Zdravotní prohlídky v dospívání

16.8.2013

zdravotni-prohlidky-dospivajicich.jpg - kopie
zdravotni-prohlidky-dospivajicich.jpg - kopie
Zdravotní prohlídky v dospívání jsou specifické tím, že se lékař zaměřuje jak na fyzický, tak psychický stav pacienta. Dospívání je pro každého jedince citlivé období, kdy se adolescenti snaží zbavit závislosti na rodičích. Zdravotní prohlídky v dospívání jsou vedeny rozhovorem zaměřujícím se jak na zdravotní stav, tak na případné problémy ve škole, či doma. Rovněž je třeba optat se na sexuální aktivitu, či požívání drog.

Zdravotní prohlídky v dospívání

Dospívání je přechodem mezi dětstvím a dospělostí. Pro adolescenty je typické, že se snaží zbavit se závislosti na rodičích a začínají si chránit své soukromí. Při komunikaci s nimi se dobrý lékař snaží s těmito pocity zacházet velmi citlivě.

Od 13 let prohlídky probíhají bez účasti rodičů, přítomen je pouze lékař a dítě. Dítě tak má pocit soukromí a získává k lékaři důvěru. Tuto důvěru může lékař porušit pouze v případě, že hrozí, že dítě ublíží sobě nebo druhým. Lékař radí a pomáhá dospívajícímu dítěti zvládnout problémy spojené s obtížným přechodem k dospělosti.

Jsou to léta, kdy se mladí lidé začínají vzpírat rodičovské autoritě a hledají pochopení mezi svými vrstevníky, často pomocí nekonvenčního nebo rizikového chování. Adolescenti, kteří ještě neumějí zvládat hněv a frustrace, mohou propadat těžkým depresím nebo se uzavírají do sebe. Někteří teenageři trpí pocity méněcennosti, které je mohou přivést až k absencím ve škole, k fetování, ke konfliktům s vrstevníky, vysoce rizikovému sexuálnímu chování nebo k menším kriminálním Činům, jako například ke krádežím v obchodech. Adolescenti se také stávají dvakrát častěji oběťmi násilných činů než lidé v ostatních věkových skupinách. Z těchto důvodů zahrnují tyto prohlídky mnohem více než pouze fyzické vyšetření.

Rozhovor s dítětem

Některé problémy v dospívání, například deprese nebo užívání drog, nejsou vždy zřejmé na první pohled, lékař proto musí dítěti klást zjišťovací otázky. Vede s ním důvěrný rozhovor o sebeúctě, výživě, sexualitě, o vztazích s vrstevníky, o tělesném vzhledu a o škole. Při takových rozhovorech má lékař možnost posílit u dítěte chování podporující dobré zdraví a odrazovat ho od chování, které je pro něj škodlivé.

Lékař se může rozhodnout provést vyšetření na konkrétní problém, například na sexuálně přenosné nemoci, nebo pošle adolescenta k jinému lékaři nebo k příslušnému odborníkovi, aby zhodnotil jeho stav. Při rutinních prohlídkách zjišťuje lékař tyto běžné problémy:
Užívání tabáku Přes veškerá varování stoupá počet adolescentů, kteří kouří cigarety nebo žvýkají tabák. Kouření adolescentů je závažný problém, protože většina dospělých kuřáků začala kouřit před 17. rokem věku. Při každoroční prohlídce se lékař ptá, zda dítě kouří nebo žvýká tabák a jaké množství. Varuje dítě před nebezpečím těchto nezdravých návyků, povzbuzuje ho, aby přestalo, a doporučí mu některý odvykací program.

Požívání alkoholu a jiných drog

Při každoroční prohlídce se lékař dítěte ptá na požívání alkoholu a jiných drog, včetně zakázaných, dále na užívání volně prodejných nebo předepisovaných léků k neléčebným účelům. Má-li lékař podezření, že fyzické nebo psychické zdraví dítěte je ovlivněno drogami, může mu nechat udělat rozbor moči. Pravděpodobně mu doporučí některý odvykací program nebo ho pošle k psychologovi.

Problémy ve škole

Opakované absence ve škole a špatné známky signalizují obvykle neschopnost se učit, poruchu pozornosti, zdravotní problém, psychickou poruchu - například depresi, rodinné problémy, užívání alkoholu nebo jiných drog, popř. fyzické nebo sexuální zneužívání. Lékař se pak společně s vámi, vaším synem nebo dcerou a ve spolupráci se školou bude snažit zjistit příčinu problému a připravit léčebný program, který pomůže dítěti jeho potíže překonat.

Sexuální aktivita

Při rutinních prohlídkách lékaři zjišťují, zda jsou adolescenti sexuálně aktivní a zda používají latexové kondomy při každém sexuálním styku jako ochranu před sexuálně přenosnými nemocemi (SPN) a antikoncepci jako ochranu před nežádoucím početím. Teenageři jsou poučeni o prevenci SPN a otěhotnění a mohou být vyšetřeni na nejčastější SPN. Sexuálně aktivním dívkám se odebírá cervikální ster ke zjištění případné rakoviny děložního hrdla, jejíž příčinou bývá sexuálně přenosný virus, popř. se provede těhotenský test. Nezapomeňte, že lékař může předepsat antikoncepční pilulky nebo jinou antikoncepci vaší dospívající dceři bez vašeho souhlasu.

Deprese

Deprese je u dospívající mládeže běžná a nikdy by se neměla přehlížet. Sebevražda je třetí nejčastější příčinou úmrtí u teenagerů. Deprese se projevuje zhoršujícím se školním prospěchem, únavou, trvalým pocitem smutku, poruchami spánku, zanecháváním různých činností, požíváním alkoholu nebo jiných drog, útěky, uzavíráním se do sebe, krádežemi, lhaním nebo sebevražednými pokusy. V případě těžké deprese pošle lékař dítě na psychiatrické vyšetření nebo ho nechá hospitalizovat.

Citové, fyzické a sexuální zneužívání

Teenageři se stávají často obětí dospělých, kteří je citově a sexuálně zneužívají. Má-li lékař podezření na zneužívání, pokusí se zjistit okolnosti, upozorní úřady a zjistí, zda dítě neutrpělo fyzickou, citovou nebo psychickou újmu. Obvykle dítě pošle k psychiatrovi nebo jinému odborníkovi na duševní zdraví, aby zhodnotil jeho stav a navrhl léčbu.

Fyzické vyšetření

Adolescenti by měli absolvovat každý rok fyzické vyšetření. Bývají často znepokojeni tělesnými změnami a při prohlídkách je lékař může uklidnit, že se vyvíjejí zcela normálně.

Váha

Velká nadváha nebo naopak podváha během dospívání může mít vážný vliv na zdraví dítěte. Obezita (více než 20 procent nad ideální váhou) může zvýšit riziko budoucího vzniku srdečního onemocnění, vysokého krevního tlaku a cukrovky 2. typu. Teenageři, kteří mají nadváhu, trpí rovněž společenskými a citovými problémy.

Váží-li vaše dospívající dítě více, než odpovídá 95. percentilu v porovnání s jeho výškou, věkem a pohlavím, absolvuje podrobnější vyšetření zahrnující vyšetření štítné žlázy a cholesterolu. Lékař doporučí vhodnou dietu a cvičení a obvykle pošle dítě k dietetikovi.
Velká podváha signalizuje přítomnost poruchy přijímání potravy, která může mít za následek život ohrožující zdravotní problémy, například poruchu srdečního rytmu. Lékař začne mít podezření na poruchu přijímání potravy, když váhový percentil dítěte příslušející jeho věku a pohlaví začne klesat.

Krevní tlak

Jestliže krevní tlak adolescenta odpovídá nebo je nad 90. percentilem odpovídajícím jeho věku a pohlaví, lékař si výsledek ověří ještě třikrát opakovaným měřením. Zůstává-li tlak zvýšený, lékař vyhodnotí příčinu a rozhodne o vhodné léčbě.

Vyšetření na skoliózu

Skolióza se často objeví v období rychlého růstu v pubertě mezi 10. a 13. rokem. Tato porucha postihuje čtyřikrát více dívek než chlapců, ale screeningové vyšetření se provádí u dívek i chlapců.

Vyšetření na rakovinu kůže

Lékař vždy vyšetří kůži dospívajícího dítěte, zda nedošlo k nějaké abnormální změně, a poučí ho o samovyšetření kůže. Dospívající by se měli naučit, jak kontrolovat změny na pihách nebo mateřských znaménkách, které mohou ukazovat na rané stadium rakoviny kůže. Výskyt smrtelné formy rakoviny kůže, maligního melanomu, stoupá rychleji než jiné druhy rakoviny a vyskytuje se i na počátku dospělosti.

Sluch

Teenageři s oblibou poslouchají hlasitou hudbu, často ve sluchátkách. Díky tomu stoupá počet mladistvých, kteří trpí ztrátou sluchu. Lékaři proto během dospívání několikrát vyšetřují sluch v obou uších. Zjistí-li lékař částečnou ztrátu sluchu, vysvětlí dítěti, jak omezit další zhoršování sluchu - doporučí mu nosit ušní ucpávky na hlučné koncerty a ztlumit zvuk televize, sterea nebo rádia.

Zrak

Období rychlého růstu v pubertě mívá někdy za následek změnu struktury oka, která způsobí krátkozrakost (neschopnost vidět dobře na dálku). V některých školách je zavedeno oční vyšetření a lékaři obecně provádějí vyšetření zraku každých několik let. Lékař pošle dítě se zrakovými problémy k oftalmologovi (specialista na péči o zrak), který je vyhodnotí a doporučí léčbu.

Screeningové vyšetření

Zjistí-li lékař u dítěte rizikové faktory některých nemocí, obvykle nařídí příslušné laboratorní testy. Screeningový test na hematokrity a hemoglobin, kterým se zjišťuje anémie, by se měl provádět v průběhu dospívání několikrát, zejména u menstruujících dívek. Ztráta krve je u dospívajících dívek častou příčinou anémie z nedostatku železa.

Vyšetření ženského reprodukčního systému

Většina dívek začne docházet na pravidelná gynekologická vyšetření až po dosažení 18 let. Jestliže však má vaše dcera nepravidelnou menstruaci nebo neobvyklý poševní výtok, nebo je-li sexuálně aktivní, provede lékař gynekologické vyšetření, včetně cervikálního steru. První vyšetření pánve může vzbuzovat u dospívající dívky obavy a rozpaky, ale lékař se bude snažit, aby pro ni bylo co nejméně nepříjemné. Předem si s dcerou o vyšetření promluvte, aby věděla, co ji čeká.

Vaše dcera se bude cítit mnohem volněji, když bude moci hovořit s lékařem o svých obavách bez vaší přítomnosti. Možná se budete cítit vyřazeni, ale diskrétnost je v zájmu vašeho dítěte. U vyšetření bude přítomna zdravotní sestra. Řekněte své dceři, aby si nechala od lékaře vysvětlit každý krok, aby věděla, co se děje. První část gynekologické prohlídky obvykle spočívá ve vyšetření prsů.

Vyšetření prsů

Každoroční vyšetření prsů umožňuje lékaři zhodnotit sexuální vývoj dívky a ujistit se, že probíhá normálně. Některým dívkám se zdá, že se vyvíjejí pomaleji nebo rychleji než ostatní, nebo že jejich prsa nejsou stejně velká. Lékař je ujistí, že tyto rozdíly jsou zcela normální. Lékař dále zjišťuje, zda se na prsou nevytvořila bulka nebo nějaký jiný neobvyklý útvar. Hmatem vyšetří lymfatické uzliny v podpaží. Jejich zvětšení může být známkou infekce nebo rakoviny prsu. Zkontroluje bradavky kvůli výtoku.

Při prvním vyšetření poučí lékař dívku, jak provádět samovyšetření prsů a doporučí jí, aby si zvykla provádět je pravidelně jednou měsíčně, neboř čím bude starší, tím vyšší bude riziko vzniku rakoviny prsu.

Vyšetření pánve

Vyšetření pánve následuje obvykle po vyšetření prsů. Lékař zjistí všechny abnormality včetně změn na kůži, známek podráždění, otoků nebo útvarů na vnějších pohlavních orgánech a neobvyklého poševního výtoku. Pak provede vnitřní pánevní vyšetření rukou a nástrojem, který se nazývá spekulum.

Cervikální stěr

Cervikální ster slouží ke zjištění rakoviny cervixu (deložního hrdla - vstupu z pochvy do dělohy). Lze jím také zjistit některé sexuálně přenosné nemoci, například genitální bradavice. Doporučuje se provádět ho všem dívkám, které jsou nebo někdy byly sexuálně aktivní, a ženám po dovršení 18. roku.

Těhotenský test

Dospívajícím dívkám se většinou nechce k lékaři pro spolehlivou antikoncepci a navštíví ho, až když mají podezření, že jsou těhotné. Zjistí-li lékař při běžné kontrole, že je dívka sexuálně aktivní, obvykle jí doporučí těhotenský test. Těhotenství lze zjistit ze vzorku moči, který se testuje na přítomnost hormonu souvisejícího s těhotenstvím. Prokáže-li test, zeje dívka těhotná, pošle ji lékař na porodnicko/gynekologické oddělení (kde se specializují na péči o ženský reprodukční systém, těhotenství a porody) k dalšímu vyšetření a léčbě.

Vyšetření varlat

Dospívající chlapci absolvují vyšetření varlat v pubertě a při každé další návštěvě lékaře. Lékař rovněž chlapce poučí o samovyšetření varlat, které pomáhá zjistit rakovinu varlat, nejčastější druh rakoviny u mladých mužů mezi 15 a 35 lety.

Očkování

Mezi 10. a 14. rokem by vaše dítě mělo absolvovat všechna chybějící očkování. Obvykle potřebuje druhou dávku kombinovaného očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Pokud dítě nebylo očkováno proti žloutence typu B, lékař toto očkování nyní doporučí. Dítě by také mělo dostat posilovači injekci proti tetanu a záškrtu, jejíž účinnost je 10 let. Toto očkování bude nutné opakovat každých 10 let po celý život. Jestliže vaše dítě dosud neprodělalo plané neštovice nebo proti nim nebylo dosud očkováno, doporučí lékař očkování právě teď.

Vyšetření na sexuálně přenosné nemoci

U adolescentů je výskyt sexuálně přenosných nemocí (SPN) mnohem častější než v kterékoliv jiné věkové skupině. Rada těchto nemocí nemá zjevné příznaky, zejména u žen. Jsou-li tyto nemoci neléčené, mohou způsobit neplodnost jak u mužů, tak u žen. Lékaři doporučují vyšetřovat všechny sexuálně aktivní adolescenty na nejčastěji se vyskytující SPN -chlamydii, kapavku a bradavice na genitáliích. Podle rizikových faktorů adolescenta obvykle navrhnou ještě další vyšetření, například na syfilis a HIV (virus lidského imunodeficitu), který je příčinou AIDS.

Zdravá ústa a chrup bez bolesti jsou pro celkové zdraví a pohodu vašeho dítěte nepostradatelné. Silný chrup umožňuje dítěti snadno žvýkat, zřetelně mluvit a vytvářet úsměv, který tak milujete. V prvních letech života dítěte jste odpovědni za jeho ústní hygienu vy.

Musíte naučit dítě základům hygieny, chodit s ním na pravidelné kontroly a čištění k zubnímu lékaři a dbát o správnou výživu dítěte.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email