První pomoc při otravě u dětí

7.8.2013

prvni-pomoc-pri-otrave.jpg - kopie
prvni-pomoc-pri-otrave.jpg - kopie
První pomoc při otravě u dětí zahrnuje okamžité volání na toxikologickou poradnu, a to i v případě, že se dítě zdá být v pořádku. Požitý jed je nutné dostat z dosahu dítěte, řiďte se podle rad toxikologické poradny a pokud lékaři neurčí jinak, nepodávejte dítěti žádné tekutiny nebo se nesnažte vyvolat zvracení. Pokud se dítě nadýchalo kouře nebo jedovatého plynu, okamžitě jej dopravte na čerstvý vzduch a ihned zavolejte záchrannou službu.

První pomoc při otravě u dětí

Máte-li podezření, že se dítě otrávilo, zavolejte okamžitě toxikologickou poradnu a požádejte o radu i tehdy, jestliže se dítě zdá být v pořádku. Otrava některými jedy se projeví až po určité době. Sdělte poradně věk dítěte, název jedu, jaké množství ho dítě požilo a kdy, zda již zvracelo a za jak dlouho se dostanete do nejbližší nemocnice. Před odjezdem do nemocnice posbírejte vše, co najdete v blízkosti dítěte - léky, prázdné krabičky nebo lahvičky, rostliny - a předejte to personálu nemocnice, aby mohl zahájit správnou léčbu. Je-li dítě v bezvědomí, ospalé, má křeče nebo potíže s dýcháním, zavolejte záchrannou službu.

První pomoc při požití jedu

Jestliže dítě požilo jed, odstraňte ho z jeho dosahu a okamžitě zavolejte toxikologickou poradnu. Pokud vám neřeknou něco jiného, nedávejte dítěti žádné tekutiny ani se nesnažte vyvolat zvracení, protože u některých jedů může zvracení stav ještě zhoršit. Dítě posaďte nebo ho položte obličejem dolů, aby se nedusilo, kdyby začalo zvracet.

Působení jedu na pokožku

Jestliže se jedovaté látky - kyseliny, barviva, pesticidy nebo jiné chemikálie - dostanou do kontaktu s pokožkou dítěte, okamžitě odstraňte všechno, co vidíte, a sundejte dítěti kontaminovaný oděv. Pečlivě mu umyjte kůži mýdlem a vodou, abyste odstranili co největší část jedovaté látky, a zatelefonujte do toxikologické poradny pro další instrukce.

První pomoc při vdechnutí jedovatých látek

Jestliže se dítě nadýchalo kouře nebo jedovatého plynu nebo par, okamžitě ho dopravte na čerstvý vzduch, uvolněte mu oblečení u krku a v pase. Ihned zavolejte záchrannou službu. Jestliže dítě nedýchá, zahajte kardiopulmonální resuscitaci a pokračujte v ní, dokud nepřijede lékařská pomoc.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email