Poruchy řeči

19.8.2012 , Tomáš Michalčák

poruchy-reci.jpg - kopie
poruchy-reci.jpg - kopie
Poruchy řeči jsou závažná onemocnění, která postihují hlavní komunikační mechanismus člověka. Mezi základní poruchy řeči patří afázie, dysartrie, brebtavost a huhňavost. Všechny tyto poruchy do značné míry stigmatizují jejich nositele a měly by být léčeny...

Poruchy řeči

Lidská řeč je nejdokonalejším prostředkem komunikace. Jak je známo, komunikují spolu i jiní živočichové, ale u člověka dosáhla komunikace té nejvyšší úrovně. Rozvíjí se během našeho raného života nasloucháním a napodobováním slov, vět a souvětí. Každá odchylka od normální řeči je velice nápadná a tudíž i nepříjemná. Může být také překážkou u některých povolání, kde je porucha řeči nežádoucí až nepřípustná (herec, učitel, voják,...). Toto onemocnění tedy nepředstavuje jen závažný zdravotní problém, ale také významnou sociální bariéru vůči okolnímu světu.

Klasifikace poruch řeči

Řeč představuje speciální koordinovanou jednotu funkcí sluchového, dýchacího a řečového ústrojí včetně paměti. Porucha kterékoliv z uvedených funkcí se projeví poruchou naší řeči. Obecně je při mluvení významná nervosvalová koordinace. Je tedy třeba využívat práce mnoha svalů. Ty právě mohou být postiženy a způsobovat různé vady řeči. O některých důležitých vadách si teď něco více povíme včetně jejich příznaků a způsobů jejich léčby.

 

Mezi nejznámější a nejčastěji se vyskytující vady naší mluvy patří:

 

  • Afázie – ztráta již vyvinuté řeči, tj. vyskytující se u dospělých. Jedná se o poruchu chápání řeči a vyjadřování způsobenou poškozením určitých oblastí mozku. Vzniká nejčastěji po cévní mozkové příhodě, nádorech mozku, po úrazech hlavy či při zánětech mozkových blan. U tohoto onemocnění může být poškozeno i čtení a psaní. Léčba probíhá formou rehabilitace se zkušeným logopedem či odborným lékařem – foniatrem.
  • Dysartrie – řeč je téměř nesrozumitelná. Znovu se jedná o poškození určitých center v našem mozku. Většinou je doprovázena i poruchou dýchání. Taktéž se léčí intenzívní rehabilitací se zaměřením na rozvoj hybnosti mluvidel a jazyka pomocí různých cvičení a pomůcek.
  • Breptavost – rychlé tempo řeči. Mluvíte moc rychle a nedbale? Pak se s největší pravděpodobností jedná o tuto poruchu plynulosti řeči, která se projevuje překotně rychlým a zbrklým tempem mluvení. Řeč se tak stává celkově nesrozumitelnou (vypadávají slabiky, slova). Lidé s touto nemocí jsou dynamické osobnosti, kdy i jejich projevy mají zrychlený ráz. Úspěšnou léčebnou metodou je pořizování vlastní zvukové nahrávky a pohybová rehabilitace, která je zaměřena na zlepšení koordinace pohybů.
  • Huhňavost – typické mluvení „přes nos". Tato vada je velmi charakteristická i jako vedlejší příznak při silné rýmě, během těžkých a hnisavých angín nebo také po odstranění krčních mandlí. Pokud ale huhňavost přetrvává bez zjevných příčin, neprodleně navštivte lékaře.
  • Koktavost – porucha plynulosti řeči. Zadrháváte se? Pak by mohlo jít o koktavost. Příčinou bývají úrazy hlavy, genetické dispozice, špatné rodinné prostředí a psychické poruchy. Toto onemocnění patří k těm nejtěžším vadám, poněvadž významně ovlivňuje sociální život. Velmi časté doprovodné příznaky jsou deprese, úzkostné stavy, ztráta sebevědomí až totální sociální odloučení. Proto léčba musí být nejen v rámci zlepšení řeči, ale také v posílení psychického stavu nemocného! Tuto vadu nelze v žádném případě podceňovat a musí být zajištěna léčba co nejdříve včetně intenzívní psychoterapie.

Poruchy řeči a poučení na závěr

Řeč je pro každého „životně" důležitá stejně jako sluch nebo zrak. Neschopnost mluvit popřípadě jakákoliv odchylka od normální řeči nám může významně ovlivnit nejen náš zdravotní stav, ale taktéž naši psychiku. Proto při déletrvajících problémech, které nemají zjevnou příčinu, navštivte svého praktického lékaře. Leč se jedná o život neohrožující onemocnění, jeho závažnost by neměla být v žádném případě podceňována.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email