Ateroskleróza - rizikové faktory

24.3.2012 , MUDr. Libor Dujka

ateroskleroza-rizikove-faktory.jpg - kopie
ateroskleroza-rizikove-faktory.jpg - kopie
Ateroskleróza je onemocnění, které závažným způsobem poškozuje celý systém srdce a cév. Rizikové faktory aterosklerózy jako věk a pohlaví, nemůžeme ovlivnit. Existuje ale celá řada rizikových faktorů , které ovlivnit můžeme a které bychom rozhodně ovlivnit měli.

Rizikové faktory aterosklerózy

Ateroskleróza neboli kornatění tepen je onemocnění, které je charakterizované ukládáním tukových látek v tepnách. Jde především o ukládání cholesterolu, proces, ke kterému dochází prakticky od narození. V závislosti na rizikových faktorech, z nichž některé můžeme významně ovlivnit, dospějeme k ateroskleróze v nižším věku nebo až ve stáří, pro které je to jev do určité míry přirozený. Ateroskleróza je podkladem řady onemocnění. Rizikové faktory můžeme rozdělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné.

Neovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy

Do skupiny neovlivnitelných rizikových faktorů patří věk, pohlaví a dědičná dispozice. Ateroskleróza je proces, který postihuje každého jedince prakticky již od narození. S věkem se zvyšuje hladina cholesterolu v krvi a tím i ukládání cholesterolu do tepen. Proto se výskyt onemocnění, jejímž podkladem je ateroskleróza, objevují spíše u starších jedinců. Rovněž pohlaví lze považovat za rizikový faktor aterosklerózy, jelikož jsou ve středním věku postiženi častěji muži. Je to dáno především protektivním vlivem estrogenů, tedy ženských pohlavních hormonů. Tento rozdíl se vyrovnává u žen po menopauze, kdy se snižuje hladina estrogenů. K rychlejší progresi onemocnění vede i dědičná dispozice.

Ovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy

Ovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy jsou takové, které můžeme ovlivnit správným životním stylem. Řadíme se vysokou hladinu tuků v krvi, především cholesterolu. Pokud je tato hladina vyšší, dochází k ukládání tuků do stěny tepen. Rozlišujeme několik typů cholesterolu – důležité jsou LDL a HDL. Jsou to částice, které fungují jako přenašeče cholesterolu v našem těle. LDL přenáší cholesterol z jater do tkání, kde je ho potřeba, tedy i do cév. HDL funguje jako přenašeč opačným směrem. Z toho vyplývá, že rovnováha mezi HDL a LDL je důležitá pro udržení cholesterolu v krvi na přijatelné úrovni. Existují však vrozená onemocnění, kdy jsou tuky zvýšené a nelze je příliš ovlivnit režimovými opatřeními. V takovém případě je nutné podávání léků. Dalším rizikovým faktorem, který lze ovlivnit je vysoký krevní tlak. Ten urychluje a "vtlačuje" tuk do stěny cév. Cukrovka je dalším onemocněním, které je doprovázeno zvýšenou hladinou krevních tuků. Velmi rizikové z hlediska aterosklerózy je kouření cigaret, kdy je prokázáno, že kuřáci častěji trpí onemocnění tepen dolních končetin, častěji umírají na srdeční infarkty a rovněž u nich častěji vznikají nádorová onemocnění.

Onemocnění vznikající v důsledku aterosklerózy

Jak bylo zmíněno výše, ateroskleróza je podkladem řady různých onemocnění. Její problém tkví v tom, že postupným ukládáním tuku se vytváří ve stěně cévy aterosklerotický plát mající podobu vyvýšeniny, která zužuje průsvit cévy a omezuje tak proudění krve touto cévou. Pláty mohou praskat a na takovémto plátu se snadno vytvoří krevní sraženina. Céva se tak zcela ucpe. Ateroskleróza tedy způsobuje anginu pectoris, infarkt myokardu, cévní mozkovou příhodu, ischemickou chorobu dolních končetin, onemocnění ledvin či výduť aorty. To ukazuje, jak je tento stav nebezpečný a jak je důležité rozvoji aterosklerózy předcházet.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email