Vstupní prohlídka v poradně pro těhotné

8.8.2013

vstupni-prohlidka-v-poradne-pro-tehotne.jpg - kopie
vstupni-prohlidka-v-poradne-pro-tehotne.jpg - kopie
Vstupní prohlídka v poradně pro těhotné sestává z podrobné anamnézy, nutných prenatálních diagnostických vyšetření, vyšetření krevního tlaku, moči, prsou, gynekologického vyšetření a kompletního interního vyšetření, které je nutné pro odhalení případných rizik pro matku i plod během těhotenství. Na závěr žena dostane těhotenskou legitimaci, do které se bude zaznamenávat každé následující vyšetření.

Vstupní prohlídka v poradně pro těhotné

V poradně pro těhotné je žena seznámena se systémem poradenské prenatální péče. Odborné vedení přísluší lékaři - gynekologovi, jemuž asistuje sestra patřičně vyškolená v oboru gynekologie a porodnictví.

Lékař provede podrobnou osobní a rodinnou anamnézu, tzn. zjišťuje genetickou zátěž rodiny, případně výskyt sledovaných závažných onemocnění. Určí rozsah nutných vyšetření těhotné ženy podle jejího momentálního zdravotního stavu, stáří a rodinné anamnézy a naplánuje nutná prenatální diagnostická vyšetření v určitém časovém horizontu (viz dále).

Musí také vyšetřit krevní tlak a moč na přítomnost bílkoviny, stanovit výchozí váhu budoucí rodičky. Vyšetří prsy a zjistí stav žilního řečiště na dolních končetinách - např. přítomnost křečových žil, hemoroidů apod. Následuje odborné gynekologické vyšetření, kdy lékař pohmatem stanoví velikost a polohu dělohy a okolí, provede stěr k vyšetření cytologie děložního hrdla a posoudí prostornost a hloubku pánve, polohu plodu a placenty.

Lékař musí znát i stav kardiovaskulárního systému, plic, ledvin, jater a ostatních orgánových funkcí těhotné ženy včetně laboratorního vyšetření.

Interní lékařská prohlídka

Kromě gynekologického vyšetření musí každá těhotná žena podstoupit kompletní interní lékařskou prohlídku. Možná se ptáte, proč ještě další vyšetření? Jsou však nutná, abychom zjistili celkový zdravotní stav těhotné ženy, neboť gravidita je pro organismus určitou zátěží. Je nutno proto předem odhalit případná rizika pro matku i plod.

Laboratorní vyšetření

Laboratorní vyšetření obsahuje:

  • Rozbor krevního obrazu, jaterních testů.
  • Stanovení krevní skupiny, případně Rh faktoru.
  • Sérologické vyšetření na zjištění protilátek proti hepatitidě B, HIV a BWRtest (syfilis).

Další vyšetření určuje lékař podle potřeby.

V závěru vstupní prohlídky lékař oznámí ženě její zdravotní stav, stadium těhotenství, na základě vyšetření a poskytnutých informací o datu poslední menstruace určí dobu porodu.
Žena dostane těhotenskou legitimaci, kterou bude předkládat při každé návštěvě, aby do ní mohl lékař zapisovat všechna nová vyšetření.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email