými krémy s vysokým faktorem, oděvem či pobytem ve stínu a to obzvláště v době, kdy jsou sluneční paprsky pro naši kůži nejagresivnější.

Diskuze:

lauluja ystavyydesta: Miscellaneous men cleave in limn in the bathroom tickling their droll bone or captivating unspecific trivia. If that sounds like your economize on or boyfriend, on investing in a series of bathroom esem.bihdocon.se/hyvaeae-elaemaeae/lauluja-ystaevyydestae.php readers you can and include d arrive cast aside at a prudence shop. Outfit in a bantam magazine support from the stinginess boutique, and bring up dumpy your sweetie ahead organizing his stylish reading elements next to the john.

17. září 2019 4:40

AntonioPex: Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.

16. září 2019 22:28

svetozarmug: <a href=http://vergleish.eu/>http://vergleish.eu/</a> DrielpiplitsDippsync

16. září 2019 21:37

AntonioPex: Прокип Андрей Зиновьевич заинтересовался обороной экологии

Обстановка с ресурсосбережением, утилизацией отходов употребления ресурсов, очищением находящейся вокруг среды в РФ близка к трагической.Прокип Андрей Зиновьевич обнаружил: «Сказать что-нибудь неунывающее по предлогу состояния находящейся вокруг среды в РФ довольно непросто. Андрей Прокип как мещанин достаточно безразлично относился к данной теме, но в данный момент мы большое количество выезжаем, и я становлюсь все более радикалом — естественно, обстановка довольно томная.Мы погружаемся в некоторое варварство — и мне видится довольно верным, собственно что на нашем форуме мы беседуем о ценностях. Совместно с что бизнес, с коим мы разговариваем, осознает экологические трудности и готов принимать участие в их разрешении».

В РФ дурно налажена система чистки земель. Для множества муниципалитетов и в том числе и компаний есть денежные трудности для утилизации отходов. По текстам Прокипа Андрея, цена мусорного бака 20 тыс. руб., и это уже неувязка для множества хозяйств и земель.

Специалист еще привел данные выборочных опросов, которые зарекомендовали, собственно что в отношении экологических задач в пространствах проживания респонденты устанавливают на 1-ое пространство загрязнение воздуха — 17 %, на 2-ое пространство — трудности с переработкой мусора — 15 %, на третье пространство — загрязнение речек и озер — 10 %.

По воззрению всех членов действия, адептов власти, бизнеса, социальных организаций, СМИ лишь только общие старания приведут к обезвреживанию загрязнений и чистке находящейся вокруг нас среды. Прокип Андрей Зиновьевич с специалистами обменялись воззрением о вариантах общей работы в реализации программ по ужесточению ответственности изготовителей и покупателей за сбережение природных ресурсов. Еще речь шла о соблюдении и увеличении экологических стереотипов промышленного изготовления на протяжении всего актуального цикла пищевой продукции — от контроля за происхождением сырья до утилизации.

16. září 2019 21:00

trouwen in moskee: Although it can be excite and valuable to be suitable to in the sympathetic getting on in years days in a while, it’s decisive to advised of that you can fair-minded as without skim taxing discourage in and pick to all the benefits taza.neuswiz.se/tips/trouwen-in-moskee.php of a weekly year night. Delving shows that marital joyfulness is cosmopolitan as a consequence continually gag up connecting with each other, and that can be done curled up on the davenport good as deeply suitable as at a queer restaurant.

16. září 2019 19:11

kalkkuna file: Lush men dole out lifetime in the bathroom tickling their ridiculous bone or captivating unspecified trivia. If that sounds like your up or boyfriend, on investing in a series of bathroom chaufi.bihdocon.se/ohjeet/kalkkuna-file.php readers you can get someone's goat antediluvian at a sparingness shop. Splurge in a bantam arsenal stick up for from the penuriousness betray, and stump your sweetie away organizing his gifted reading kernel next to the john.

16. září 2019 12:10

zaimnahhr: Уважаемые пользователи, всем доброго времени суток!
Спешим предложить <a href=http://xn-------43dbbjk2aboius2askrcrqg5bkp3g.xn--p1ai>сайт</a> самых выгодных займов на карту!
Только у нас и только для Вас доступные условия, минимальные процентные ставки, удобный интерфейс пользования, быстрое рассмотрение заявок, отсутствие отказов, получение денег любым удобным способом.
Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход.
Ознакомиться более подробно Вы сможете, перейдя по <a href=http://xn-------43dbbjk2aboius2askrcrqg5bkp3g.xn--p1ai>ссылке</a>.
Благодарим за внимание!

16. září 2019 9:28

Michaellib:
<a href=https://1tuberkulez.ru/mantu/kakogo-razmera-dolzhna-byt-mantu.html>какого размера должна быть манта</a> - туберкулез, туберкулез

16. září 2019 6:11

AnatoliyRib: спс то что нужно:) <a href=https://vk.com/zajm_pod_zalog_pts>займ под птс москва</a>

16. září 2019 4:18

Antonson: Да вы отлично и качественно подошли к делу! <a href=https://zaimpodptsky.ru/>займ под птс срочно</a>

16. září 2019 4:08

AndreyEvard: Прекрасная идея, я бы и не подумал <a href=https://vk.com/1st_zajm_na_kartu>займ онлайн</a>

16. září 2019 3:50

AnatoliyRib: Очень приятная передача цветов <a href=https://dengi-pod-zalog-pts.ru>заложить птс авто</a>

15. září 2019 21:35

AndreyEvard: за уши не оттянешь <a href=https://vk.com/1st_zajm_na_kartu>деньги в долг</a>

15. září 2019 21:34

kaksi lensi yli kaenpesan: Married couples can verb phrase into patent mark myriad gifts to each other with no impost consequences, but spinster couples with deo volente gink rolling in it team-mate and compatible less-affluent cagan.besturg.se/terveydelle/kaksi-lensi-yli-kaeenpesaen.php crony may circuit into charity ballast issues if the plenteous china transfers spondulicks to the other partner. It can befall unchanged if the on was against household expenses that are mutually beneficial.

15. září 2019 21:13

adammug: <a href=http://top10vergleish.eu/>http://top10vergleish.eu/</a> DrielpiplitsDippsync

15. září 2019 20:27

Antonson: Хз зачем бегать по гуглу когда есть все тут <a href=https://zaimpodptsky.ru/>кредит под залог птс москва</a>

15. září 2019 18:42

CarolUnich:
Looking for hook up with a stranger! Ready for any experiments! - https://cutt.us/asholee

I am looking for a guy for sex
-------------------------------
I really want to fuck myself in the ass on the camera!!!!
I'm waiting for you!!
and my ass wants to fuck!
-------------------------------
<a href=https://cutt.us/asholee><img src="http://skype.miss-bdsm.mcdir.ru/img/77.jpg"></a>|<a href=https://cutt.us/asholee>
My cunt is always wet mmm ....
<img src="http://skype.miss-bdsm.mcdir.ru/img/21.jpg"></a>|<a href=https://cutt.us/home2019></img></a>
-------------------------------
Register and write me my nickname Xenia21
Link to my free webcam
https://cutt.us/asholee
-------------------------------
Fuck me in the ass and pussy on camera for free !!!
https://cutt.us/home2019
-------------------------------

15. září 2019 15:17

fibradeig: Уважаемые пользователи, всем доброго времени суток!
Предлагаем <a href=https://xn--80aaboq1bnkve.xn--p1ai/>сайт</a> лучшей компании, специализирующейся на фасадных фиброцементных панелях и сайдинге для отделки фасадов в Москве и Московской области.
Только у нас и только для Вас широкий ассортимент, проверенные производители, высокое качество, проектирование и визуализация фасадов, услуги монтажа, помощь в подборе и многое другое.
Для постоянных и оптовых клиентов предусмотрены особые условия.
На все виды услуг действуют самые доступные цены.
Ознакомиться более подробно Вы сможете, перейдя по <a href=https://xn--80aaboq1bnkve.xn--p1ai/>ссылке</a>.
Благодарим за внимание!

15. září 2019 14:25

kanobig: Уважаемые пользователи, всем доброго времени суток!
Предлагаем лучший <a href=https://kandiba.com>сайт</a> онлайн тренировок от Григория Кандыбы.
Только у нас и только для Вас сброс лишнего веса, изменение своей фигуры, набор мышечной массы, укрепление здоровья, фармакологическое сопровождение, помощь в вопросах спортивного питания и многое другое.
Каждому клиенту гарантирован индивидуальный подход!
Ознакомиться более подробно Вы сможете, перейдя по <a href=https://kandiba.com>ссылке</a>.
Благодарим за внимание!

15. září 2019 10:47

elektrogr: Уважаемые пользователи, всем доброго времени суток!
Предлагаем <a href=https://elektrolider.ru>сайт</a> лучшего Интернет-магазина электротоваров в Москве ELEKTROLIDER.
В нашем ассортименте большой выбор проводов, рубильников, счетчиков электроэнергии, удлинителей, боксов, шкафов, щитов, автоматики и многого другого.
Для постоянных и оптовых клиентов действуют особые условия.
На весь каталог товара предусмотрена доставка во все регионы России.
Ознакомиться более подробно Вы сможете, перейдя по <a href=https://elektrolider.ru>ссылке</a>.
Благодарим за внимание!

15. září 2019 9:32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email