Nádory varlat

10.7.2012 , Vladislava Králová

nadory-varlat.jpg - kopie
nadory-varlat.jpg - kopie
Nádory varlat jsou onemocněním, které postihuje především mladé muže. Nádorů varlat je několik typů, každý má jinou prognózu a specifickou léčbu. Jak se nádory varlat projevují? A co diagnóza nádoru varlete pro pacienta znamená? Vše se dozvíte v tomto článku.

Nádory varlat

Varlata jsou součástí mužské pohlavní soustavy. Jedná se o mužskou pohlavní žlázu tvořící mužské pohlavní buňky – spermie a také mužské pohlavní hormony. Varlata jsou párový orgán, který je uložen mimo dutinu břišní v šourku. Toto má svůj význam, pro správný vývoj spermií je zapotřebí o něco nižší teplota než je ve zbytku organizmu. Nádor varlete vzniká stejně jako v jiných případech na základě abnormálního dělení buněk. Nádor varlat představuje asi 1 % všech nádorů u mužů. Postihuje hlavně mladé muže ve věku 20-35 let.

 

Nádory postihující varlata se liší v původu, biologickém chování. Podle toho z jakého typu buňky nádor vychází, rozeznáváme několik skupin. Nejčastější jsou nádory vycházející ze zárodečného epitelu, označují se jako germinativní a představují 90 % všech nádorů varlete. Pokud nádor vychází ze Sertoliho podpůrných buněk nebo z buněk Leydigových, jedná se o gonadostromální nádory. Varle může též postihnout lymfom, který má původ v mízní tkáni. Hlavním rizikovým faktorek je nesestouplé varle, kdy nedojde k jeho posunu do šourku a zůstává v dutině břišní, tento stav se nazývá kryptorchizmus. Vliv mohou mít také zánětlivá onemocnění varlete. Zkoumán je vliv kouření cigaret a marihuany. Pokud je postiženo jedno varle, platí, že s 1-2% pravděpodobností postihne nádor i varle druhé. Jedná se o 500násobně vyšší pravděpodobnost než ve zdravé populaci. Nejčastěji se nádor projevuje nebolestivým otokem varlete. Dalšími příznaky může být bolest varlat. Při rozšíření nádoru do jiných lokalit se může vyskytovat silná bolest zad, močení malého množství moče, poruchy vyprazdňování stolice či dušnost a suchý kašel. Z celkových příznaků jsou to únava, zvýšená teplota, ztráta váhy a slabost. Diagnostika je založena na odebrání anamnestických dat, klinickém vyšetření a zobrazovacích metodách. Provádí se ultrazvuk a CT. Definitivní diagnózu nám ale určí až odebrání vzorku nádoru, což se provádí přístupem přes tříselný kanál. Histologické vyšetření vzorku určí, o jaký typ nádoru se jedná.

Typy nádorů varlat

Jak již bylo uvedeno, nejčastější jsou nádory vycházející ze zárodečného epitelu. Seminom představuje 50 % všech těchto nádorů. Jedná se proto daleko nejčastější nádor varlete. Vystihuje se především ve věku kolem čtyřicítky. Jeho četnost stále narůstá. Hlavním projevem je zvětšení varlete, které může být až několikanásobně větší. Charakteristické pro tento typ nádoru je, že postihuje celé varle, dlouho se šíří jen v něm. Až později dochází k rozšíření na nadvarle a šourek. Mezi další nádory vycházející ze zárodečného epitelu řadíme: embryonální karcinom (má horší prognózu), nádor ze žloutkového váčku, choriokarcinom a skupinu nádorů, které se označují jako teratomy.

Nádory varlat a jejich léčba

Léčebný přístup sestává z několika kroků. Varle se chirurgicky odstraňuje cestou přes tříselný kanál. Radioterapie slouží k pooperačnímu ozáření pánevních mízních uzlin. Velký úspěch také slaví chemoterapie, která vedla k velkému zlepšení prognózy tohoto onemocnění. Je důležitá především tehdy, pokud došlo k rozsevu nádoru po těle. Z preventivních postupů lze doporučit samovyšetření varlete, kdy varle opatrně otáčíme mezi prsty a jemně ho prohmatáváme. Nejlépe je toto vyšetření provádět, když je šourek uvolněný, například po teplé sprše. Mělo by to být nebolestivé. Pokud najdete nějakou bouli, je nutné vyhledat lékaře, nejlépe urologa, který se ujme dalšího vyšetření.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email