Srdeční arytmie

24.3.2012 , MUDr. Ján Podhorec

srdecni-arytmie.jpg - kopie
srdecni-arytmie.jpg - kopie
Srdeční arytmie tvoří širokou skupinu onemocnění, které spojuje chybný sled elektrických impulzů v srdci. Různé srdeční arytmie mají různé příčiny, například nějaké předchozí onemocnění srdce, iontová nerovnováha, zánět srdce a další. Srdeční arytmie jsou rozhodně závažná onemocnění, kterým je nutné věnovat náležitou pozornost a důkladně je léčit.

Srdeční arytmie

Srdeční arytmie představují odchylku od normálního srdečního rytmu. To znamená, že se srdce stahuje nepravidelně. Srdce má schopnost automacie, to znamená, že je schopno samo vytvářet stahy a my je nemůžeme vůlí ovlivnit. Shluk buněk, které samy vytvářejí elektrické signály, se nacházejí v pravé síni a nazýváme je sinoatriální uzel. Vysílají signály ostatním buňkám tvořícím srdeční sval, které na toto podráždění reagují stahem. Celý tento mechanismus je pečlivě regulován. Srdce je tak schopno měnit frekvenci svých stahů a tím i množství krve, které vypudí v poměrně v širokém rozsahu. Někdy se ale stává, že proces vytváření pravidelné elektrické aktivity v srdci selže. V tom případě mluvíme o srdeční arytmii, tedy poruše srdečního rytmu.

Příčiny vzniku srdečních arytmií

Příčiny vzniku srdeční arytmie jsou různorodé. Arytmie vznikají při zvětšení srdce u dlouhodobě neléčeného vysokého krevního tlaku, dále u abnormalit v množství minerálních látek přítomných v krvi, působením stresu, při zánětu srdečního svalu a užívání některých léků, u otrav a jiné. Někdy příčina arytmie není známa. Některé druhy arytmií, resp. náchylnost k jejich vzniku lze zdědit. Všechny příčiny mají jedno společné, a to ovlivnění systému srdce vytvářející a vedoucí elektrické signály.

Typy srdečních arytmií

Srdeční arytmie můžeme dělit podle různých kritérií. Pokud je dělíme podle toho, ve které části srdce arytmie vznikají, rozlišujeme tři typy srdečních arytmií, síňové, supraventrikulární nebo komorové. Srdeční arytmie můžeme dělit i dle mechanismu jejich vzniku na poruchy tvorby a poruchy vedení elektrického signálu. Někdy se vyskytuje i jejich kombinace. Třetí možností jak srdeční arytmie rozdělit je podle srdeční frekvence na bradyarytmie, poruchy rytmu vedoucí ke snížení srdeční frekvence, a tachyarytmie, které naopak srdeční frekvenci zrychlují.

Síňové arytmie

Síňové arytmie jsou takové, kde příčina vzniku poruch rytmu srdce vzniká v síních. Mezi síňové arytmie patří fibrilace síní, flutter síní či síňová extrasystola.

  • Fibrilace síní znamená neuspořádané zrychlené stahy buněk v síních. Tím dochází pouze ke chvění síní a ne k jejich stahům. To má za následek nedokonalé plnění komor, hromadění krve v síních, která se může srážet za vzniku trombů. Tento typ srdeční arytmie se vyskytuje u poruch chlopní, či akutního infarktu myokardu. Projevuje se bolestí na hrudi, únavou a dušností. Léčba spočívá v podávání antiarytmik, pokud tato léčba není účinná, indikuje se elektrická kardioverze, při které se pomocí přístroje snažíme navrátit zpět přirozený rytmus srdce.
  • Flutter síní znamená kmitání síní, tedy rychlé stahy svalových buněk síní, které jsou zapříčiněné přítomností jednoho ložiska se zvýšenou aktivitou. To pak vydává signály k rychlým stahům srdečních síní. Flutter síní se projevuje bušením srdce a může trvat pouze několik vteřin, ale i dnů. Dalšími příznaky mohou být závratě, či bolesti na hrudi. K léčbě tohoto typu srdeční arytmie se rovněž užívají léky ze skupiny antiarytmik.
  • Síňová extrasystola je jednou z nejčastějších abnormalit. Jde o přídatný stah síní mimo běžný srdeční rytmus. Tento přídatný stah může vznikat v sinoatriálním uzlu, ale i mimo něj. Klinické projevy nejsou nikterak výrazné.

Komorové arytmie

Komorové arytmie znamenají poruchy srdečního rytmu komorového původu. Rovněž mohou způsobit zrychlení či zpomalení srdeční akce. Mezi nejčastější komorové arytmie patří komorová tachykardie, komorové extrasystoly a komorová fibrilace.

  • Komorová tachykardie představuje zrychlenou srdeční frekvenci, která vzniká v komorách. Často vzniká u pacientů s kardiomyopatií, po prodělaném infarktu či u poruch iontové rovnováhy. Komory se nepravidelně stahují, což má za následek nedostatečný přívod krve především do mozku, může dojít i ke ztrátě vědomí. Dalšími příznaky jsou dušnost a bušení srdce. Léčba komorové tachykardie spočívá v elektrické kardioverzi.
  • Komorová fibrilace představuje nepravidelné chaotické stahy komor, které vedou k neúčinným stahům, a tudíž nedochází ani k pumpování krve z levé komory do těla. Tento typ srdeční arytmie je zcela neslučitelný se životem. Pokud do 3–5 minut není komorová fibrilace zrušena kardioverzí, pacient umírá především v důsledku nevratného poškození mozku.
  • Komorové extrasystoly jsou přídatné stahy vznikající buď přímo v komorách, či v dolní oblasti převodního systému srdce, který za normálních okolností slouží k vedení vzruchu ze síní na komory. Tyto srdeční arytmie se mohou vyskytovat i u zcela zdravých jedinců. Komorové extrasystoly jsou často bezpříznakové, ale mohou se projevit bušením srdce, bolestmi na hrudi i ztrátou vědomí. K léčbě komorových extrasystol se užívají antiarytmika, při neúčinné léčbě se přistupuje k chirurgickému odstranění ložiska, které způsobuje abnormální stahy. Některým pacientům je nutné pro úspěšnou léčbu implantovat defibrilátor.

Následky srdečních arytmií

Následky srdečních arytmií závisí od jejich typu. Některé se nemusí nikterak projevit a vyskytují se i u zdravých jedinců, například síňové extrasystoly. Nejzávažnější a život ohrožující jsou například fibrilace srdečních komor, kdy srdce není schopno se efektivně stáhnout a vypudit krev do těla. U některých arytmií, např. fibrilace síní, se zpomaluje tok krve, což je faktor příznivý pro vznik krevní sraženiny, trombu. Takto vzniklý trombus se poté může dostat do plic a způsobit tzv. plicní embolii, která je často smrtící komplikací. Krevní sraženina může rovněž být unášena krví například do mozku a následkem může být mozková mrtvice.

První pomoc u srdečních arytmií

Na srdeční arytmie je třeba pomyslet, pokud si pacient stěžuje na bolest na hrudi, dušnost a bušení srdce. Arytmie jsou často příčinou ztráty vědomí. V případě zástavy srdeční činnosti a ztráty vědomí je nutné zahájit první pomoc v podobě masáže srdce. Protože může jít o velmi nebezpečný stav, je nutno zabezpečit lékařskou pomoc co nejdříve. I v případě, že potíže náhle nastoupí i odezní, je vhodné navštívit lékaře. Řádným vyšetřením lze případným dalším obtížím předejít.

Diskuze:

ahhutuwoqaq: [url=http://mewkid.net/who-is-xandra/]Amoxicillin 500mg Capsules[/url] <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin Online</a> brz.gohn.cs.medixa.org.zsm.qy http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 17:49

usayopayo: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> kyv.szla.cs.medixa.org.gnk.ti http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:52

ulenolacu: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Buy Amoxicillin</a> ofk.cfwi.cs.medixa.org.ofu.pz http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:36

ulenepihoy: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Buy Amoxil Online <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Amoxicillin</a> edm.uixm.cs.medixa.org.nby.ga http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:24

itipajjek: http://mewkid.net/who-is-xandra/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/who-is-xandra/">Buy Amoxicillin Online</a> ocv.mxld.cs.medixa.org.zsd.vr http://mewkid.net/who-is-xandra/

22. ledna 2020 10:09

https://nun777.com/bacaknow: Photo travel blogs are a dime a dozen, and Canvas of Light made the cut here because the photos are amazing.Nothing much I can add here, other than the author goes all out and has a lot of talent.
https://nun777.com/bacaknow

7. ledna 2020 3:42

https://nun777.com/: If there was ever a site that showcases the power of List Posts, here it is!One thing even I don’t get is that this site get’s authors to guest post, but doesn’t even give them a link…
https://nun777.com/

7. ledna 2020 3:42

https://casino815.com/: Great way to gain notoriety for a blog: pick a hot topic and stir up some debate, while still maintaining integrity by not being overly aggressive or indigent.
https://casino815.com/

7. ledna 2020 3:41

https://nolza2000.com: This blog takes the opposite approach and is all about atheism, and creates post on atheist news and issues.
https://nolza2000.com

7. ledna 2020 3:41

https://vfv79.com/coin/: The big point to be made here is that creating a site for beginners is always a good idea if it’s done well, because there will always be new beginners, so your audience can only grow (as long as your topic stays popular, which WordPress has).
https://vfv79.com/coin/

7. ledna 2020 3:39

https://vfv79.com/: this site also knows their audience really well, and manages to always please despite the difficult task of selecting blogs that their audience will like.
https://vfv79.com/

7. ledna 2020 3:38

MichaelDEs: <a href=https://www.kamagrageneve.nu>kamagra geneve</a>
Do not thinking of buying real estate as if you would a whole new pair of shoes. Will not make an attempt to look around and waste time looking at other attributes. As opposed to shoes purchasing, you could struggle to get back to a earlier residence. Once you select one you enjoy, purchase it.
<a href=https://www.superkamagrabelgique.nu>kamagra belgique</a>
There is not any question the truth that online payday loans may serve as a lifeline when money is quick. The main thing for just about any possible client is to left arm their selves with the maximum amount of information as possible well before agreeing to the such bank loan. Implement the direction within this part, and you will probably expect to take action inside a financially wise method.Helpful Advice To Control Your Anxiety Troubles
<a href=https://www.priligyfass.se>priligy fass</a>
Get in shape with video games. Numerous video games are actually enjoyable and make use of the body activity. When you are acquiring sick of your regular workout or don't have 1 yet, purchase a game and get fit. You will find your self experiencing a great time and receiving fit and healthy all at once.
<a href=https://www.viagrahintasuomessa.nu>viagra kokemuksia</a>

3. prosince 2019 10:11

CarlosSag: [url=http://www.sprintertuning.co.uk/emails/publish.php?re=1989]Oral Steroids Make You Hungry[/url]
While you are developing your customer information, attempt to add an Really simply syndication selection for your brand-new content articles. Having an RSS solution makes it possible for your market to include your future changes with their readers automatically. This strengthens continuing being exposed to your site content and enables a larger selection of men and women to entry your posts on a regular basis.
[url=http://www.easyoverseas.in/content/footer.php?it=1365]Testosterone Enanthate No Pct[/url]
Develop a mortgage loan buying graph when you find yourself prepared to purchase your house. There are numerous options for credit that choosing a single is surely an frustrating decision. Come up with a graph that also includes the various types of lending options, in addition to their charges, and write down several companies that in shape less than every class. This plan will assist you to create the proper decision to your special needs.
[url=http://www.magicup.co.uk/email/fold.php?i=3496]Equipoise 400 Mg/Ml[/url]
Use pillows and comforters which are full of man made polyester materials. Organic fillers, like feather or lower, is surely an allergen that produces asthmatic signs. This is certainly a single example when natural materials usually are not the preferable decision. Pillows and mattresses should likewise have addresses that happen to be impervious to dust mites.
[url=http://www.fagferramentaria.com.br/wp-content/event.php?br=1341]Are Injectable Steroids Bad For You[/url]

30. listopadu 2019 0:37

online pharmacies: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>online pharmacies canada</a>

28. července 2019 10:46

online drugstore: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">canadian online pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>best 10 online pharmacies</a>

23. července 2019 11:52

canadian pharmacies online: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">no 1 canadian pharcharmy online</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian pharmacies shipping to usa</a>

6. července 2019 0:33

AndreFag: <a href=http://www.maplesonent.com/img/destaques.php?i=1634>Buy Injectable Glutathione</a>
In order to prevent your scalp from becoming dried up when you're employing a minoxidil item like Rogaine, be sure that you're making use of sufficient conditioner once you scrub hair. You have to make your scalp moisturized. Getting an excessively dried out scalp could fight the strength of a product you're using or making use of.
<a href=http://www.ithaki-forkis.gr/templates/achieve.php?e=2352>Turinabol 6 Semaines</a>
Help make your own decorations for that wedding celebration. Enlist your friends and relations people for help in producing mementos, centerpieces as well as other decor. Seek out the distinctive talents these particular men and women might be able to offer when someone has good handwriting, ask them to tackle your wedding invitations and offer something of your own in turn.
<a href=http://www.isel.com.tr/img/defines.php?act=972>Anavar In Liquid Form</a>
Be in the habit of smoking of just giving your pet a direct control one time. It would seem an easy task to just perform repeatedly it time and time again until he does respond, but don't do this. As an alternative, take another look at the courses right up until your pet dog realizes that you expect him to behave the 1st time you say some thing.
<a href=http://www.cakesnflowerstoindia.com/picts/crypt.php?d=1305>Testosterone Enanthate Kinetics</a>

10. května 2019 15:29

BrentBoigE: <a href=http://die.ufpso.edu.co/layouts/images.php?p=3024>Dianabol No Pct</a>
Charge cards are usually necessary for teenagers or lovers. Even when you don't feel safe positioning a great deal of credit rating, you should actually have a credit account and also have some process operating via it. Launching and ultizing a credit history profile enables you to develop your credit history.
http://www.the-holistic-web.co.uk/lys/defines.php?c=33
While preparing to get a camping out getaway, people often fail to deliver sufficient outfits. Keep in mind that there will be no cleansing services, therefore you require to take into account exactly how the conditions can involve certain specific attire also occasionally. You usually desire to be ready, so load properly.
<a href=http://www.magicup.co.uk/common/power.php?q=3590>Sustanon-250 O Testoviron Depot</a>
When searching for an auto, it is essential that you retain security at heart. "Inactive Security" involves the characteristics the vehicle has to always keep everyone inside safe. This consists of dependable chair straps, air flow totes, energy-absorbing crumple zones and mind shielding guidance. Look for these traits while searching for a vehicle.
http://www.cooper.pk/template/editor.php?ze=535
A very important factor that each website designer ought to comprehend is it is never a smart idea to shop unencrypted passwords from your websites consumers. Conserving security passwords as easy text paperwork is actually a menu for disaster so be sure that any security passwords you intend on storing are encrypted in order to prevent and potential problems.
<a href=http://www.phoenix-data-management.co.uk/wp-docs/new.php?wi=1522>Methandienone Oxymetholone</a>
So that you can lessen the fee for your vehicle insurance insurance policy, take into account restricting the miles you generate annually. Several insurance firms provide reductions in price for policyholders who do not commit quite a lot of time on the streets. You should be honest when making claims of reduced mileage, even so, as it is not unheard of for insurance companies to ask for evidence of your driving a vehicle habits as a way to justify the lowering of selling price.
https://www.securebit.ch/wp-content/content.php?be=3004
Relaxation methods will help you remove ringing in the ears. You must find out more about inhaling and exhaling techniques and other workout routines made to help you emphasis or chill out. Possibly exercising an activity will help, or simply undertaking a task which you take pleasure in. Attempt various things till you choose one that works for you.
<a href=http://www.luenwah.com.sg/luenwah/pear.php?u=1011>Testosterone Enanthate 10ml Price</a>
Combine new pages and content in your site regularly to keep it clean. Search engines like google try to find new information when they crawl and directory web sites. Having new content material implies your site is listed again, and refreshing, continually up-to-date content can also help to improve your position in search results web pages. Link related Really simply syndication feeds to the web site as a simple way to add refreshing articles routinely.
<a href=http://www.beregko.hu/layouts/biller.php?hu=1138>Anavar Price</a>
Anyone rests diversely. Many people sleep at night without the need of building a one seem. Others snore loudly within their rest and seem like a lumberjack sawing a solid wood log. Those that snore loudly possibly don't realize they may be carrying it out, but to others who are around, it's painfully obvious. When you snore loudly, and would like suggestions regarding how to quit it, read the adhering to report.

4. května 2019 17:53

Harrynex: <a href=http://www.centennialhotel.co.uk/script/confuse.php?ti=543>Anadrol Vs Dianabol</a>
When looking for business real estate property, by using a home dealer can save you quite a lot of money and time. The broker can do a great bit of the grunt be right for you and can broker a much better package for you personally as there is a greater knowledge about the current market and much more specifics of it.
<a href=http://www.kspaving.co.uk/includes/slider.php?s=1087>Anavar O Dianabol</a>
In conclusion, automobile insurance are available for automobiles, vans, pickups, motorcycles, along with other autos. The insurance plan for every one of these autos, compensates drivers in crashes. When you remember the ideas that were offered in the write-up previously mentioned, then you can select insurance plan for no matter what sort automobile you possess.Make The Best From Your Daily Life Insurance policy Expertise
<a href=http://www.cadesai.com/images/file.php?p=2370>Oxymetholone Uk</a>
When you have obtained a whole new pet or dog, you must focus on coaching them immediately. If they will probably be indoors puppies, you could start crate training them . This helps prevent restroom accidents or even your things simply being chewed on. Start out with the right size crate, in order that they have sufficient space within the kennel to maneuver somewhat.
<a href=http://www.serraazul.eng.br/inc/document.php?z=2687>Dianabol 50mg Price</a>

2. května 2019 13:23

Everettcek: <a href=https://www.propeciaerfahrungen.nu>propecia kaufen</a>
If you've check this out overall write-up, then you can evidently observe that there are numerous recommendations you should use in order to save funds while nevertheless locating the best probable insurance coverage policy for your family. Weigh up your options, and make use of this info to assist you to obtain the most knowledgeable decision probable.Ideas On The Application Of Bank Cards
<a href=https://www.cialiszondervoorschriftbelgie.nu>cialis zonder voorschrift</a>
If you suffer from from sleep apnea, it's vital that you watch your physician without delay. Apnea can obstruct your ability to fall asleep and might be dangerous in some cases. Tell your physician your signs or symptoms, so he or she can determine suitable treatment for you. Your doctor can also be able to suggest a CPAP unit to assist you inhale your sleep at night.
<a href=https://www.kamagraoraljellysvizzera.nu>kamagra gel</a>
Before getting daily life, catastrophe, auto or property insurance of any sort, check with the laws and regulations of your respective existing condition, as well as nationwide plan on insurance plan. This really is being specifically crucial in the field of medical insurance. Authorities mandates and charges will certainly affect your final selections in doing what insurance coverage to purchase. Be sure to fully familiarize yourself with these statutes before choosing a policy.
<a href=https://www.xn--kamagragelsterreich-z6b.nu>kamagra österreich</a>

2. května 2019 13:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email