Srdeční arytmie

24.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

srdecni-arytmie.jpg - kopie
srdecni-arytmie.jpg - kopie
Srdeční arytmie tvoří širokou skupinu onemocnění, které spojuje chybný sled elektrických impulzů v srdci. Různé srdeční arytmie mají různé příčiny, například nějaké předchozí onemocnění srdce, iontová nerovnováha, zánět srdce a další. Srdeční arytmie jsou rozhodně závažná onemocnění, kterým je nutné věnovat náležitou pozornost a důkladně je léčit.

Srdeční arytmie

Srdeční arytmie představují odchylku od normálního srdečního rytmu. To znamená, že se srdce stahuje nepravidelně. Srdce má schopnost automacie, to znamená, že je schopno samo vytvářet stahy a my je nemůžeme vůlí ovlivnit. Shluk buněk, které samy vytvářejí elektrické signály, se nacházejí v pravé síni a nazýváme je sinoatriální uzel. Vysílají signály ostatním buňkám tvořícím srdeční sval, které na toto podráždění reagují stahem. Celý tento mechanismus je pečlivě regulován. Srdce je tak schopno měnit frekvenci svých stahů a tím i množství krve, které vypudí v poměrně v širokém rozsahu. Někdy se ale stává, že proces vytváření pravidelné elektrické aktivity v srdci selže. V tom případě mluvíme o srdeční arytmii, tedy poruše srdečního rytmu.

Příčiny vzniku srdečních arytmií

Příčiny vzniku srdeční arytmie jsou různorodé. Arytmie vznikají při zvětšení srdce u dlouhodobě neléčeného vysokého krevního tlaku, dále u abnormalit v množství minerálních látek přítomných v krvi, působením stresu, při zánětu srdečního svalu a užívání některých léků, u otrav a jiné. Někdy příčina arytmie není známa. Některé druhy arytmií, resp. náchylnost k jejich vzniku lze zdědit. Všechny příčiny mají jedno společné, a to ovlivnění systému srdce vytvářející a vedoucí elektrické signály.

Typy srdečních arytmií

Srdeční arytmie můžeme dělit podle různých kritérií. Pokud je dělíme podle toho, ve které části srdce arytmie vznikají, rozlišujeme tři typy srdečních arytmií, síňové, supraventrikulární nebo komorové. Srdeční arytmie můžeme dělit i dle mechanismu jejich vzniku na poruchy tvorby a poruchy vedení elektrického signálu. Někdy se vyskytuje i jejich kombinace. Třetí možností jak srdeční arytmie rozdělit je podle srdeční frekvence na bradyarytmie, poruchy rytmu vedoucí ke snížení srdeční frekvence, a tachyarytmie, které naopak srdeční frekvenci zrychlují.

Síňové arytmie

Síňové arytmie jsou takové, kde příčina vzniku poruch rytmu srdce vzniká v síních. Mezi síňové arytmie patří fibrilace síní, flutter síní či síňová extrasystola.

  • Fibrilace síní znamená neuspořádané zrychlené stahy buněk v síních. Tím dochází pouze ke chvění síní a ne k jejich stahům. To má za následek nedokonalé plnění komor, hromadění krve v síních, která se může srážet za vzniku trombů. Tento typ srdeční arytmie se vyskytuje u poruch chlopní, či akutního infarktu myokardu. Projevuje se bolestí na hrudi, únavou a dušností. Léčba spočívá v podávání antiarytmik, pokud tato léčba není účinná, indikuje se elektrická kardioverze, při které se pomocí přístroje snažíme navrátit zpět přirozený rytmus srdce.
  • Flutter síní znamená kmitání síní, tedy rychlé stahy svalových buněk síní, které jsou zapříčiněné přítomností jednoho ložiska se zvýšenou aktivitou. To pak vydává signály k rychlým stahům srdečních síní. Flutter síní se projevuje bušením srdce a může trvat pouze několik vteřin, ale i dnů. Dalšími příznaky mohou být závratě, či bolesti na hrudi. K léčbě tohoto typu srdeční arytmie se rovněž užívají léky ze skupiny antiarytmik.
  • Síňová extrasystola je jednou z nejčastějších abnormalit. Jde o přídatný stah síní mimo běžný srdeční rytmus. Tento přídatný stah může vznikat v sinoatriálním uzlu, ale i mimo něj. Klinické projevy nejsou nikterak výrazné.

Komorové arytmie

Komorové arytmie znamenají poruchy srdečního rytmu komorového původu. Rovněž mohou způsobit zrychlení či zpomalení srdeční akce. Mezi nejčastější komorové arytmie patří komorová tachykardie, komorové extrasystoly a komorová fibrilace.

  • Komorová tachykardie představuje zrychlenou srdeční frekvenci, která vzniká v komorách. Často vzniká u pacientů s kardiomyopatií, po prodělaném infarktu či u poruch iontové rovnováhy. Komory se nepravidelně stahují, což má za následek nedostatečný přívod krve především do mozku, může dojít i ke ztrátě vědomí. Dalšími příznaky jsou dušnost a bušení srdce. Léčba komorové tachykardie spočívá v elektrické kardioverzi.
  • Komorová fibrilace představuje nepravidelné chaotické stahy komor, které vedou k neúčinným stahům, a tudíž nedochází ani k pumpování krve z levé komory do těla. Tento typ srdeční arytmie je zcela neslučitelný se životem. Pokud do 3–5 minut není komorová fibrilace zrušena kardioverzí, pacient umírá především v důsledku nevratného poškození mozku.
  • Komorové extrasystoly jsou přídatné stahy vznikající buď přímo v komorách, či v dolní oblasti převodního systému srdce, který za normálních okolností slouží k vedení vzruchu ze síní na komory. Tyto srdeční arytmie se mohou vyskytovat i u zcela zdravých jedinců. Komorové extrasystoly jsou často bezpříznakové, ale mohou se projevit bušením srdce, bolestmi na hrudi i ztrátou vědomí. K léčbě komorových extrasystol se užívají antiarytmika, při neúčinné léčbě se přistupuje k chirurgickému odstranění ložiska, které způsobuje abnormální stahy. Některým pacientům je nutné pro úspěšnou léčbu implantovat defibrilátor.

Následky srdečních arytmií

Následky srdečních arytmií závisí od jejich typu. Některé se nemusí nikterak projevit a vyskytují se i u zdravých jedinců, například síňové extrasystoly. Nejzávažnější a život ohrožující jsou například fibrilace srdečních komor, kdy srdce není schopno se efektivně stáhnout a vypudit krev do těla. U některých arytmií, např. fibrilace síní, se zpomaluje tok krve, což je faktor příznivý pro vznik krevní sraženiny, trombu. Takto vzniklý trombus se poté může dostat do plic a způsobit tzv. plicní embolii, která je často smrtící komplikací. Krevní sraženina může rovněž být unášena krví například do mozku a následkem může být mozková mrtvice.

První pomoc u srdečních arytmií

Na srdeční arytmie je třeba pomyslet, pokud si pacient stěžuje na bolest na hrudi, dušnost a bušení srdce. Arytmie jsou často příčinou ztráty vědomí. V případě zástavy srdeční činnosti a ztráty vědomí je nutné zahájit první pomoc v podobě masáže srdce. Protože může jít o velmi nebezpečný stav, je nutno zabezpečit lékařskou pomoc co nejdříve. I v případě, že potíže náhle nastoupí i odezní, je vhodné navštívit lékaře. Řádným vyšetřením lze případným dalším obtížím předejít.

Diskuze:

JamesKed: Comments for Uberwin.club <a href=http://www.uberwin.club/comments/feed/>Click here!..</a>

30. března 2020 11:43

Robertdop: live game – 918indo.com <a href=http://www.918indo.com/tag/live-game/>live game – 918indo.com...</a>

13. března 2020 8:08

sdvsdsv: Put it on the table and keep it in the warehouse when it is completely dry.
http://xn--vf4b27jfzgc8d5ub.vom77.com - 포커사이트
http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.vom77.com - 온라인바카라
http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.vom77.com - 블랙잭사이트
http://xn--o80b27i69npibp5en0j.vom77.com - 온라인카지노
http://xn--o80by81agsfmwa85o.vom77.com - 카지노주소
http://xn--mp2bs6av7jp7brh74w2jv.vom77.com - 슬롯머신사이트
http://xn--oi2b30g3ueowi6mjktg.vom77.com - 바카라사이트
http://xn--o80b67oh5az7z4wcn0j.vom77.com - 모바일카지노
http://xn--7m2b7ov9poqh97o.vom77.com - 룰렛사이트

21. února 2020 14:38

ahhutuwoqaq: [url=http://mewkid.net/who-is-xandra/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Online</a> brz.gohn.cs.medixa.org.zsm.qy http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 17:49

usayopayo: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> kyv.szla.cs.medixa.org.gnk.ti http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:52

ulenolacu: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Buy Amoxicillin</a> ofk.cfwi.cs.medixa.org.ofu.pz http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:36

ulenepihoy: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxil Online <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> edm.uixm.cs.medixa.org.nby.ga http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:24

itipajjek: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Buy Amoxicillin Online</a> ocv.mxld.cs.medixa.org.zsd.vr http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:09

https://nun777.com/bacaknow: Photo travel blogs are a dime a dozen, and Canvas of Light made the cut here because the photos are amazing.Nothing much I can add here, other than the author goes all out and has a lot of talent.
https://nun777.com/bacaknow

7. ledna 2020 3:42

https://nun777.com/: If there was ever a site that showcases the power of List Posts, here it is!One thing even I don’t get is that this site get’s authors to guest post, but doesn’t even give them a link…
https://nun777.com/

7. ledna 2020 3:42

https://casino815.com/: Great way to gain notoriety for a blog: pick a hot topic and stir up some debate, while still maintaining integrity by not being overly aggressive or indigent.
https://casino815.com/

7. ledna 2020 3:41

https://nolza2000.com: This blog takes the opposite approach and is all about atheism, and creates post on atheist news and issues.
https://nolza2000.com

7. ledna 2020 3:41

https://vfv79.com/coin/: The big point to be made here is that creating a site for beginners is always a good idea if it’s done well, because there will always be new beginners, so your audience can only grow (as long as your topic stays popular, which WordPress has).
https://vfv79.com/coin/

7. ledna 2020 3:39

https://vfv79.com/: this site also knows their audience really well, and manages to always please despite the difficult task of selecting blogs that their audience will like.
https://vfv79.com/

7. ledna 2020 3:38

MichaelDEs: <a href=https://www.kamagrageneve.nu>kamagra geneve</a>
Do not thinking of buying real estate as if you would a whole new pair of shoes. Will not make an attempt to look around and waste time looking at other attributes. As opposed to shoes purchasing, you could struggle to get back to a earlier residence. Once you select one you enjoy, purchase it.
<a href=https://www.superkamagrabelgique.nu>kamagra belgique</a>
There is not any question the truth that online payday loans may serve as a lifeline when money is quick. The main thing for just about any possible client is to left arm their selves with the maximum amount of information as possible well before agreeing to the such bank loan. Implement the direction within this part, and you will probably expect to take action inside a financially wise method.Helpful Advice To Control Your Anxiety Troubles
<a href=https://www.priligyfass.se>priligy fass</a>
Get in shape with video games. Numerous video games are actually enjoyable and make use of the body activity. When you are acquiring sick of your regular workout or don't have 1 yet, purchase a game and get fit. You will find your self experiencing a great time and receiving fit and healthy all at once.
<a href=https://www.viagrahintasuomessa.nu>viagra kokemuksia</a>

3. prosince 2019 10:11

CarlosSag: [url=http://www.sprintertuning.co.uk/emails/publish.php?re=1989]Oral Steroids Make You Hungry[/url]
While you are developing your customer information, attempt to add an Really simply syndication selection for your brand-new content articles. Having an RSS solution makes it possible for your market to include your future changes with their readers automatically. This strengthens continuing being exposed to your site content and enables a larger selection of men and women to entry your posts on a regular basis.
[url=http://www.easyoverseas.in/content/footer.php?it=1365]Testosterone Enanthate No Pct[/url]
Develop a mortgage loan buying graph when you find yourself prepared to purchase your house. There are numerous options for credit that choosing a single is surely an frustrating decision. Come up with a graph that also includes the various types of lending options, in addition to their charges, and write down several companies that in shape less than every class. This plan will assist you to create the proper decision to your special needs.
[url=http://www.magicup.co.uk/email/fold.php?i=3496]Equipoise 400 Mg/Ml[/url]
Use pillows and comforters which are full of man made polyester materials. Organic fillers, like feather or lower, is surely an allergen that produces asthmatic signs. This is certainly a single example when natural materials usually are not the preferable decision. Pillows and mattresses should likewise have addresses that happen to be impervious to dust mites.
[url=http://www.fagferramentaria.com.br/wp-content/event.php?br=1341]Are Injectable Steroids Bad For You[/url]

30. listopadu 2019 0:37

online pharmacies: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>online pharmacies canada</a>

28. července 2019 10:46

online drugstore: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>best 10 online pharmacies</a>

23. července 2019 11:52

canadian pharmacies online: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>

6. července 2019 0:33

AndreFag: <a href=http://www.maplesonent.com/img/destaques.php?i=1634>Buy Injectable Glutathione</a>
In order to prevent your scalp from becoming dried up when you're employing a minoxidil item like Rogaine, be sure that you're making use of sufficient conditioner once you scrub hair. You have to make your scalp moisturized. Getting an excessively dried out scalp could fight the strength of a product you're using or making use of.
<a href=http://www.ithaki-forkis.gr/templates/achieve.php?e=2352>Turinabol 6 Semaines</a>
Help make your own decorations for that wedding celebration. Enlist your friends and relations people for help in producing mementos, centerpieces as well as other decor. Seek out the distinctive talents these particular men and women might be able to offer when someone has good handwriting, ask them to tackle your wedding invitations and offer something of your own in turn.
<a href=http://www.isel.com.tr/img/defines.php?act=972>Anavar In Liquid Form</a>
Be in the habit of smoking of just giving your pet a direct control one time. It would seem an easy task to just perform repeatedly it time and time again until he does respond, but don't do this. As an alternative, take another look at the courses right up until your pet dog realizes that you expect him to behave the 1st time you say some thing.
<a href=http://www.cakesnflowerstoindia.com/picts/crypt.php?d=1305>Testosterone Enanthate Kinetics</a>

10. května 2019 15:29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email