Slepota

27.4.2012 , Ondřej Volný

slepota.jpg - kopie
slepota.jpg - kopie
Slepota je stav, kdy je závažně poškozen zrak. Slepota může vzniknout z různých příčin, kde mezi nejčastější patří šedý a zelený zákal, ale i neléčená cukrovka. Slepota může být úplná, kdy postižený nevidí téměř nic, ale také praktická, kdy osoba vnímá alespoň některé vjemy. Při jakýchkoliv pochybnostech nebo známkách slepoty je potřeba ihned vyhledat očního lékaře.

Slepota

Slepota je stav různě závažného poškození zraku. I v této kategorii nemocí jsou škatulky dělící slepotu podle závažnosti. Úplná slepota je nevratná, trvalá a celková ztráta zraku, postižené oko nevidí téměř vůbec nic. Oko není schopno rozeznat světlo a tmu. Zrak jako smysl je úplně vyřazen. Praktická slepota je mírnější stupeň, kdy určité zrakové funkce jsou zachovány, ale schopnost vidění je výrazně snížena. Dalšími lehčími stupni jsou těžká, silná a střední slabozrakost. Závažnost zrakového postižení se vyjadřuje pomocí zrakové ostrosti udávané zlomkem. Tento zlomek se získá při jednoduchém vyšetření, kdy čtete se zakrytím jednoho oka z určité vzdálenosti od svítící tabule čísla (většinou z 6 metrů), písmena a obrazce určité velikosti. Je to ona známá svítící tabule, kterou si všichni pamatujeme z návštěvy praktického lékaře. Jen pro Vaši představu, co daný zlomek znamená: silná slabozrakost je vyjádřena zlomkem 6/60 a méně. Člověk s takovým zhoršením zraku musí stát 6 metrů a blíže od pozorovaného předmětu, aby ho vnímal podobně jako oko zdravého člověka ze vzdálenosti kolem 60 metrů. Středně slabozraký jedinec přečte z 6 metrů to, co zdravé oko ze vzdálenosti asi 16 metrů.

Slepota a její příčiny

 

  • na 1. místě šedý zákal
  • na 2. místě zelený zákal
  • na 3. místě zánětlivá a infekční onemocnění spojivek a rohovky
  • neléčená nebo špatně léčená cukrovka
  • věkem podmíněné obtížně léčitelné nemoci oka
  • nedostatek vitamínů u dětí do 5 let, který vede k poruše vývoje oka jako zrakového orgánu a vrozené vady oka
  • v rozvojových zemích je nejčastější příčinou vážného poškození zraku šedý zákal a infekce oka. Obě příčiny jsou léčitelné. Lidé z těchto zemí doplácejí na ekonomickou situaci a nedostupnost lékařské péče. Více než 30 milionů slepých lidí je slepých zbytečně, jejich slepota je léčitelná. Bohužel to je krutá realita 21.století, která má na ekonomiku těchto zemí zničující vliv.
  • úrazy oka jsou častou příčinou ztráty zraku jednoho oka především u mladších. Ztrátu nebo vážné poškození zrakového vnímání mohou způsobit i úrazy mozku, cévní mozkové příhody, úrazy hlavy a infekce. Příčina slepoty však není v oku samotném, ale je poškozena složitá dráha zpracování toho, co právě vidíme.
  • vrozená slepota a dědičná onemocnění vedoucí k vážné poruše zraku, často úplná ztráta nebo zhoršující se onemocnění oka vedoucí k úplné slepotě.

 

Slepota - jak pomoci slepým?

Slepí lidé mohou v závislosti na tíží postižení zraku jen omezeně vnímat svět očima, naštěstí mají ostatní smysly, které jim oči dokáží alespoň zčásti nahradit. My, zdraví, bychom si toto měli uvědomit a snažit se těmto lidem nezavírat „oči" ještě více. Je to snadné – zkuste si zavázat oči černou páskou a přichystat si večeři nebo se vydejte s přáteli do Vaší oblíbené restaurace anebo jen na procházku, zkuste si cestu MHD nebo nákup jen základních potravin. Zkuste si odpovědět na otázku: „Kolik je hodin? Mohu teď přejít přes cestu? Jaká barva svítí na semaforu?". Naštěstí existuje řada pomocných zařízení, náhradních mechanismů a organizací, které se snaží lidem s poruchou zraku pomáhat. Jen pro Vaši představu existují speciální počítačové programy hlasově komunikující s pacientem, slepecké písmo, zvětšovací zařízení, upravené bankovky s hmatovými prvky, mluvící teploměry, mluvící hodinky a kalkulačky, mluvící navigační zařízení a spousta dalších. Mezinárodní symbol pro slepotu je bílá hůl (poprvé byla použita ve Francii ve 30. letech 20. století), která slouží k hmatovému prozkoumání okolí. Někteří zrakově postižení využívají speciálně vycvičené slepecké psy, kteří nahrazují ztracený zrak svého pána. Zrak je našim nejdůležitějším smyslem. Pokud tomu nevěříte, zkuste si výše uvedenou simulaci „života ve tmě". Pokud trpíte, jakoukoliv chorobou, která je uvedena výše nebo na sobě sledujete výrazné zhoršování zrakových schopností neodkládejte návštěvu očního lékaře. Pokud se setkáte se slepým člověkem, neotáčejte se k němu zády. Je možné, že Vás „neuvidí", ale mějte na paměti, že kontakt se světem je i pro něj nesmírně důležitý. Jediné, čím se od Vás liší je jen to, že jej nemůže vnímat všemi smysly, tak jako Vy.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email