Chodidla

11.10.2014 , MUDr. Pavel Kouda

chodidla.jpg - kopie
chodidla.jpg - kopie
Každá z našich nohou je mistrovské dílo mechaniky, které se skládá z 26 kostí, 35 kloubů a více než 100 vazů. V mnoha směrech připomínají ruce tvarem kostí, cévním zásobením a průběhem nervů, ale liší se od nich rozměrovými proporcemi. Například kostěné články prstů na noze odpovídají týmž kostem, které jsou v článcích prstů rukou.

Nikoho nepřekvapí konstatování, že ruce a nohy jsou si navzájem svou stavbou velmi podobné, protože se obojí vyvinuly během tisíců let z opičích končetin, které byly původně určené pro lezení po stromech a byly chápavé. U člověka se schopnost řídit pohyby rukou postupně zdokonalila, zatímco funkce nohy se zcela změnila, jakmile se člověk vzpřímil a začal chodit po dvou končetinách místo po čtyřech.
Noha plní dvě důležité úlohy: drží váhu těla a účinkuje jako páka, která umožňuje pohyb těla vpřed při chůzi nebo běhu. Ukázalo se však, že lidé, kteří ztratili obě ruce, jsou schopni vycvičit své nohy natolik, že dosáhnou téměř stejné „zručnosti" jako ruce; potom s nimi mohou dokonce i psát nebo kreslit.

Chůze

Noha se skládá z mnoha malých kostí a kloubů, díky tomu je pružná a přizpůsobená chůzi po nerovném povrchu. Většina síly nohou pochází ze silných svalů stehen a lýtek, množství menších svalů v nártu plní pomocné funkce.
Váha těla spočívá na velmi silné patní kosti (calcaneus). Je to nejpevnější kost v těle a tvoří kostěný základ paty. Na patní kost se připojují pomocí vazů další drobné kosti vytvářející kostru nožní klenby a s nimi jsou spojené zánártní kosti. K těm se pak připojují kosti prstů. Tímto způsobem vytvořená segmentovaná klenba nohy se podobá mostnímu oblouku. Je schopná unést prakticky jakoukoliv váhu.
Nožní klenba se skládá ze tří oblouků. Je to střední podélný oblouk, rozkládá se po dlouhé ose chodidla na vnitřní straně, podélný zevní oblouk, ten opět prochází dlouhou osou chodidla, ale na straně vnější. Třetím obloukem je oblouk příčný - prochází napříč chodidlem. Chodidlo zdravé nohy se tak dotýká podložky fakticky pouze patou, prsty a zevní hranou. Vidíme to dobře na otisku mokrého chodidla například v koupelně. Vnitřní oblouk chodidla je vyšší než zevní, proto se vnitřní část nohy podkladu nedotýká. Lze tak snadno poznat plochou nohu - otisk má jiný tvar a podkladu se dotýká i střední a někdy i vnitřní část chodidla. Tvar všech oblouků udržuje složitý systém vazů a svalů.
Při stoji spočívá váha vašeho těla na patě a zánártních kostech, zatímco při chůzi se přesune hlavní zátěž na zevní stranu chodidla a na hlavičky (přední konce) zánártních kostí. Při pohybu paty směrem vzhůru se prsty natahují a stažením příslušných svalů se zkrátí podélná klenba chodidla.
Samotný trup se posunuje vpřed činností mohutných svalů nohy - lýtkové svaly se svými šlachami připojují k hlezennímu kloubu (kotníku), který používají jako páku, zatímco šlachy svalů ohybačů v chodidle ohýbají prsty, aby se pohyb dokončil. Natažením prstů při dokončení kroku zabrání šlachy na horní ploše chodidla tomu, aby prsty zůstaly po došlápnutí ohnuté vespod. Nejdůležitějším prstem je palec, ale ani jeho ztráta schopnost chůze nijak podstatně nenaruší.

Dětská noha

Nohy většiny narozených dětí mají plochý tvar. Oblouky nožní klenby se vyvíjejí postupně, tak jak se používáním posilují šlachy, svaly a vazy. Z tohoto důvodu má zásadní důležitost, aby malé dítě mělo obuté správně padnoucí boty. Jen tak se jeho noha může vyvíjet správně. Dávat dítěti boty příliš brzy ve skutečnosti není příliš vhodné. Pokud není nebezpečí poranění o ostré předměty, je lepší nechat je běhat bosé.
Jakmile začne dítě nosit boty, měřte mu délku a šířku chodidla každé dva měsíce. Tuto službu poskytuje většina solidních obchodů obuví a zároveň vám jejich pracovníci poradí. Jakmile se boty stanou příliš malými, je třeba je okamžitě vyměnit. Musí na to dohlédnout rodiče, protože dítě zpravidla ještě není schopné postěžovat si, když jsou mu boty těsné. Přílišné sevření nohou v botách je příčinou mnoha pozdějších deformit, jako je vbočený palec, zarůstající nehty na prstech a deformace prstů, které se později v dospělosti jen těžko dávají do pořádku.

Předcházení onemocněním nohou

V dospělosti bychom se měli o nohy starat stejnou měrou jako v dětství a nebrat ohled na módní požadavky. Naneštěstí je pravda, že většinu deformací nohou si způsobíme sami - je důsledkem nošení nesprávně padnoucí obuvi a potíže ještě znásobují vysoké podpatky a podrážky, protože se kvůli nim tělo naklání v nesprávném úhlu.
Stejné příčiny, které způsobují bolesti, mohou vyvolávat kuří oka a otlaky - okrsky kůže ztvrdlé vlivem tlaku a dráždící nervy, které leží pod nimi. I když je možné zkusit léčbu doma, vždy je lepší obrátit se na lékaře nebo pedikéra.
Dodržování zásad hygieny při péči o nohy je důležité pro prevenci infekcí. Nohy mají velkou tendenci k pocení, protože jsou celý den uzavřené v ponožkách a v botách. Pot nejen že nepříjemně páchne, ale představuje také vhodné živné prostředí pro růst a množení choroboplodných zárodků.
Pravděpodobnost onemocnění nohou plísněmi snížíme do určité míry pečlivým výběrem ponožek a bot. Ponožky vyrobené z bavlny nebo vlny sají pot lépe než syntetické materiály jako například nylon a kožená obuv umožňuje nohám „dýchat", protože propouští vodní páru.

Ploché nohy

Onemocnění zvané plochá noha nebo pes planovalgus, jak jí říkají chirurgové a ortopedi, se může vyvinout v kterémkoli věku. Jak již sám název napovídá, chodidlo ztrácí vnitřní klenbu, oplošťuje se a v důsledku toho přichází při došlápnutí většina plochy chodidla do styku s podložkou. Můžeme se o tom přesvědčit zkouškou otisku vlhkého chodidla. Při něm klenutá noha zanechává pouze úzký otisk své zevní hrany, paty a prstů.
Vnitřní část klenby chodidla působí při chůzi jako pružina a pomáhá správně rozložit váhu mezi prsty a patu. Máte-li ploché nohy, nemusíte to ani cítit, pouze není patrné vyklenutí chodidla. Ploché nohy mají i mnozí sportovci a jediné, čím trpí, je neobvyklé opotřebení bot.
Asi nejčastější příčinou plochých nohou je oslabení vazů, které drží u sebe kosti v přední části chodidla. Vede to k našikmení přední části nohy a k snížení klenby. Dalším následkem je častá bolest v nohou.
Mnozí rodiče se strachují o nohy svých potomků. Zdánlivě ploché nohy kojenců ve skutečnosti obsahují v ploskách určité množství tukové tkáně, stejně jako vystupující tukový polštářek u paty, který vyplňuje nožní klenbu a dává chodidlu plochý vzhled. Od věku asi tří let, kdy dítě začne správně chodit, se tento dojem vytratí.

Deformity nohou

Častými deformitami nohou jsou kladívkové prsty a vbočené prsty.

  • Kladívkové prsty patří k těm nejbolestivějším deformitám, které mohou vaše nohy postihnout.
  • Druhou takovou deformací je vbočený palec. Prsty se při této poruše ohýbají tak, že vrcholek prstu se tře o obuv. Na tomto místě se při trvalém tření vytvoří vrstva zrohovatělé kůže a stane se natolik bolestivou, že není možné snést na nohou boty a každá návštěva obchodu obuví se stává utrpením. Všechny prsty - kromě palce - obsahují tři malé kůstky spojené klouby. Když si zujete boty a podíváte se na prsty, zjistíte, že stlačíte-li konec prstu směrem k palci, uprostřed se vyklene vzhůru a kůže se zkrabatí. Totéž se děje, když jsou nohy obuví v přední části příliš sevřené nebo je-li noha vůči obuvi příliš dlouhá. Může k tomu také dojít při nerovnováze malých svalů nohy, které drží prsty natažené. Tento stav není nijak nebezpečný a nevyžaduje léčbu, dokud nezačne působit potíže způsobené třením kůže o obuv. Někdy stačí krýt horní plochy prstů měkkou podložkou a zabránit tak tření. Prospěšná může být návštěva pedikéra, který odstraní ztvrdlou kůži vytvořenou na prstech. Pokud je bolest skutečně nesnesitelná, přichází v úvahu operace. Je to krátký výkon spočívající v narovnání ohnutého kloubu tak, že se vyřadí z funkce. Někdy se k udržení kloubu v rovné poloze použije tuhý drát, který se po čtyřech nebo šesti týdnech bezbolestně odstraní. Prst potom zůstane natažený a o něco kratší, než byl dříve. Dále se již o botu neodírá a není bolestivý.
  • Podobně je noha postižena při vybočených prstech, kdy je postiženo několik prstů, často na obou nohách. Deformita se podobá několika kladívkovým prstům najednou, a pokud způsobuje bolesti, lze ji léčit stejným způsobem. Je naprosto jasné, že nejlepším způsobem, jak se v budoucnu ochránit pře onemocněním prstů, je nosit boty, které poskytují ve špičce dostatek prostoru, aby se prsty nekřivily. Mnoho lidí však tuto skutečnost ignoruje za cenu bolestí a nemocných nohou v pozdějším životě.
  • „Holubí prsty" je výraz pro stav, kdy se prsty obou nohou ohýbají dolů. Příčin tohoto stavu může být více. Někdy to je ohnutí přední části nohy směrem dovnitř (metatarsus varus). Tato vada je obvykle vrozená a stane se zjevnější ve chvíli, kdy se dítě začne učit chodit. Ostatní části končetiny jsou zcela normální a kolena směřují dopředu. Častější však je to, že vada je důsledkem postižení celé končetiny od kyčle. Končetina je v takovém případě vtočená směrem dovnitř. Kolena směřují spíše k sobě než vpřed. Naštěstí není skutečná příčina této deformity nijak zvlášť důležitá a u většiny dětí se vada ztratí během růstu. V minulosti se dětem dávaly speciální boty nebo dlahy na nohy. Nyní se to již nedoporučuje, protože při nesprávném přiložení mohou působit spíše škodlivě a protože vada prstů vymizí většinou i bez léčby. V těch několika málo případech, kdy se tak nestane, není postižena chůze, ale spíše celkový vzhled. Jedinou možností je v takovém případě operace, při níž se narovnají kosti horní části končetiny tak, že chodidla směřují dopředu. Ve skutečnosti je operace však potřebná jen velmi zřídka.
  • Koňská noha (pes equinovarus) je obvykle vrozený defekt, ale může jej způsobit i zranění, které naruší normální vývoj a růst nohy. Koňská noha je vytočená z normální polohy díky deformovaným svalům, šlachám a kostem. Některé z těchto poruch lze vyléčit rehabilitací a dlahami, těžší případy však vyžadují operace k nápravě deformovaných kostí a k úpravě kloubů.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email