Popáleniny a následná péče

14.4.2012 , Kateřina Hudecová

popaleniny-a-nasledna-pece.jpg - kopie
popaleniny-a-nasledna-pece.jpg - kopie
Následná péče o pacienty, kteří prodělali závažné popáleniny, je velmi komplexní. Následná péče po popáleninách zahrnuje jednak rehabilitace, dále pak korekci jizev neinvazivními metodami, ale i metodami plastické chirurgie. Následná péče po popáleninách také musí zahrnovat psychoterapii, která pomáhá lidem s vyrovnáním se s novou životní situací. Ta je mnohdy tou důležitější složkou následné léčby popálenin.

Popáleniny a následná péče

Popáleniny patří mezi nepříjemná poranění, která vznikají v důsledku působení vysokých teplot, chemikálií nebo elektrického proudu na náš organismus. Postihují kůži do různé hloubky a někdy mohou být také poškozeny i hluboké tkáně, například svaly nebo šlachy. Hojení popálenin je ve většině případů velice pomalé, často dochází k jejich infekcím, zejména pak u těžších popálenin, a vznikajíčasto znetvořující jizvy.

Dělení popálenin

 Podle hloubky postižení rozeznáváme popáleniny I. – IV. stupně. Popáleniny I. stupně jsou nejméně závažné a obvykle jako léčba postačí chlazení postižených míst. U pacientů se středně těžkými popáleninami, tedy popáleninami II. stupně, kteří mají na kůži puchýře, je nutné rány vyčistit a případně překrýt obvazy. Zhruba do 14 dnů dochází ke spontánnímu zhojení popálené plochy. Popáleniny III. stupně zasahují hlouběji do kůže, a některé její úseky tak zcela odumírají. U tohoto stupně je vždy nutný převoz pacienta na příslušné popáleninové oddělení, stejně tak jako u popálenin IV. stupně. Při velmi těžkých úrazech, například po zásahu elektrickým proudem, kdy je nevratně poškozena kůže i svalovina, je často nutná amputace končetiny. Od typu a rozsahu popáleniny se pak odvíjí její následná péče.

Příznaky popálenin

Popáleniny jsou velice častým úrazem, které se podle rozsahu a hloubky popálenin mohou projevovat různými jak místními, tak celkovými příznaky.

Místní příznaky popálenin

Při popáleninách I.stupně, kdy je postižena pouze povrchová vrstva kůže, se objevuje zarudnutí, bolestivost, ale ke zhojení dochází během několika dnů. U popálenin II. stupně se již vyskytuje bolestivý puchýř, zarudnutí a otok, což je dáno postižením hlubších vrstev kůže. Popáleniny III.stupně jsou charakteristické hnědočernou barvou kůže, která je i suchá a tvrdá. Pacient necítí žádnou bolest, jelikož dochází k poškození kůže v celé své tloušťce včetně nervových zakončení. Nejzávažnější jsou pak popáleniny IV.stupně, kdy dochází ke zuhelnatění z důvodu poškození všech vrstev kůže, svalů i kostí.

Celkové příznaky popálenin

U popálenin se setkáváme i s celkovými příznaky jako jsou zmatenost, neklid, změny chování a v nejtěžších případech i bezvědomí. Závažnými příznaky jsou zrychlená srdeční činnost, dechové poruchy, či pokles krevního tlaku. Takového pacienta je nezbytné co nejrychleji přepravit do nejbližší nemocnice.

Léčba popálenin

Léčba popálenin závisí na hloubce a rozsahu popálenin, tedy na stupni popálení. U popáleného jedince je nutné zakročit jednak v rámci první pomoci, ale nesmíme zapomínat také na následnou péči popálenin. V první řadě je nutné odstranit postiženého od zdroje popálenin. Popáleniny I.stupně je vhodné pouze chladit pod tekoucím proudem vody, doporučuje se kůži ošetřit například Panthenolem. V případě přítomnosti puchýřů je vhodné je neodstraňovat z důvodu hrozící infekce. U rozsáhlých popálenin, při kterých je riziko infekce je vhodné postižené místo sterilně krýt. Samozřejmostí je okamžitý převoz pacienta do nemocnice.

Chirurgická léčba popálenin

U závažných popálenin je nutné také sledovat pacientovy základní životní funkce, stav vědomí, dýchání a krevního oběhu. Pokud je jejich stav ustálený, následná péče se pak týká jen samotných popálenin. Ve většině případů však hluboké a rozsáhlé popáleniny vyžadují operativní léčbu. Nejdříve je zapotřebí, aby byly odstraněny odumřelé okrsky kůže. Ty pak chirurgové nahradí jiným kožním krytem. Většinou dochází k tomu, že se pacientovi odebere kůže z nepopálené oblasti těla, nejčastěji je tento kožní štěp z oblasti stehen nebo z hýždí a následně se tato kůže přenese a pomoci ní se překryjí popálená místa. Ne vždy ale vlastní zdravá kůže pacienta vystačí. Pokud jsou popáleniny rozsáhlejší, je nutné použít jiné, tzv. umělé kožní náhrady. Poté se vyčkává asi tři týdny, než nový kožní kryt přiroste. Následná péče tak trvá déle.

Popáleniny a následná rehabilitace

Následná péče o popáleniny může být i obtížnější, než samotná první pomoc. I přes veškerou snahu a péči totiž zanechávají hluboké popáleniny na kůži jizvy. Jizvy bývají zpočátku zarudlé, bolestivé, a mohou tak omezovat i pacientův pohyb. Proto je nutné, aby byla věnována dostatečná pozornost také následné péči a to převážně rehabilitacím. Ty spočívají v každodenním promazávání postižené kůže a jizev. Zároveň se provádí tlaková masáž, kdy na asi 10 sekund stlačíme poškozenou plochu až do jejího zbělání. Dobře působí i speciální pružné návleky, které tlačí na jizvu a napomáhají tak jejímu vyrovnání. Při rehabilitacích se často používají i dlahy. Ty bývají většinou zhotoveny přímo na míru pro konkrétního pacienta a používají se zejména pro oblasti kloubů, kde je potřeba zachovat hybnost. Především během prvního roku po popálení je role rehabilitací velmi významná, protože mohou zabránit rozvoji znetvoření nebo zkřivení poškozených tkání a tím také sníží počet případných nápravných operací.

Život s popáleninou

Některé popáleniny, zejména ty rozsáhlejší, způsobují postiženému celoživotní následky, a to nejen fyzické, ale často i duševní. Většinou si totiž pacient na vznik popálenin pamatuje, a vzpomínky u něj mohou vyvolat silné úzkosti. Zároveň si často může začít uvědomovat zdravotní následky úrazu, případné nepěkně vypadající jizvy a popálená místa na jeho těle. V tomto případě pak následná léčba popálenin spočívá spíše v léčbě psychické stránky pacienta. Proto je zapotřebí, aby se na jeho léčbě kromě plastických chirurgů podíleli i psychologové nebo psychiatři. Často bývá tato následná léčba popálenin náročná a zdlouhavá.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email