Neplodnost u žen

15.4.2012 , Veronika Fejfarová

neplodnost-u-zen.jpg - kopie
neplodnost-u-zen.jpg - kopie
Neplodnost u žen může být způsobena z různých příčin, mezi které se řadí poruchy genetické a hormonální, nefunkční vaječníky, srůsty na vejcovodech či psychika ženy. Rozmnožování je složitý a komplexní proces, jehož porucha je vážný a ne vždy objasněný problém. Avšak díky moderní medicíně jsou v dnešní době šance na těhotenství vyšší, než kdy dříve.

Neplodnost u žen

Neplodnost u žen neboli sterilita znamená neschopnost otěhotnět a přivést tak na svět potomka. Jinak lze neplodnost definovat jako neschopnost počít dítě při pravidelném nechráněném pohlavním styku trvající déle než rok, někteří odborníci tvrdí déle než dva roky. Na vině může být celá řada příčin, výjimkou není ani psychický stav či rizikové faktory ovlivňující plodnost.

Oplodnění

Ženský pohlavní systém se skládá z vaječníků, vejcovodů, dělohy, pochvy a zevních rodidel. Až na zevní rodidla, jsou do procesu oplodnění zapojeny všechny jmenované části. U zdravé plodné ženy se přibližně jedenkrát za měsíc při tzv. menstruačním cyklu vytvoří ve vaječnících pohlavní buňka neboli vajíčko, které se po dozrání uvolní do vejcovodů. Této fázi se říká ovulace. Vajíčko pak putuje vejcovody, ve kterých bývá oplodněno mužskou pohlavní buňkou, spermií. Oplodněné vajíčko se přesouvá dále do dělohy, která se na jeho uhnízdění pod vlivem hormonů patřičně připravila. Její děložní sliznice se rozšířila, prokrvila a zajistila tak, aby vajíčko vyživila. V děloze se pak vajíčko vyvíjí, roste a vzniká z něj potomek. Pokud k oplození vajíčka spermií nedojde, nastává menstruační fáze a vajíčko spolu s připravenou děložní sliznicí je s menstruační krví vypuzeno ven.

Vyzrávání vajíček je složitý proces, který je pod přísným dohledem hormonů, jejichž hladiny se mění v průběhu cyklu a „říkají" tak vaječníkům, co mají dělat. Proto pro správný vývoj vajíčka je třeba několik jednotlivých kroků. Musí se tvořit ideální hladiny hormonů, vaječníky a v nich uložená vajíčka musí být v pořádku a pro správné uhnízdění oplodněného zárodku a vzniku plodu nesmějí být postiženy vejcovody a děloha.

Příčiny neplodnosti u žen

Mezi nejčastější příčiny neplodnosti u žen řadíme poruchu činnosti vaječníků, poškození vejcovodů, endometriózu, anatomickou abnormalitu dělohy, poruchu dělohy, vývojové vady genitálu a zánět pochvy, špatnou funkci imunitního systému a psychický stav. Pojďme se o nich zmínit více.

Hormonální porucha

Vlivem různých genetických vad nebo chorobným procesem v částech mozku, které uvolňují pohlavní hormony, mohou vznikat poruchy plodnosti. Některé se projeví již v pubertě, kdy se ženě nevyvíjejí sekundární pohlavní znaky, kterými jsou růst prsů či ochlupení, nebo tím, že žena nemenstruuje. Tyto poruchy mohou vznikat i v pozdějším věku a díky užívání hormonální antikoncepce mohou uniknout pozornosti. Příkladem jsou malé nádory nebo zánět v hypofýze, která právě tvoří pohlavní hormony.

Porucha vaječníků

Příčiny neplodnosti u žen mohou být také lokalizovány ve vaječnících. Na vině bývají poruchy hladiny hormonů, které ovlivňují růst a vývoj vajíček. Díky tomu k dozrávání vajíček vůbec nedojde nebo se zralé vajíčko nemůže z vaječníku uvolnit. Nedochází tedy k ovulaci. Dále se na poruše správné funkce vaječníků podílejí vlivy některých léků, nádory vaječníků, špatný vývoj vaječníků, ale i syndrom polycystických ovarií, který je charakterizovaný tím, že žena má nadbytek mužských pohlavních hormonů a tím i poruchy ovulace a menstruace.

Porucha vejcovodů

Další častou příčinou neplodnosti u žen je poškození vejcovodů. I když žena pravidelně ovuluje a tvoří se jí zralá a zdravá vajíčka, nemusí být plodná. Na vině může být částečná či úplná neprůchodnost vejcovodů, díky které se nemohou spermie dostat k vajíčku nebo se vajíčko dostat do dělohy. Tím vzniká velké riziko mimoděložního těhotenství, kdy se oplozené vajíčko uhnízdí v neprůchodném vejcovodu. Vejcovod na těhotenství není uzpůsoben, může prasknout a velkým krvácením ohrozit život ženy. Neprůchodnost vejcovodů nejčastěji vzniká při dlouhodobých zánětech způsobených pohlavními chorobami (kapavkou, chlamydiemi), při endometrióze či po různých operacích v podbřišku, i po komplikované operaci slepého střeva. Mohou vznikat jizevnatá spojení mezi povrchy orgánů, které normálně spojené být nemají. Těmto spojením říkáme srůsty, které mohou ovlivňovat tvar, směr a uložení orgánů v podbřišku a mohou být tak příčinou neprůchodnosti vejcovodů.

Endometrióza

Jak již bylo zmíněno, také endometrióza bývá častou příčinou neplodnosti u žen. Endometriózou je označován stav, kdy se děložní sliznice nachází mimo dělohu, a to nejčastěji na vaječnících, vejcovodech a močovém měchýři ženy. Tato sliznice, stejně jako sliznice v děloze, podléhá vlivu hormonů a při menstruaci i zde dochází ke krvácení. Místa s endometriózou se postupně jizví a vznikají zde srůsty. To pak bývá z 30-50% příčinou neplodnosti u žen.

Pouchy dělohy

Problémem způsobujícím neplodnost u žen může být také porucha dělohy. Vajíčko je sice oplodněné, ale nemůže se uhnízdit. Může to být z důvodu vrozené vývojové vady dělohy, dále díky děložním nádorům, polypům či srůstům uvnitř dělohy následkem lékařského zákroku. Neplodnost u žen může být způsobena také uzávěrem děložního čípku, kterým se nemají spermie šanci dostat k vajíčku.

Imunologické poruchy

Důležité jsou také imunologické poruchy, kdy imunitní systém ženy nepřiměřeně reaguje na partnerovy spermie, pokládá je za rizikové a ničí je. Díky tomu pak nelze vajíčko oplodnit.

Psychické příčiny neplodnosti u žen

U žen má velký vliv na plodnost psychická vyrovnanost. Mnohdy se nenajde žádná tělesná příčina a až psychoterapie pomůže ženě otěhotnět. Nejsou vzácné případy, kdy pár nemůže počít a až když si adoptuje dítě, žena přirozeně otěhotní. Mezi psychické příčiny neplodnosti řadíme deprese, stres, přepracovanost či nervové vyčerpání.

Celková onemocnění

Při hledání příčin neplodnosti u žen nesmějí být zanedbána celková onemocnění. Ta na první pohled nemusejí s pohlavními orgány souviset, ale v organismu jsou všechny děje propojeny. Proto je třeba zkontrolovat funkce štítné žlázy, ale i slinivky břišní, která produkuje inzulin, jehož nedostatek způsobuje cukrovku. Roli hraje také obezita. Tuková tkáň je aktivní hmota, která produkuje spoustu působků, co se mohou na neplodnosti podílet. Proto je třeba se udržovat v dobré kondici a zdraví si pravidelně nechat kontrolovat u svého lékaře.

Rizikové faktory neplodnosti u žen

Mezi faktory, zvyšující pravděpodobnost neplodnosti u žen, patří:

  • věk - po třicátém roce života, díky snižujícímu se množství a kvalitě vajíček, plodnost ženy klesá
  • kouření
  • sexuální aktivita - je nutné mít pohlavní styk minimálně 3x týdně, aby došlo k oplození uvolněného vajíčka, které jinak zaniká zhruba do 48h
  • negativní vlivy prostředí ovzduší
  • alkohol a drogy
  • výživa - podvýživa či naopak obezita brání ovulaci
  • vrozené vady či získané nemoci
  • genetický faktor

 

Léčba neplodnosti u žen

Léčba neplodnosti u žen závisí především na její příčině. V případě hormonální poruchy se podávají hormonální léky, které případnou nerovnováhu upraví. Pokud je na vině neprůchodnost vejcovodů, srůsty, nádory či endometrióza, bývá metodou léčby chirurgický zákrok. V případě obezity je nutné váhu snížit. V případě gynekologických zánětů a pohlavně přenosných chorob je nutné je včas a důkladně léčit. Stejně jako cukrovku či poruchu štítné žlázy. Pokud žádná z těchto léčebných metod neměla pozitivní vliv na neplodnost ženy, přistupuje se k metodám asistované reprodukce.

Metody asistované reprodukce

Nejjednodušší metodou je přenesení spermií partnera do dělohy ženy, čímž se zkrátí jejich cesta a sníží riziko, že zahynou. To se nazývá intrauterinní inseminace neboli IUI. Jinou metodou je in vitro fertilizace neboli IVF, kdy se odebraná vajíčka nechají spermiemi pod mikroskopem oplodnit. Vzniklý zárodek se pak vrátí do dělohy ženy. Další metodou je intracytoplazmatická injekce spermie neboli ICSI, při které stačí pouze jedinou spermii vstříknout do odebraného vajíčka ženy a vzniklý zárodek vrátit zpět do dělohy, kde se může normálně vyvíjet.  

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email