Srdce a stárnutí

19.3.2012 , Zuzana Boučková

srdce-a-starnuti.jpg - kopie
srdce-a-starnuti.jpg - kopie
Stárnutím srdce myslíme sled více či méně fyziologických proměn, které srdce podstupuje v průběhu našeho života. Na srdce jsou každou minutu kladeny opravdu velké nároky a není tedy divu, že se srdce velmi opotřebovává. Tento životně důležitý orgán navíc trpí velkou spoustou negativních vlivů, kterým ho neustále vystavujeme. Výsledkem je velké množství nemocí srdce, jejichž frekvence stoupá s věkem a na které umírá většina obyvatel vyspělých zemí. Mezi nejčastější nemoci spojené se stárnutím srdce patří různé formy ischemické choroby srdeční, srdeční arytmie, poruchy srdečních chlopní a další.

Srdce a stárnutí

Srdce je životně důležitý orgán, je uložen v dutině hrudní za hrudní kostí. Srdce vykoná přibližně 38 miliónů úderů za rok. Během života je tedy velice namáháno a stejně jako naprostá většina orgánů a tkání těla se během let značně opotřebovává. Skládá se především ze svalových buněk, které jsou velice podobné těm tvořícím kosterní svalovinu, jejichž velkou nevýhodou je skutečnost, že se téměř vůbec neobnovují. Pokud tedy dojde k nevratnému poškození těchto buněk, na jejich místě se vytváří vazivová jizva, která nemá pro práci srdce ideální vlastnosti.

Stavba a funkce srdce

Srdce je orgán, který se skládá ze 4 dutin. Jde o dvě komory a dvě síně. Krev přiváděná z celého těla, chudá na kyslík a živiny, se dostává do pravé síně pomocí horní a dolní duté žíly. Odtud je přes trojcípou chlopeň dostává krev do pravé komory a ta pumpuje krev do plic, kde dochází k odevzdání zplodin metabolismu z krve a k jejímu okysličení. Odtud se krev dostává plicními žílami do levé síně. Zde musí krev přejít přes dvojcípou, tzv. mitrální, chlopeň do levé komory a ta pumpuje krev bohatou na kyslík do celého těla. Srdce nám tedy zajišťuje krevní oběh, bez kterého by život nebyl možný.

Onemocnění srdce

Jak již bylo zmíněno, srdce je životně důležitý orgán, kterému se nevyhýbají různá onemocnění. Mezi nejčastější onemocnění srdce patří různé formy ischemické choroby, srdeční selhávání, srdeční arytmie a poruchy chlopní.

Ischemická choroba srdeční

Stejně jako cévy je i srdce značně ohroženo procesem kornatění tepen, odborně aterosklerózou, kdy se ve stěně těchto cév ukládají v krvi rozpuštěné tuky, především cholesterol. Tím dochází k zužování cévního průsvitu, ale zároveň také i ke snižování pružnosti a zvýšení křehkosti cévní stěny. Pro funkci srdce jsou zásadní především aterosklerotické změny na věnčitých tepnách, které zásobují srdce živinami a kyslíkem. V případě jejich zúžení mohou vznikat bolesti na hrudi poukazující na ohrožení srdečních buněk či dokonce srdeční infarkt, kdy tyto buňky již odumírají. Oba tyto stavy se zahrnují pod pojem ischemická choroba srdeční (ICHS). ICHS je příčinou asi 40 % stařeckých úmrtí.

Srdeční selhávání

Srdce starých lidí často nestačí adekvátním způsobem plnit svoji funkci, tedy rozvádět po těle krev bohatou na kyslík a živiny, a ostatní orgány tak pochopitelně trpí. Tomuto stavu říkáme srdeční selhání. Pod tímto pojmem si spíše než náhlé jednorázové selhání srdce představujeme postupně se zhoršující funkci srdce, kdy srdce často i přes intenzivní lékovou terapii v průběhu let ztrácí na výkonu, vyčerpává svoje rezervy, až nakonec zcela selhává. To, jak rychle srdce svoje rezervy vyčerpá, záleží na dispozicích každého jedince a dále na tom, jak dobře plníme pokyny lékaře a jak moc srdce přetěžujeme.

Poruchy rytmu

Srdce je v průběhu stárnutí náchylné i k poruchám rytmu, tzv. arytmiím, kdy se stahuje nepravidelně a často neefektivně. Porucha rytmu srdce může vzniknout primárně bez předchozí příčiny, nebo nasedá na infarkt myokardu či srdeční selhávání. Některé arytmie jsou dobře léčitelné nebo se s nimi dá dlouhodobě žít na nepřetržité léčbě, příkladem je fibrilace síní. Naopak fibrilace komor je stav zcela neslučitelný se životem a v případě neposkytnutí okamžité pomoci pacient umírá.

Poruchy funkce chlopní

S narůstajícím věkem se zvyšuje i množství tuků uložených ve stěnách cév, a proto se pak podobné potíže objevují častěji. Některé změny srdce se vyskytují typicky ve vyšším věku a dochází k nim především z důvodu opotřebování tkáně působením mechanických vlivů, jako je vysoký tlak, či zvýšení hladiny krevního cholesterolu. Mezi tyto změny patří především kalcifikace srdečních chlopní, což je proces, při kterém se do nich ukládá vápník a jejich funkce je následně nepříznivě ovlivněna. Dochází hlavně ke snížení pohyblivosti takové chlopně či zúžení jejího ústí. Kalcifikace mohou postihovat i svalovinu stěny a v důsledku toho může dojít i k poruše vedení vzruchů v převodním systému srdečním. Tím je narušena správná stažlivost srdce, a tak i celá jeho funkce. Kalcifikace se objevují 3krát častěji u žen než u mužů.

Vysoký krevní tlak

Se stoupajícím věkem se častěji objevuje i prostoupení srdeční svaloviny drobným vazivem, což pochopitelně vede ke zhoršení práce srdce. Ve vyšším věku také velice často nacházíme i vysoký krevní tlak, který celému cévnímu řečišti významně neprospívá. Důvodem je především mechanické poškození cévní stěny, které mnohonásobně zvyšuje výskyt srdečního infarktu či mozkové mrtvice. Zřetelně poškozené však mohou být i další tělesné orgány např. ledviny, oči a další. Přitom léčba vysokého tlaku je v dnešní době již značně pokročilá a při jejím důsledném dodržování může nemocný potížím snadno předejít.

Prevence onemocnění srdce

Ve stáří se bohužel výskyt onemocnění všech orgánů těla značně zvyšuje. V průběhu života dochází k jejich postupnému opotřebování a snížení funkce. U každého člověka se potíže objevují v různém rozsahu, v závislosti na vnějších faktorech i genetické zátěži. Jsou situace, kdy svému onemocnění člověk není schopen předcházet, avšak ve většině případů lze rizika vzniku nemoci značně snížit. Ideální je dodržovat zásady zdravého životního stylu v průběhu celého života, toho však není schopen úplně každý. Proto je nutné své návyky změnit alespoň ihned při prvních zjištěných potížích, tím předcházet rychlému rozvoji život ohrožujícího chorob.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email