Hysterektomie

29.9.2014 , MUDr. Pavel Kouda

rakovina-delohy.jpg - kopie
rakovina-delohy.jpg - kopie
Hysterektomie je chirurgický zákrok, při kterém se buď částečně nebo úplně odstraní děloha, společně s dalšími orgány, jako jsou vaječníky či vejcovody v případě zvýšeného rizika nádorového bujení. Hysterektomii se vždy snažíme vyhnout u žen, které ještě chtějí mít děti. Operace se nejčastěji provádí u žen ve věku mezi 45 a 55 lety; v tomto věku se onemocnění, která jsou důvodem pro hysterektomii, vyskytují nejčastěji.

Hysterektomií rozumíme odstranění dělohy. K této operaci se přistupuje v případě vážnějšího nádorového onemocnění dělohy samotné nebo tkání v jejím okolí. Někdy jsou důvodem příznaky, které samy o sobě nejsou známkou vážného onemocnění, ale jsou velmi nepříjemné, například silné menstruační krvácení. V těchto případech může pouze žena sama rozhodnout, nakolik jí potíže vadí a zda chce operaci podstoupit.
Hysterektomie se nyní již neprovádí tak často jako dříve, protože mnoho nemocí, které pro ni byly v minulosti důvodem, se dnes léčí jinými způsoby: například abnormálně silné menstruační krvácení lze ovlivnit hormonálními tabletami, nádory děložního čípku se rozpoznávají v častějších stadiích, kdy odnětí celé dělohy není nutné.
Hysterektomii se vždy snažíme vyhnout u žen, které ještě chtějí mít děti. Operace se nejčastěji provádí u žen ve věku mezi 45 a 55 lety; v tomto věku se onemocnění, která jsou důvodem pro hysterektomii, vyskytují nejčastěji.
U žen v reprodukčním věku se děložní sliznice pravidelně obnovuje, to je důvodem menstruačního krvácení. Během těhotenství se menstruace zastaví, protože sliznici dělohy využívá k svému růstu plod. Odloučení sliznice by znamenalo i konec těhotenství.

Důvody pro hysterektomii

Zdaleka nejčastějším důvodem pro hysterektomii je dysfunkční krvácení. Dysfunkční krvácení je široký pojem zahrnující jak neobvykle silné, tak i nepravidelné nebo časté krvácení, pro které nenacházíme zjevnou příčinu, jakou jsou například myomy. Často se svaluje vina na poruchy hormonální rovnováhy - když vaječníky produkují příliš mnoho estrogenů, sliznice dělohy (endometrium) se ztlušťuje a výsledkem je silné a prodloužené krvácení, které bývá často opožděné.
K častějšímu krvácení může vést i nedostatek progesteronu, protože děložní sliznice je příliš tenká a odlučuje se dříve. I v tomto případě je krvácení delší, než je obvyklé. Dříve než se doporučí hysterektomie, léčí se dysfunkční krvácení hormonálními kůrami. K hysterektomii se přistupuje pouze při jejich selhání.

Myom

Další častou příčinou hysterektomie jsou myomy, postihující asi 25 % žen. Jsou to nezhoubné nádory těla dělohy složené ze svalové a vazivové tkáně. Jejich velikost je různá - může kolísat od rozměrů hrášku až po fotbalový míč. Subserózní myomy rostou na zevním okraji děložní stěny a vyklenují se do břišní dutiny. Jsou-li větší, mohou tlačit na močový měchýř nebo na střevo a způsobovat bolest. Submukózní myomy rostou směrem do děložní dutiny, pod sliznici, a vyvolávají těžká, vysilující krvácení. Při opakovaných velkých krevních ztrátách se může jako další komplikace vyvinout anémie. Třetím typem jsou intramurální myomy rostoucí uvnitř děložní stěny. Zůstávají často nepoznány, dokud se nezvětší natolik, že způsobí zvětšení dolní části břicha.

Endometrióza

Jinými nemocemi děložní sliznice jsou endometrióza a adenomyóza. Normálně se sliznice v děloze obnovuje každý měsíc během menstruace. Při endometrióze se buňky této sliznice rozšíří mimo děložní dutinu, většinou do pánve, může se však vyskytovat i ve vejcovodech, vaječnících, nebo dokonce na močovém měchýři či střevě. I tato sliznice podléhá stejným změnám jako sliznice v děloze. V odpovědi na stimulaci pohlavními hormony roste a po poklesu hormonálních hladin se rozpadá a krvácí. Protože však z těchto atypických míst krev nemá kudy odtékat, hromadí se zde, vytvářejí se cysty, zánět a vyvolává to bolesti. Adenomyóza pak představuje zvláštní druh endometriózy, kdy se z neznámé příčiny část sliznice zanoří do hloubky děložní svaloviny a způsobuje během menstruace bolestivé napětí a silné krvácení.
Zánětlivá onemocnění v oblasti pánve postihnou během života mnoho žen. Obvykle je lze úspěšně vyléčit antibiotiky. Infekce může následovat po interrupci, porodu nebo při zavedeném nitroděložním tělísku. Z pohlavních orgánů se mohou do pánve rozšířit i pohlavní nemoci, zejména nejsou-li po nějakou dobu náležitě léčeny.

Pánevní infekce

Při chronických (tj. dlouhodobých) infekcích pánve, které představují pro pacientku nebezpečí, může být hysterektomie posledním způsobem, jak se se zánětem s konečnou platností vypořádat. Předchází tomu však téměř vždy dlouhodobá, i několik let trvající léčba antibiotiky. Hysterektomie je posledním prostředkem po selhání jiné léčby.

Rakovina děložního čípku

Hysterektomie je obvykle nezbytná při rakovině děložního čípku, těla dělohy nebo vaječníků. Výjimkou jsou případy včasného odhalení nádoru, kdy se rakovinné buňky dosud nerozšířily do okolí. Rakovina děložního čípku je nejčastějším gynekologickým nádorem, nicméně pomocí cytologických stěrů při pravidelných prohlídkách ji lze odhalit dříve, než se rozšíří. V těchto případech není hysterektomie nutná, protože počínající nádorové ložisko lze odstranit z čípku laserem nebo jinou léčbou. Přes jizvu pak přeroste okolní zdravá tkáň a nemoc se již nikdy nemusí vrátit. Pokud však rakovinné buňky proniknou do těla dělohy, mohou se šířit i dál a tomu se pak dá zabránit již jen odstraněním dělohy jako celku.

Druhy hysterektomií

Existují čtyři druhy hysterektomií, které se mohou provést dvěma způsoby, podle toho, který z nich je nejvhodnější. Jsou to:

  • Částečná hysterektomie - provádí se jen zřídka, protože se při ní ponechává nedotčený děložní čípek. Někdy je velmi obtížné čípek (hrdlo dělohy) odstranit, protože je přirostlý k močovému měchýři nebo splývá se zjizvenou okolní tkáni, například po endometrióze. V těchto případech se volí částečná hysterektomie, abychom se vyhnuli poranění močového měchýře nebo střeva a nevystavovali pacientku přílišnému riziku.Vzhledem k tomu, že děložní čípek je možným místem vzniku nádorového bujení, musí žena po částečné hysterektomii pravidelně docházet na gynekologické prohlídky a podrobovat se stěrům. Může také nadále mít i velmi mírné menstruační krvácení.
  • Úplná hysterektomie - odstraní se při ní celá děloha i s hrdlem a čípkem, ale ponechají se funkční vaječníky a vejcovody. Estrogeny se proto tvoří stejně jako dříve, i když je neprovází žádné menstruační krvácení. Pokud se provádí hysterektomie u žen před menopauzou, zpravidla se operatér snaží zachovat na místě alespoň jeden funkční vaječník.
  • Úplná hysterektomie s oboustranným odstraněním přídatných orgánů - zde se jedná o odstranění jak dělohy samotné, tak i vaječníků a vejcovodů. Běžně se provádí u pacientek po menopauze, jednoduše proto, že vaječníky ani vejcovody již stejně neplní svou funkci a mohou se naopak stát zdrojem problémů v budoucnosti. Bývá nezbytná i tehdy, když jsou tyto orgány zasaženy závažným onemocněním, nádorem, zánětem pánve, velkým myomem nebo endometriózou.
  • Radikální hysterektomie (neboli Wertheimova hysterektomie) - při této operaci se kromě celé dělohy odstraňují i pánevní lymfatické uzliny a horní dvě třetiny pochvy. Sahá se k ní jen případech šířící se rakoviny, která by mohla uvedené orgány zasáhnout. Opět platí, že pokud je žena v reprodukčním věku, ponechávají se vaječníky, nejsou-li postiženy, většinou na místě. Jestliže se vaječníky odstraní před přirozenou menopauzou, dostaví se její příznaky. K nim patří návaly horka, bušení srdce, mravenčení kůže a únik vápníku z kostí. K tomu se přidružují psychické příznaky, hlavně emočního charakteru, deprese, nespavost, zapomnětlivost a někdy i fobie. Podává se hormonální doplňková léčba (HRT) s cílem těmto potížím předejít. V těch případech, kdy je HRT nevhodná - například při riziku hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie (zanesení krevní sraženiny do plic) - se předepisují jiné léky, i když méně účinné.

Provedení hysterektomie

Chirurg může zvolit jeden ze dvou operačních postupů - buď může provést hysterektomii skrze pochvu nebo řezem v dolní části břicha. Tzv. „břišní hysterektomie" poskytuje lékaři možnost prohlédnout všechny pánevní orgány a zkontrolovat, zda nejeví známky onemocnění. Když se zdá být postižený apendix, lze jej odstranit současně s dělohou a zbavit tak pacientku nebezpečí, že se bude muset v budoucnu podrobit další operaci.
Při operaci lze použít dva druhy řezů. Svislý řez probíhá od stydké kosti směrem k pupku a používá se tehdy, když je děloha velmi zvětšená například myomy nebo když jsou na vaječnících velké cysty. Tento řez dává operatérovi více prostoru pro manévrování než druhý typ - řez vodorovný. Ten se vede ve stydké krajině pod hranicí ochlupení a na obou stranách končí u kyčelních kostí. Po zhojení je jizva schovaná pod plavkami.
Jedinou výhodou poševního přístupu je to, že nezanechává viditelnou jizvu. Je však obtížný tehdy, když je děloha pokleslá nebo vyhřezává. Dělohu za normálních okolností udržují na jejím místě vazy a svaly pánevního dna, které se na ni připojují v oblasti mezi hrdlem a tělem. Tyto vazy mohou po opakovaných porodech nebo vlivem stárnutí ztratit svou pevnost a potom má děloha tendence klesat směrem dolů do pochvy. Někdy to vyvolává obtíže a občas se do pochvy oslabeném již tlakem dělohy vtlačí i střevo nebo močový měchýř.
Při hysterektomii poševní cestou zaujímá pacientka stejnou polohu jako při vnitřním gynekologickém vyšetření. Řez se vede na vrcholu pochvy v blízkosti čípku a postupuje okolo dělohy, takže se přeříznou vazy, které ji drží na místě. Děloha spolu s čípkem se potom vyjme pochvou a ta se na svém vrcholu zase uzavře. Po operaci se vyjmutá děloha pečlivě prohlédne, aby se našly případné nerozpoznané nálezy. Potom se předává patologovi k podrobnému laboratornímu vyšetření.
I když je uzdravení po operaci poměrně rychlé (trvá asi 6 až 12 týdnů), přináší poševní hysterektomie vyšší riziko infekce a navíc mohou nastat technické potíže při operaci samotné. Z těchto důvodů se stále častěji používá břišní hysterektomie.

Diskuze:

ThomasLab: viagra vs levitra vs cialis vs staxyn
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 5 mg generico prezzo
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis dosage options forum
<a href="http://vibrotek.com/wwwboard/messages/38475.html">buy cialis online pharmacy</a>
cialis soft tabs australia
<a href="http://www.glwangwan.com/index.php?s=/Extend/guestbook/p/6666.html">generic cialis super active tadalafil</a>

15. června 2019 19:04

Jimmyseaph: cialis 5mg daily use 12 month supply coupon
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis tadalafil 10mg adalah
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis price versus viagra forum
<a href="http://www.progress-it.ru/index.php?option=com_joomlaboard&Itemid=212&func=post&do=reply&replyto=241068&catid=2">cialis commercial british lady</a>
cialis 20mg vs viagra 100mg
<a href="http://liputanindonesianews.com/foto-detail/12636/kasal-porwilbar-2017-beri-kontribusi-positif-bagi-prajurit-tni-al.html">generic viagra cialis canada</a>

15. června 2019 14:44

ThomasLab: cialis vs viagra reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
real cialis no generic
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
viagra vs cialis vs levitra price comparison table
<a href="http://www.buchlovice.cz/cz/hlaseni-rozhlasu/skolni-jidelna?r=1#post-1191715">best prices generic cialis 20 mg</a>
cialis cananadian pharmacy
<a href="http://www.mama-online.ru/posting.php?mode=post&f=8&sid=4ce3b9aea29cc4befd52ae8a582e9605">buy cialis canada pharmacy</a>

14. června 2019 16:44

Jimmyseaph: walgreen cialis price without insurance
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cheapest viagra cialis levitra
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis generico onde comprar no brasil
<a href="http://www.pyechadalin.com/subpage/sub4_01.html?__board__pass__mode=bW9kaWZ5X2Zvcm1fY29tbWVudA==&_uid=&__PVSC=Jl9MX01FTlU9NCZsaXN0cGc9NzE=&&_L_MENU=4&listpg=71&article_id=57561311644107&_CMT_UID=144643">generic cialis available in usa</a>
cialis side effects vs viagra
<a href="http://www.garmonia58.ru/index.php?option=com_k2&view=item&id=181%3A%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8B-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BD%D0%B5&limitstart=2890">walmart pharmacy cialis 20mg price</a>

14. června 2019 13:14

ThomasLab: equivalent dose viagra vs. cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
extra super cialis uk
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
compare cialis 5mg prices
<a href="http://www.sebastiendurante.com/?attachment_id=623">cialis generico 5 mg espaГ±a</a>
best price cialis canadian pharmacy
<a href="http://www.51lawyers.cn/good/dispbbs.asp?boardid=9&id=6796&authorid=0&page=0&star=1163">super active cialis reviews</a>

13. června 2019 16:13

Jimmyseaph: black woman in cialis commercial
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
preço cialis generico brasil
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
best price viagra and cialis
<a href="http://www.rppman.net/forum/forum.php?mode=res&id=11&res_cnt=4073&p=18">cialis generic india</a>
cialis prescription information
<a href="http://www.pitbulls-mc.cz/?o=64311&p=gb">best prices on cialis 5mg at sam s club</a>

12. června 2019 10:22

Jimmyseaph: printable coupons for cialis 20 mg
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
generic cialis 40 mg soft tabs 40 mg
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
cialis generico online recensioni
<a href="http://www.devoting.net/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=5557927;id=magic">cialis side effects joint pain</a>
cialis 5 mg generico mexico
<a href="http://www.mirvasro.cz/scs/index.php?a=moravsky-pohar-2011&replyto=498498&_formData[guest">=Jimmytug&_formData<subject>=&_formData<text>=cialis+side+effects+pain+in+leg+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%22%3Ecialis+generic%3C%2Fa%3E+%0D%0Acialis+professional+wikipedia+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%5Dbuy+generic+cialis%5B%2Furl%5D+%0D%0Acialis+tadalafil+20mg+how+to+use+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.vipcosvault.co.uk%2Fmovies%2Fpre-certification%2Fitem%2F161%2F161.html%3Fstart%3D760%22%3Eside+effects+of+daily+use+cialis%3C%2Fa%3E+%0D%0Acialis+trial+coupon+2017+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fajaserochaco.mihanblog.com%2Fpost%2Fcomment%2Fnew%2F29%2Ffromtype%2Fpostone%2Ffid%2F150904747459f23cb2866ef%2Fatrty%2F1509047474%2Favrvy%2F0%2Fkey%2F467e70d1fef864802fc83694e5b2fc94%2F%5Dcialis+5mg+daily%5B%2Furl%5D&addpost&r=2#posts]compare viagra cialis levitra side effects</a>

11. června 2019 8:26

ThomasLab: levitra vs cialis vs viagra reviews
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis tv commercial actors
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
does generic cialis really exist
<a href="http://www.m6116.com/plus/feedback.php?aid=1438&action=show&totalresult=20277&pageno=853">daily dose of 20 mg cialis</a>
how long do side effects of cialis last
<a href="http://www.cardyaa.com/homepy/e_card/guestbook_write.php?user_id=thgus0122&pg=1">when will cialis become generic in usa</a>

8. června 2019 10:17

Jimmyseaph: kroger pharmacy cialis price
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
generische cialis professional 20 mg
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis 20 mg tablets price
<a href="http://www.cam2see.com/blog/archives/87-Enriqo-says-that-my-cam-girls-are-very-sexy.html">cialis 5 mg price at walmart</a>
generic cialis available when
<a href="http://www.uberusky.net/ockovani/muj-nazor-na-ockovani?replyto=256241&_formData[guest">=Jimmywen&_formData<subject>=&_formData<text>=best+price+on+generic+cialis+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%22%3Ebuy+cialis+online%3C%2Fa%3E+%0D%0Acialis+maximum+dosage+per+day+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fcialisec.com%2F%5Dbuy+generic+cialis%5B%2Furl%5D+%0D%0Acialis+5mg+generico+pre%D0%93%C2%A7o+%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fdede.misscoquines.com%2Fplus%2Fguestbook.php%3Fgotopagerank%3D%26totalresult%3D7524%26pageno%3D16%22%3Emaximum+daily+dose+of+cialis%3C%2Fa%3E+%0D%0Amental+side+effects+of+cialis+%0D%0A%5Burl%3Dhttp%3A%2F%2Fthemakershouse.org%2Findex.php%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F6-maker-s-house-chapel-launches-3-books%3Fstart%3D29320%5Dcost+comparison+viagra+cialis+levitra%5B%2Furl%5D&addpost&r=0]cialis 20 mg tablet price</a>

8. června 2019 6:22

ThomasLab: cialis soft tabs uk
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis online pharmacy us
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis professional 20 mg pills
<a href="http://1monda2.ch/vous-voulez-vous-exprimer?start=20">generic cialis online best price</a>
cialis super active ingredients
<a href="http://www.palitra-system.ru/">generic cialis available yet</a>

7. června 2019 9:27

Jimmyseaph: cialis tablets 20mg price
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis vs viagra vs levitra sale
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
side effects of cialis 5mg
<a href="https://www.gullholmen.com/sv/node/183">cialis generic prices with prescription</a>
cialis generico brasil preço
<a href="http://www.transtornos.org/entrevistas/4/diretoradeescola.html">viagra compared to cialis dosage</a>

7. června 2019 5:27

ThomasLab: cialis dosage compared to viagra
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
generic cialis sales
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis online</a>
cialis 5mg brand cost
<a href="https://www.tapovanschool.com/?option=com_k2&view=item&id=84%3Ainvestitute-ceremony-2016&limitstart=15300&limit=10">cialis 10 mg tadalafil filmtabletten</a>
safe generic cialis sites
<a href="http://autohaus-willms.eu/index.php?forum-newpost-17-z56325">woman in cialis commercial playing tennis</a>

6. června 2019 8:16

Jimmyseaph: cost of cialis and viagra
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
walmart pharmacy cialis price checklist
<a href="http://cialisec.com/">cialis generic</a>
cialis vs viagra vs levitra which is better
<a href="http://www.hcseal.com/message.aspx?page=10239">cialis 5 mg tablet</a>
cialis generico en mexico df
<a href="http://www.projektgruppe-kinder-von-tschernobyl.de/index.php/component/vitabook/?start=3900">cialis 30 tablet 20 mg</a>

6. června 2019 4:03

ThomasLab: cialis side effects sleep
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
free cialis coupon 2015
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
cialis generico preço ultrafarma
<a href="http://www.tanyaherbal.com/diskusi">cialis commercial metal song</a>
cialis soft tabs 40mg
<a href="https://www.eventbrite.com/e/summer-workshop-on-pandemics-bioterrorism-and-global-health-security-from-anthrax-to-zika-tickets-43706562505">buy generic cialis canada</a>

5. června 2019 5:39

Jimmyseaph: cialis maximum dosage
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
asian woman in cialis commercial
<a href="http://cialisec.com/">buy generic cialis</a>
cost of viagra vs cialis vs levitra
<a href="http://www.staubwolke-kempen.de/cms/front_content.php?idart=147">cialis 5mg tablets bedwetting</a>
best deal on generic cialis
<a href="http://rayhills.com/cgi-bin/wwwboard/messages/12820.html">cialis generic prices</a>

5. června 2019 0:54

ThomasLab: extra super cialis
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
generic cialis uk next day delivery
<a href="http://cialisdxt.com/">buy cialis online</a>
generic viagra cialis levitra cheap
<a href="http://worldofwarcraft.hiblogger.net/8457.html">cialis side effects long term</a>
cialis 25mg dosagem
<a href="http://yubecosmetics.com/index.php/en/component/k2/item/1-big-business?start=29060">cialis vs viagra vs levitra cost</a>

3. června 2019 3:48

ThomasLab: cialis retail price usa
<a href="http://cialisdxt.com/">buy generic cialis</a>
cialis 20 mg dose
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis 20mg dose for bph
<a href="https://xn--80aucd7c1a.xn--p1ai/">cialis 5mg price costco</a>
cialis 20mg generic price
<a href="http://www.gq-nano.com/feedback.asp?page=6800">levitra vs cialis forum</a>

1. června 2019 6:08

Jimmyseaph: reviews for cialis professional
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis 20mg generic tadalafil
<a href="http://cialisec.com/">cialis online</a>
levitra vs sildenafil vs cialis
<a href="http://www.joekerr.com/wwwboard/messages/18370.html">generic cialis capsule form</a>
donde puedo comprar cialis generico mexico
<a href="http://bib.com.ua/addsummary.php">cialis vs viagra vs levitra</a>

1. června 2019 0:56

ThomasLab: cialis 5mg daily use cost
<a href="http://cialisdxt.com/">generic cialis</a>
why bathtubs in cialis commercials
<a href="http://cialisdxt.com/">cialis generic</a>
cialis side effects back pain
<a href="http://www.51lawyers.cn/showerr.asp?ShowErrType=0&ErrCodes=%3Cli%3E%D1%E9%D6%A4%C2%EB%D0%A3%D1%E9%CA%A7%B0%DC%A3%AC2%C3%EB%BA%F3%D7%D4%B6%AF%B7%B5%BB%D8%C9%CF%D2%BB%D2%B3%C3%E6%A1%A3&action=OtherErr&autoreload=1">cialis side effects eye</a>
low cost viagra cialis canada
<a href="http://www.five-respect.co.jp/bbs/sunbbs.cgi?mode=form&no=18591994&page=">cialis super active generic</a>

31. května 2019 7:40

Jimmyseaph: when is the generic for cialis coming out
<a href="http://cialisec.com/">generic cialis</a>
cialis online pharmacy us
<a href="http://cialisec.com/">buy cialis online</a>
cialis drug side effects
<a href="http://aixingongyu.com/guestbook/index.html">viagra vs cialis cost per pills</a>
how long do cialis side effects last
<a href="https://iranparche.com/%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%aa%d8%b1%db%8c%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%db%8c/">cost of 20mg cialis at cvs</a>

31. května 2019 2:44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email