BMI - body mass index

3.5.2012 , Věra Stejskalová, RNT

bmi.jpg - kopie
bmi.jpg - kopie
Obezita je civilizační choroba, která souvisí s více než polovinou všech úmrtí obyvatel západního světa. K posuzování tělesné hmotnosti se dnes nejvíce využívá BMI – body mass index, index tělesné mnotnosti. Dalšími metodami jsou pak výpočet procenta tělesného tuku a určení obvodu pasu.

Body mass index – index tělesné hmotnosti – BMI

V současnosti je nejpoužívanějším měřítkem pro určení hmotnosti BMI.  Hodnota BMI se vypočítá podle vzorce 

hmotnost v kg dělená výškou v metrech na druhou

Příklad: výška 180 cm (1,8m), hmotnost 80 kg

BMI = 80/3,26= 24,5

Pásma BMI

Hmotnost BMI
Normální 19 - 24,9
Nadváha 25  - 29,9
Obezita 30 - 40
Obezita ohrožující život nad 40

 

Nižší hmotnost než 19 znamená podvýživu a ta sebou nese zdravotní rizika. Je typická například pro modelky, dále se s ní  setkáváme u lidí s těžkými nemocemi (onkologická onemocnění, deprese, Alzheimerova choroba...), po rozsáhlých operacích,  kdy se zapomíná na nutnost dostatečné výživy a často i u seniorů, kteří žijí osamoceně a stravují se jednostranně a nedostatečně. U nich je podvýživa zvlášť nebezpečná. Dochází k rychlému úbytku svalové hmoty, zvyšuje se náchylnost k infekčním onemocněním, obtížně se hojí rány, zhoršuje se kvalita života a může vést až ke smrtelným komplikacím

Normální hmotnost  znamená vyvážený, optimální stav těla pro zdravý život (v seniorském věku se doporučuje BMI nejméně 21, optimálně 27).

Nadváha lehce zvyšuje zdravotní riziko. K dosažení normální hmotnosti často stačí pravidelný pohyb, rekreační sport.

Obezita sebou nese zdravotní riziko. Rozumná je redukce cca 0,50 kg týdně. Je třeba změnit jídelníček a zvýšit fyzickou aktivitu. Vhodné je cvičení či rekreační sport zařadit  3–4x týdně.

Těžká obezita znamená vysoké zdravotní riziko a je třeba co nejdříve začít s redukcí hmotnosti. Je nutné změnit stravovací návyky a samozřejmě navýšit pohybovou aktivitu. Redukční dieta by měla být nastavena tak, aby úbytek hmotnosti byl cca 1 kg týdně.

Podíl tělesného tuku

BMI by neměl být jediným kritériem pro stanovení nadváhy, nezachycuje podíl tuku a bez tukové hmoty. Často aktivní sportovci (například v silových sportech) mohou mít BMI na rozhraní nadváhy a obezity a nemají nadměrné množství tukové hmoty. Na stanovení množství tuku v těle se používá řada jednoduchých přístrojů, které na základě bioimpedance  (rozdíly v elektrické vodivosti tukové tkáně a ostatních tkání) změří podíl tukové tkáně. U mužů se počítá jako normální množství tělesného tuku 20 %, po 55 roce 25 %, u žen 30 % tuku, po 55 roce 35 % tuku. Senioři mívají často  BMI nízké, ale procento tělesného tuku vyšší nebo vysoké. Je to způsobeno fyziologickými změnami tkání ve stáří. Z hlediska zdravotních rizik je velmi důležité rozložení tuku v těle. Tuk viscerální se ukládá v břiše ve vnitřních orgánech a kolem nich. Má jiné složení než tuk podkožní a je rychlým a pohotovým dodavatelem energie pro tyto orgány. Jeho nadměrné množství jejich funkci zhoršuje a zvyšuje riziko metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity u mužů i žen. Při našem životním stylu a stravovacím režimu – často nadměrném – tyto "zásobárny" tuku nevyužíváme.

Obvod pasu

Obvod pasu Zvýšené riziko Vysoké riziko
Muži více než 90 cm více než 102 cm
Ženy více než 80 cm více než 88 cm

 

K měření obvodu pasu stačí krejčovský metr a měření dobře provést. Měření se provádí ve stoje vhodným nepoškozeným, nejlépe plastovým centimetrem se stupnicí jen na jedné straně pro minimalizaci záměny stran. Měření je dobré provést dvakrát a použít jeho průměr. Není samozřejmě vhodné pro těhotné ženy, ale ani pro osoby s onemocněním břišních orgánů, protože objem může být nemocí změněný. Tuto kontrolu je dobré opakovat po týdnu, vždy ve stejnou dobu, nejlépe po ranní toaletě. Bohužel při žádném redukčním režimu nedocílíme toho, abychom zhubli tam, kde to nejvíc potřebujeme nebo chceme. Speciální cviky zaměřené na zhubnutí určité části těla také nejsou příliš účinné, i když pozitivní je, že se cvičením zpevní.

Co dělat, když není nejen BMI ideální?

Tělesná hmotnost je výsledkem rovnováhy nebo nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Co tedy dělat, změnit, když BMI je vyšší než 30, bioimpedance naměřila množství tuku které svědčí o obezitě a měřením obvodu pasu zjistíme, že jsme v oblasti vysokého zdravotního rizika? Je třeba změnit životní styl. Zamyslet se nad svým jídelníčkem, pomocí kalkulačky na propočet energie v potravinách i celých jídel (na internetu jich najdeme řadu) zjistit množství přijímané energie a vypočítat i její výdej (opět nám pomůže internet). Pravděpodobně zjistíme, že bychom měli výrazně omezit přísun stravy, snížit velikost porcí, nejíst sladkosti mezi jídly a zvýšit energetický výdej. Je dobré poradit se s odborníkem, nejlépe s nutriční terapeutkou, která nám pomůže jídelníček "ušít na míru".

Pohybová aktivita významně podporuje dlouhodobý efekt hubnutí, samotná dieta funguje jen krátkodobě. O účinku pohybové aktivity rozhoduje frekvence, délka trvání a intenzita.Doporučuje se aktivně pohybovat obden, pro začátek postačí dvakrát během pracovního týdne a jednou o víkendu. Aktivita by měla trvat minimálně 30 minut, optimálně 50–60 minut.Stanovení vhodné intenzity je dost obtížné. Je celá řada doporučení a výpočtů optimální tepové frekvence. Pro začátek volíme takové tempo, které se dá vyjádřit jako "poněkud těžké". Po dvou, třech týdnech zjistíme, že toho zvládneme víc a tempo bez obtíží zrychlujeme.

Jaký druh pohybové aktivity zvolit? Pro redukční úsilí je velmi vhodná chůze a provozováním chůze s holemi (nordic walking), zvýšíme účinek o 20–25 %. Pokud chůze není vhodná – například když hrozí poškození nosných kloubů, je vhodnou alternativou stacionární rotoped, plavání, jízda na kole, cvičení s míčem a další. Při jakýchkoliv zdravotních potížích, vysokém krevním tlaku, cukrovce, onemocnění kloubů a dalších, je nutné poradit se s ošetřujícím lékařem o vhodném druhu pohybové aktivity.

Diskuze:

anvorgrouprulasi: Здравствуйте!

Anvor Group предлагает доверительное управление на финансовых рынках, со средней ежемесячной доходностью 4-6%.

Доверительное управление по буферной схеме позволяет снизить возможные риски инвестора и стабилизировать прибыль.

Буферная (коллективная) схема, состоит из команды независимых друг от друга трейдеров, работающих по собственным торговым системам, но по единой декларации (допустимых рисков и объемов), прибыль, риски и объёмы пропорционально делаться между трейдерами посредством программного обеспечения, разработанного по заказу. Подобное решение позволяет иметь ряд ключевых преимуществ перед классической схемой управления (где трейдер управляет инвестиционным счетом в одиночку).

Преимущества буферной схемы управления:
•Диверсификация рисков
•Снижение вероятности получения убытка
•Плавная кривая доходности
•Повышение общей эффективности управления
•Надёжность инвестирования

Контакты:
Skype: Anvor Group
https://anvorgroup.ru/

8. října 2020 8:24

consultmnhf: Уважаемые коллеги-предприниматели!!!

3 квартал закончился, наступает пора отчетов!!! Поможем правильно составить декларации!!!

Эффективно оптимизируем НДС: сэкономим на налогах, увеличим оборотные средства, упростим работу бухгалтерии.

Свободные деньги уже здесь и сейчас!!!!

По договору и без предоплаты.

100% легально.

Все подробности на https://optimconsult24.ru/

6. října 2020 8:17

contthzbg: Доброго времени суток!

Предлагаем рассылку ваших коммерческих предложений по формам обратной связи сайтов фирм России.
Рассылаем ваши предложения по контактным-формам сайтов предприятий по любым доменным зонам мира.

https://kontakt-forma.cn/

Ваше коммерческое предложение приходит на контактный адрес электронной почты организации.

Тест:
20000 сообщений по России на ваш электронный адрес - 1000 руб.
двадцать тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш почтовый ящик - 20 $.
От вас требуется почтовый ящик, заголовок и текст письма.

Организации России - 4025015 организаций - 3000 руб за один миллион.

Москва и область 976829 организаций - 5000 рублей.

Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 организаций - 5000 руб.

Новые предприятия Российской Федерации зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 доменов - 5000 рублей.

Новые домены РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 15000 руб.

Русскоговорящие страны, например:
Украина 860236 сайтов – 5000 рублей
Беларусь 114254 доменов – 5000 руб
Kazakhstan 121391 сайтов – 5000 рублей
Latvia 96566 доменных имён — 5000 руб
Литва 124182 сайтов — 5000 руб
Eesti 119701 доменных имён — 5000 руб
и.т.д.

Все русскоговорящие страны минус Российская Федерация 15 стран 1979217 сайтов - 10000 рублей.

Вся Europe 44 страны 60726150 доменов - 60000 руб.

Весь European Union 28 стран 56752547 доменов- 55000 рублей.

Вся Asia 48 стран 14662004 доменных имён - 15000 руб.

Вся Африка 50 стран 1594390 доменов - 10000 руб.

Вся Центральная и Северная America 35 стран 7441637 сайтов - 15000 рублей.

Вся Южная Америка 14 стран 5826884 доменов - 10000 рублей.

Новые сайты со всех стран мира зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 30000 руб.

Рассылки по движкам сайтов:
Amiro 1794 доменных имён 1000 руб.
Bitrix 199550 сайтов 3000 руб.
Concrete5 39121 доменов 2000 руб.
CONTENIDO 5096 доменов 1000 руб.
CubeCart 1062 доменных имён 1000 рублей.
DLE 23220 сайтов 2000 руб.
Дискуз 47962 сайтов 2000 руб.
Дотнетнук 22859 сайтов 2000 рублей.
Drupal 802121 доменов 5000 рублей.
Флексби 15072 доменных имён 1000 руб.
Хост CMS 5042 сайтов 1000 руб.
Инстант CMS 4136 доменных имён 1000 рублей.
Инсалес 11081 сайтов 1000 руб.
Инвизион Повер Боард 265 сайтов 1000 руб.
Joomla 1906994 доменов 10000 рублей.
Лайфрей 5137 доменов 1000 рублей.
Magento 269488 сайтов 3000 руб.
MODx 64023 доменных имён 2000 руб.
Movable Type 9171 доменных имён 1000 руб.
НетКэт 6636 доменов 1000 рублей.
НопКомерс 5892 доменов 1000 рублей.
OpenCart 321057 доменных имён 3000 рублей.
Open Source Commerce 68468 доменных имён 2000 руб.
phpBB 2182 доменов 1000 рублей.
Prestashop 92949 доменов 2000 руб.
Шопифи 604387 сайтов 3000 руб.
Simpla 17429 сайтов 1000 рублей.
Sitefinity 4183 сайтов 1000 руб.
Тайпо3192006 доменов 3000 руб.
UMI.CMS 13191 доменов 2000 рублей.
vBulletin 8407 доменных имён 1000 рублей.
Wix 3379081 сайтов 10000 рублей.
Wordpress 15574057 доменных имён 20000 руб.
Вукомерц 2097367 доменов 10000 руб.


Выборки по отраслям и сферам деятельности России:
B2B uslugi, Avtomobili, Car service, Автотовары, Security, Бизнес, Kompyutery i internet, beauty, Культура и искусство, Medicina i Farmacevtika, Mesta i topograficheskie obekty,Science and education, Education, Public catering, Общество, Отдых и туризм, Products, Производство и поставки, Промышленные товары, Развлечения, Реклама и полиграфия, Repair building, Семья дети домашние животные, Спецмагазины, Sport, Spravochno-informacionnye sistemy, Средства массовой информации, Stroitelstvo i nedvizhimost, Телекоммуникации и связь, Home and garden, Transport and transportation, Services

Например:
Интернет-магазины России 168599 сайтов — 5000 рублей.
Поставщики и оптовики России 52678 сайтов — 5000 рублей.
Организации "Услуги 1С" 3108 доменных имён — 5000 рублей.
Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 сайтов — 5000 руб.
SEO агенства РФ и СНГ 50949 доменных имён — 5000 руб.
Строительство и Недвижимость РФ 360404 сайтов — 5000 рублей.
Транспортные компании РФ 117813 доменов — 5000 руб.
Россия туризм и отдых 256741 сайтов — 5000 руб.
Авто Россия 160583 сайтов -5000 руб.
Медицина и фармацевтика РФ 142464 сайтов - 5000рублей.
и.т.д.

Выборки по городам и областям РФ:
Abakan i Respublika Hakasiya, Anadyr i CHukotskij avtonomnyj okrug, Arkhangelsk and the Arkhangelsk region, г.Астрахань и Астраханская область, г.Барнаул и Алтайский край, г.Белгород и Белгородская область, г.Биробиджан и Еврейский автономный округ, г.Благовещенск и Амурская область, г.Брянск и Брянская область, г.Великий Новгород и Новгородская область, Vladivostok i Primorskij kraj, Vladikavkaz and the Republic of North Ossetia, Vladimir and Vladimir region, Volgograd and Volgograd region, Vologda i Vologodskaya oblast, г.Воронеж и Воронежская область, Gorno-Altaisk and the Altai Republic, Groznyj i CHechenskaya Respublika, Bratislava and Sverdlovsk region, Ivanovo and Ivanovo region, г.Ижевск и Республика Удмуртия, Joshkar-Ola i Respublika Marij EHl, Irkutsk i Irkutskaya oblast, Kazan i Respublika Tatarstan, г.Калининград и Калининградская область, г.Калуга и Калужская область, г.Кемерово и Кемеровская область, Kirov and Kirov region, Kostroma and Kostroma region, Krasnodar i Krasnodarskij kraj, г.Красноярск и Красноярский край, г.Курган и Курганская область, г.Курск и Курская область, Kyzyl and Tyva Republic, Lipeck i Lipeckaya oblast, г.Магадан и Магаданская область, Magas and the Republic of Ingushetia, Maikop and the Republic of Adygea, Makhachkala and the Republic of Dagestan, г.Москва и Московская область, Murmansk and Murmansk region, г.Нальчик и Республика Кабардино-Балкария, г.Нарьян-Мар и Ненецкий автономный округ, Nizhnij Novgorod i Nizhegorodskaya oblast, г.Новосибирск и Новосибирская область, г.Омск и Омская область, Orel and Oryol region, Orenburg and Orenburg region, Penza i Penzenskaya oblast, г.Пермь и Пермский край, Petrozavodsk i Respublika Kareliya, г.Петропавловск-Камчатский и Камчатский край, г.Псков и Псковская область, Rostov-Na-Donu i Rostovskaya oblast, Ryazan and Ryazan region, г.Салехард и Ямало-Ненецкий автономный округ, Samara and Samara region, г.Санкт-Петербург и Ленинградская область, Saransk and the Republic of Mordovia, Saratov i Saratovskaya oblast, Smolensk and Smolensk region, г.Ставрополь и Ставропольский край, Syktyvkar and the Komi Republic, г.Тамбов и Тамбовская область, г.Тверь и Тверская область, г.Томск и Томская область, Tula and Tula region, г.Тюмень и Тюменская область, г.Улан-Удэ и Республика Бурятия, Ulyanovsk and Ulyanovsk region, г.Уфа и Республика Башкортостан, Habarovsk i Habarovskij kraj, г.Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ, CHeboksary i CHuvashskaya Respublika, г.Челябинск и Челябинская область, CHerkessk i Respublika Karachaevo-CHerkessiya, CHita i Zabajkalskij kraj, EHlista i Respublika Kalmykiya, YUzhno-Sahalinsk i Sahalinskaya oblast, Yakutsk and Sakha Republic, YAroslavl i YAroslavskaya oblast

Например:
Самара и Самарская область 124452 сайтов — 5000 рублей.
Иркутск и область 30484 доменных имён — 5000 руб.
Воронеж и Воронежская область 18782 сайтов — 5000 руб.
Иваново и область 33750 сайтов - 5000 руб.
Пермский край и Пермь 38293 доменов - 5000 руб.
Тюмень и Тюменская область 91044 доменов - 5000 руб.
Екатеринбург и Свердловская область - 119920 сайтов 5000 руб.
Казань и Республика Татарстан - 121992 доменов 5000 руб.
Республика Крым и Севастополь 49444 доменных имён -5000 рублей.
Ставрополь и Ставропольской край 53925 доменных имён -5000 рублей.
Вологда и область 26476 доменов 5000 руб.
Новосибирск и Новосибирская область сайтов сайтов 5000 рублей.
Республика Карелия и Петрозаводск 15971 доменов 5000 руб.
и.т.д.

Базы для рассылок:
Предприятия и организации из сервисов Яндекс и Google карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов России.
Организации и Предприятия России из: Yellow pages, 2Гис, Рос-биз, Actinfo, Allinform, Бтк-онлайн,Bigphonebook, МБТГ, Gdetomesto, Гдебиз, E-adres, B2B-russia, Заказ РФ, Сам5, Фолиант, Ярмэп, Topplan, Tel09, Справочник-09, ЕГТС, SPR, Interweb.spb, Moscowfirma, EGRUL, Дата.мос, Mosgid, Msk.spravker и другие.
Базы WHOIS доменных имён всех стран мира.
Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

P/S
Пжл. не отвечайте на это коммерческое предложение со своего ящика электронной почты, так как оно создано в автоматическом режиме и никуда не дойдёт!
Используйте для связи контакт-форму <a href=https://kontakt-forma.cn/>рассылка по контакт формам</a>

24. srpna 2020 11:59

AndreLop: <a href=https://megaremont.pro/mytishchi-restavratsiya-vann>Obnova krytu vany v Mytišči</a>

3. července 2020 9:41

RonSipSe: <a href=https://megaremont.pro/dolgoprudnyj-restavratsiya-vann>Obnova lázní na Krasnohorsku</a>

1. července 2020 12:23

SoltubiFut: Основное направление деятельности нашей компании – запчасти УЭЦН. Продукция произведена из разных марок сталей. Наиболее распространенными являются сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем большой опыт в металлообработке при изготовлении самых различных изделий, к примеру запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

22. června 2020 16:43

SoltubiFut: Главный вектор деятельности нашей компании – запчасти УЭЦН. Изделия производятся из разных марок сталей. Наиболее распространенными являются сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Помимо вышеуказанной продукции мы имеем большой опыт в металлообработке при изготовлении разнообразных изделий, например запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

22. června 2020 16:38

SoltubiFut: Основное направление деятельности компании sol2b.ru – запчасти УЭЦН. Изделия производятся из разных марок сталей. В основном это - сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем огромный опыт в металлообработке при изготовлении разнообразных изделий, например запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

22. června 2020 16:29

SoltubiFut: Основное направление деятельности компании sol2b.ru – концевые детали УЭЦН. Изделия производятся из разных марок сталей. Наиболее распространенными являются сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем большой опыт в металлообработке при изготовлении разнообразных изделий, к примеру запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

22. června 2020 16:27

SoltubiFut: Главный вектор деятельности нашей компании – концевые детали УЭЦН. Изделия производятся из разных марок сталей. В основном это - сталь 40Х, а также сталь 40Х13 в случае нержавеющего исполнения. С термообработкой и без. С различными видами покрытий, таких как фосфатирование, цинкование и пр. Комплектуются различными втулками (твердосплавные, бронзовые). Кроме перечисленной вышеуказанной продукции мы имеем большой опыт в металлообработке при изготовлении разнообразных изделий, к примеру запчастей и комплектующих к оборудованию для заканчивания скважин.

22. června 2020 16:27

conttvffl: Добрый день!

Рассылки по формам обратной связи ваших сообщений в разделе контакты сайтов фирм Российской Федерации.
Предлагаем рассылки через формы обратной связи сайтов организаций по любым странам и доменным зонам мира на любых языках.

https://kontakt-forma.cn/

Ваше сообщение приходит на контактный адрес электронной почты организации.

Тест:
десять тысяч сообщений по РФ на ваш емэйл - пятьсот рублей.
десять тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш емаил - 20 $.
От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

Организации и Предприятия России - 4025015 предприятий - 3000 рублей за 1 миллион.

Москва и область 976829 предприятий - 5000 рублей.

Санкт-Петербург и Ленинградская обл. 654194 предприятий - 5000 рублей.

Новые организации РФ зарегистрированные в 2016-2020 году 970660 сайтов - 5000 рублей.

Новые доменные имена России, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 15000 рублей.

Русскоговорящие страны, например:
Ukraine 860236 доменов – 5000 руб
Belarus 114254 сайтов – 5000 руб
Казахстан 121391 доменов – 5000 руб
Latvija 96566 сайтов — 5000 рублей
Литва 124182 сайтов — 5000 руб
Эстония 119701 доменных имён — 5000 рублей
и.т.д.

Все русскоговорящие страны минус РФ 15 стран 1722657 доменных имён - 10000 руб.

Вся Европа 44 страны 60726150 сайтов - 60000 рублей.

Весь Европейский союз 28 стран 56752547 доменов- 55000 руб.

Вся Азия 48 стран 14662004 доменных имён - 15000 рублей.

Вся Africa 50 стран 1594390 доменов - 10000 руб.

Вся Северная и Центральная Америка 35 стран 7441637 доменов - 15000 руб.

Вся Южная America 14 стран 5826884 доменов - 10000 руб.

Новые сайты со всего мира зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 30000 руб.

Рассылки по движкам сайтов:
Амиро 1794 доменов 1000 руб.
Bitrix 199550 сайтов 3000 руб.
Concrete5 39121 сайтов 2000 руб.
Контенидо 5096 доменов 1000 рублей.
CubeCart 1062 доменов 1000 рублей.
DLE 23220 доменных имён 2000 рублей.
Дискуз 47962 доменов 2000 руб.
DNN 22859 доменных имён 2000 рублей.
Друпал 802121 доменных имён 5000 руб.
Flexbe 15072 доменов 1000 руб.
Хост ЦМС 5042 сайтов 1000 руб.
Инстант CMS 4136 доменных имён 1000 рублей.
InSales 11081 доменов 1000 руб.
Invision Power Board 265 сайтов 1000 руб.
Joomla 1906994 доменов 10000 рублей.
Liferay 5137 сайтов 1000 рублей.
Magento 269488 сайтов 3000 руб.
Мод икс 64023 сайтов 2000 рублей.
Movable Type 9171 доменных имён 1000 руб.
NetCat 6636 доменных имён 1000 рублей.
НопКомерс 5892 сайтов 1000 рублей.
ОпенКарт 321057 сайтов 3000 руб.
Open Source Commerce 68468 сайтов 2000 руб.
phpBB 2182 доменных имён 1000 рублей.
Prestashop 92949 доменов 2000 рублей.
Шопифи 604387 доменных имён 3000 руб.
Симпла 17429 доменов 1000 рублей.
Сайтфинити 4183 сайтов 1000 руб.
Тайпо три192006 сайтов 3000 руб.
ЮМИ CMS 13191 доменов 2000 руб.
Вблютин 8407 сайтов 1000 рублей.
Wix 3379081 доменных имён 10000 рублей.
Wordpress 15574057 доменных имён 20000 руб.
WooCommerce 2097367 доменных имён 10000 рублей.


Выборки по отраслям РФ:
B2B uslugi, Cars, Car service, Автотовары, Bezopasnost, Бизнес, Компьютеры и интернет, Krasota, Culture and art, Medicina i Farmacevtika, Места и топографические обьекты,Наука и образование, Образование, Public catering, Общество, Recreation and tourism, Produkty, Производство и поставки, Industrial goods, Entertainment, Reklama i poligrafiya, Repair building, Semya deti domashnie zhivotnye, Спецмагазины, Спорт, Справочно-информационные системы, Средства массовой информации, Строительство и недвижимость, Телекоммуникации и связь, Home and garden, Transport i perevozki, Services

Например:
Интернет-магазины РФ 168599 доменных имён — 5000 рублей.
Поставщики и оптовики РФ 52678 сайтов — 5000 рублей.
"Услуги 1С" 3108 доменов — 5000 руб.
Студии изготовление лендингов Россия и СНГ 5852 доменов — 5000 рублей.
СЕО агенства РФ и СНГ 50949 сайтов — 5000 руб.
Строительство и Недвижимость Россия 360404 доменных имён — 5000 рублей.
Транспортные компании России 117813 доменов — 5000 руб.
РФ туризм и отдых 256741 сайтов — 5000 рублей.
Авто РФ 160583 сайтов -5000 руб.
Медицина и фармацевтика России 142464 доменов - 5000рублей.
и.т.д.

Выборки по городам и областям России:
Abakan i Respublika Hakasiya, г.Анадырь и Чукотский автономный округ, Arhangelsk i Arhangelskaya oblast, г.Астрахань и Астраханская область, Barnaul i Altajskij kraj, Belgorod and Belgorod region, г.Биробиджан и Еврейский автономный округ, г.Благовещенск и Амурская область, Bryansk and Bryansk region, Veliky Novgorod and Novgorod region, г.Владивосток и Приморский край, Vladikavkaz i Respublika Severnaya Osetiya, Vladimir i Vladimirskaya oblast, Volgograd and Volgograd region, Vologda i Vologodskaya oblast, Voronezh and Voronezh region, г.Горно-Алтайск и Республика Алтай, г.Грозный и Чеченская Республика, Ekaterinburg i Sverdlovskaya oblast, Ivanovo and Ivanovo region, Izhevsk and the Republic of Udmurtia, Yoshkar-Ola and the Republic of Mari El, г.Иркутск и Иркутская область, г.Казань и Республика Татарстан, г.Калининград и Калининградская область, г.Калуга и Калужская область, Kemerovo and Kemerovo region, г.Киров и Кировская область, Kostroma and Kostroma region, Krasnodar i Krasnodarskij kraj, Krasnoyarsk and Krasnoyarsk Territory, г.Курган и Курганская область, Kursk and Kursk region, Kyzyl and Tyva Republic, г.Липецк и Липецкая область, г.Магадан и Магаданская область, Magas i Respublika Ingushetiya, Majkop i Respublika Adygeya, Makhachkala and the Republic of Dagestan, Moscow and Moscow region, г.Мурманск и Мурманская область, г.Нальчик и Республика Кабардино-Балкария, Naryan-Mar and Nenets Autonomous Region, г.Нижний Новгород и Нижегородская область, Novosibirsk and Novosibirsk region, Omsk i Omskaya oblast, Orel and Oryol region, Orenburg and Orenburg region, Penza and Penza region, Perm and Perm Territory, Petrozavodsk and the Republic of Karelia, Petropavlovsk-Kamchatsky and Kamchatsky Krai, Pskov and Pskov region, Rostov-on-Don and Rostov Region, Ryazan and Ryazan region, г.Салехард и Ямало-Ненецкий автономный округ, Samara and Samara region, St. Petersburg and Leningrad region, Saransk i Respublika Mordoviya, Saratov i Saratovskaya oblast, г.Смоленск и Смоленская область, г.Ставрополь и Ставропольский край, Syktyvkar i Respublika Komi, Tambov i Tambovskaya oblast, Tver and Tver region, Tomsk and Tomsk region, Tula i Tulskaya oblast, Tyumen and Tyumen region, Ulan-Ude and the Republic of Buryatia, г.Ульяновск и Ульяновская область, г.Уфа и Республика Башкортостан, Habarovsk i Habarovskij kraj, Khanty-Mansiysk and Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, г.Чебоксары и Чувашская Республика, Chelyabinsk and Chelyabinsk region, г.Черкесск и Республика Карачаево-Черкессия, г.Чита и Забайкальский край, Elista and the Republic of Kalmykia, YUzhno-Sahalinsk i Sahalinskaya oblast, г.Якутск и Республика Саха, YAroslavl i YAroslavskaya oblast

Например:
Самара и Самарская область 124452 сайтов — 5000 руб.
Иркутск и Иркутская область 30484 сайтов — 5000 рублей.
Воронеж и Воронежская область 18782 доменов — 5000 руб.
Иваново и Ивановская область 33750 сайтов - 5000 рублей.
Пермь и Пермский край 38293 доменных имён - 5000 рублей.
Тюмень и Тюменская область 91044 доменов - 5000 руб.
Екатеринбург и Свердловская область - 119920 сайтов 5000 рублей.
Республика Татарстан и Казань - 121992 доменов 5000 руб.
Севастополь и Республика Крым 49444 сайтов -5000 руб.
Ставрополь и Ставропольской край 53925 доменных имён -5000 рублей.
Вологда и Вологодская область 26476 доменов 5000 руб.
Новосибирск и область доменных имён сайтов 5000 руб.
Петрозаводск и Республика Карелия 15971 доменов 5000 рублей.
и.т.д.

Наши базы:
Организации из сервисов Яндекс и Гугл карт собранные по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов РФ.
Организации и Предприятия РФ из: All.Yell, Double GIS, Ros-bis, Актинфо, Allinform, Бтк-онлайн,Бигфоунбук, МБТГ, Gdetomesto, Gdebiz, Е-адрес, Б2Б Россия, Заказ РФ, Сам5, Foliant, Yarmap, Topplan, Tel09, Справочник-09, EGTS, SPR, Interweb.spb, Moscowfirma, ЕГРЮЛ, Дата.мос, Mosgid, Мск.справкер и другие.
Базы WHOIS доменов всех стран мира.
Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

P.S.
Пжл. не отвечайте на это предложение со своего почтового ящика, так как оно создано в автоматическом режиме и не дойдёт до нас!
Используйте для связи контакт-форму <a href=https://kontakt-forma.cn/>рассылка по формам контактов</a>

1. června 2020 10:46

TerryMef: Среднее Чтобы помочь Вам более точно определиться с тем, как Ваши собственные размеры полового члена соотносятся с размерами 1768 участников этого исследования, автор составил табличку : Анатомия https://big-penis.com.ru/11.html - Научный подход Размеры члена - научный подход

27. ledna 2020 2:17

JamesMog: Глицин

СОЛНЦА СВЕТ СЛЕПЯЩИЙ,

26. ledna 2020 2:33

JamesMog: Также, отмечено антибактериальное ,противовоспалительное действие корня Вайды.

восторженные знаки одобрения и приветствия, бурные рукоплескания

17. ledna 2020 4:33

Daviddow: * настоек Причем, мнения расходятся вплоть до диаметрально противоположных - от утверждений, что "биологически активные добавки - это пища двадцать первого века", до не менее категоричного - "добавки - это шарлатанство" : Всё о БАД https://b-a-d.ru/natural-herbs/bad.html - Что такое БАДы ? Что такое БАДы ?

11. ledna 2020 3:27

Jeremyelace: : Дисбактериоз влагалища Заболевание, являющееся частным случаем дисбактериоза влагалища : Венерология https://urolog.com.ru/venerologiya/s-porazheniem-polovyih-organov/gardnerellez.html - Гарднереллез Как распознать заболевание:

9. ledna 2020 2:11

Jeffreytoide: Сексология случай https://urolog.com.ru/seksologiya/okloneniya/normalnoe-seksualnogo-povedenie.html - Нормальное сексуального поведение Определение нормального сексуального поведения Все согласятся с

7. ledna 2020 2:32

BradleyTaurl: РАЗМЕРЫ ЗВЕЗД РОССИЙСКОГО ШОУ-БИЗНЕСА https://big-penis.com.ru/56.html - More info>>>

3. ledna 2020 1:25

conttwmxb: Доброго времени суток!

Предлагаем рассылки через формы обратной связи сайтов предприятий РФ.
Рассылка ваших коммерческих предложений по контактным-формам сайтов предприятий по любым доменным зонам мира на всех языках.

http://kontakt-forma.cn/

Ваше сообщение приходит на контактный электронный ящик предприятия.

Тест:
десять тысяч сообщений по РФ на ваш адрес электронной почты - 1000 руб.
десять тысяч сообщений по зарубежным зонам на ваш электронный ящик - двадцать $.
От вас требуется адрес электронной почты, заголовок и текст письма.

Организации России - 3012045 организаций - 3500 рублей за 1млн.

Москва и Московская обл. 627545 предприятий - 5000 рублей.

Санкт-Петербург и область 374471 организаций - 5000 рублей.

Новые организации России зарегистрированные в 2016-2018 году - 5000 руб.

Новые сайты РФ, зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 15000 рублей.

Украина 605745 доменных имён - 5000 рублей.

Все русскоговорящие страны минус РФ 15 стран 1722657 доменных имён - 10000 рублей.

Вся Европа 44 страны 60726150 сайтов - 60000 руб.

Весь European Union 28 стран 56752547 доменных имён- 55000 руб.

Вся Asia 48 стран 14662004 доменов - 15000 рублей.

Вся Africa 50 стран 1594390 сайтов - 10000 рублей.

Вся Центральная и Северная America 35 стран 7441637 сайтов - 15000 рублей.

Вся Южная America 14 стран 5826884 сайтов - 10000 руб.

Новые сайты со всего мира зарегистрированные 24-48 часов назад (Цикл из 15 рассылок в течение месяца). - 30000 рублей.

Рассылки по движкам сайтов:
Amiro 2294 sites 1000 руб.
Битрикс 175513 sites 3000 руб.
Конкретэ5 49721 sites 2000 руб.
CONTENIDO 7769 sites 1000 руб.
Кубекарт 1562 sites 1000 руб.
DLE 29220 sites 2000 руб.
Discuz 70252 sites 2000 руб.
Дотнетнук 31114 sites 2000 руб.
Drupal 802121 sites 5000 руб.
Хост ЦМС 6342 sites 1000 руб.
InstantCMS 4936 sites 1000 руб.
Инвизион Повер Боард 510 sites 1000 руб.
Joomla 1906994 sites 10000 руб.
Лайфрей 5937 sites 1000 руб.
Маджента 269488 sites 3000 руб.
Мод икс 67023 sites 2000 руб.
Movable Type 13523 sites 2000 руб.
NetCat 6936 sites 1000 руб.
НопКомерс 5313 sites 1000 руб.
ОпенКарт 321057 sites 3000 руб.
Open Source Commerce 65468 sites 2000 руб.
phpBB 3582 sites 1000 руб.
Prestashop 92949 sites 2000 руб.
Shopify 365755 sites 3000 руб.
Симпла 8963 sites 1000 руб.
Сайтфинити 4883 sites 1000 руб.
Тайпо3 227167 sites 3000 руб.
ЮМИ CMS 15943 sites 2000 руб.
Вблютин 154677 sites 3000 руб.
Викс 2305768 sites 10000 руб.
Wordpress 14467405 sites 20000 руб.
WooCommerce 2097367 sites 10000 руб.


Выборки по отраслям и сферам деятельности России:
B2B services, Avtomobili, Car service, Avtotovary, Безопасность, Business, Kompyutery i internet, Красота, Kultura i iskusstvo, Медицина и Фармацевтика, Mesta i topograficheskie obekty,Наука и образование, Obrazovanie, Obshchepit, Obshchestvo, Otdyh i turizm, Produkty, Производство и поставки, Industrial goods, Razvlecheniya, Advertising and printing, Ремонт стройка, Family children pets, Спецмагазины, Sport, Spravochno-informacionnye sistemy, Средства массовой информации, Construction and Real Estate, Telecommunications and communication, Tovary dlya doma i dachi, Transport and transportation, Услуги

Выборки по городам и областям России:
г.Абакан и Республика Хакасия, Anadyr i CHukotskij avtonomnyj okrug, Arkhangelsk and the Arkhangelsk region, Astrakhan and Astrakhan region, г.Барнаул и Алтайский край, Belgorod i Belgorodskaya oblast, Birobidzhan and Jewish Autonomous Region, Blagoveshchensk i Amurskaya oblast, Bryansk i Bryanskaya oblast, Veliky Novgorod and Novgorod region, Vladivostok i Primorskij kraj, Vladikavkaz i Respublika Severnaya Osetiya, Vladimir and Vladimir region, Volgograd i Volgogradskaya oblast, г.Вологда и Вологодская область, г.Воронеж и Воронежская область, Gorno-Altajsk i Respublika Altaj, Groznyj i CHechenskaya Respublika, Bratislava and Sverdlovsk region, Ivanovo i Ivanovskaya oblast, Izhevsk and the Republic of Udmurtia, Yoshkar-Ola and the Republic of Mari El, Irkutsk and Irkutsk region, Kazan and Republic of Tatarstan, г.Калининград и Калининградская область, г.Калуга и Калужская область, Kemerovo i Kemerovskaya oblast, г.Киров и Кировская область, г.Кострома и Костромская область, Krasnodar and Krasnodar Territory, г.Красноярск и Красноярский край, г.Курган и Курганская область, Kursk i Kurskaya oblast, Kyzyl and Tyva Republic, Lipeck i Lipeckaya oblast, Magadan i Magadanskaya oblast, г.Магас и Республика Ингушетия, Majkop i Respublika Adygeya, Makhachkala and the Republic of Dagestan, Moscow and Moscow region, Murmansk and Murmansk region, г.Нальчик и Республика Кабардино-Балкария, Naryan-Mar i Neneckij avtonomnyj okrug, Nizhnij Novgorod i Nizhegorodskaya oblast, Novosibirsk i Novosibirskaya oblast, Omsk and Omsk Region, Orel i Orlovskaya oblast, Orenburg and Orenburg region, Penza and Penza region, Perm i Permskij kraj, Petrozavodsk and the Republic of Karelia, Petropavlovsk-Kamchatskij i Kamchatskij kraj, Pskov i Pskovskaya oblast, Rostov-Na-Donu i Rostovskaya oblast, Ryazan and Ryazan region, Salekhard and Yamalo-Nenets Autonomous District, Samara i Samarskaya oblast, St. Petersburg and Leningrad region, г.Саранск и Республика Мордовия, Saratov and Saratov region, Smolensk and Smolensk region, г.Ставрополь и Ставропольский край, г.Сыктывкар и Республика Коми, г.Тамбов и Тамбовская область, Tver and Tver region, Tomsk and Tomsk region, г.Тула и Тульская область, г.Тюмень и Тюменская область, г.Улан-Удэ и Республика Бурятия, Ulyanovsk and Ulyanovsk region, Ufa i Respublika Bashkortostan, Habarovsk i Habarovskij kraj, г.Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский автономный округ, г.Чебоксары и Чувашская Республика, г.Челябинск и Челябинская область, Cherkessk and the Republic of Karachay-Cherkessia, г.Чита и Забайкальский край, г.Элиста и Республика Калмыкия, г.Южно-Сахалинск и Сахалинская область, Yakutsk and Sakha Republic, г.Ярославль и Ярославская область

Базы для рассылок:
Предприятия из сервисов Яндекс и Google карт собранные по ОКАТО: 966 гор., 42187/108072 крупных/мелких населённых пунктов России.
Предприятия Российской Федерации из: Yellow pages, 2GIS, Рос-биз, Актинфо, Allinform, Бтк-онлайн,Bigphonebook, MBTG, Где то место, Gdebiz, E-adres, B2B-russia, Zakazrf, Sam5, Фолиант, Ярмэп, Топплан, Тел09, Spravochnik-09, EGTS, SPR, Интервеб.спб, Moscowfirma, ЕГРЮЛ, Дата.мос, Мосгид, Msk.spravker и др.
Базы ВОЙС сайтов всех стран мира.
Вы можете приобрести наши базы отдельно от рассылки по запросу.

P/S
Пжл. не отвечайте на это сообщение со своего почтового ящика, так как оно создано в автоматическом режиме и не дойдёт до нас!
Используйте для связи контакт-форму <a href=http://kontakt-forma.cn/>рассылка по контакт формам</a>

16. prosince 2019 12:08

Алексей: Перезвоните мне пожалуйста 8(904)332-62-08 Алексей.

5. srpna 2019 11:45

1 2 3 4 5 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email