Inkontinence

18.3.2012 , Vladislava Králová

inkontinence.jpg - kopie
inkontinence.jpg - kopie
Inkontinence neboli samomvolný únik moči dokáže opravdu znepříjemnit život. Může provázet některá onemocnění, například Alzheimerovu chorobu. Věděli jste, že existuje inkontinence stresová? A jaké jsou další? A co je nejdůležitější – jak se vyhnout inkontinenci, nebo jak ji případně léčit?

Inkontinence

Inkontinence neboli pomočování je definována jako nedobrovolný únik moči. Postihuje muže i ženy, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji. S přibývajícím věkem se zvyšuje riziko vzniku inkontinence. Močení je reflexní děj, který je aktivován, když je stěna močového měchýře napnuta. Je zde důležitá souhra stahu svalů umístěných ve stěně močového měchýře a uvolnění svěrače kolem močové trubice. Inkontinence nastane, když se svaly ve stěně nečekaně stáhnou, nebo když se svaly svěrače močové trubice náhle uvolní.

Příčiny inkontinence

Mezi příčiny inkontinence, které jsou shodné pro obě pohlaví, patří poranění míchy, mozková mrtvice, roztroušená skleróza, cukrovka, obezita a další. U žen se uplatňují rizika inkontinence spojená s porodem, přechodem a strukturou ženského močového traktu. S narůstajícím věkem klesá hladina estrogenů (zvyšují tonus svalů) a fyziologicky dochází k povolování svalů pánevního dna, tyto změny se projevují hlavně po přechodu.

Čtyři typy inkontinence

Inkontinence dělíme podle mechanismu vzniku do čtyř skupin. Každá inkontinence je způsobena jinou příčinou a mnohdy vyžaduje zcela odlišnou léčbu. Nejčastěji se setkáme se stresovou inkontinencí.

Stresová inkontinence

Stresová inkontinence postihuje především ženy a je charakteristická únikem malého množství moči. K tomu dochází z důvodu vzestupu nitrobřišního tlaku např. při smíchu, kašlání, kýchnutí, cvičení nebo během těžké fyzické námahy provázené krátkým usilovným pohybem. Nicméně zdravé močové ústrojí je schopno podobné situace zvládat bez úniku moči. U stresové inkontinence je problém ve svalech pánevního dna, které podepírají močový měchýř. Když tyto svaly zeslábnou, močový měchýř se může posunout více dolů, což způsobí, že svěrač obemykající močovou trubici nemůže zcela vykonávat svoji funkci. Stresová inkontinence je dobře léčitelná, pokud je řešena včas.

Urgentní inkontinence

Dalším typem je urgentní inkontinence, která je provázena náhlým nucením na močení. Většina pacientů udává, že k úniku moči dochází po náhlé nutkavé potřebě močit bez jasné, zjevné příčiny. Postižený může být buzen i několikrát za noc, přičemž mnohdy nestihne na toaletu dorazit a dochází k pomočení. To je způsobeno nepřiměřenými stahy svaloviny močového měchýře. Urgentní inkontinence může být způsobena jednak pochody, které vedou k poškození nervů nebo svalů močového měchýře, jde například o roztroušenou sklerózu, Alzheimerovu nemoc, Parkinsonovu nemoc, úraz, anebo bakteriálním zánětem, který je velmi častým onemocněním močových cest. Urgentní a stresová inkontinence se často vyskytují společně, stav označujeme jako smíšená inkontinence.

Funkční inkontinence

Méně častým typem je funkční inkontinence, která vzniká na základě problému s pohybem, vyjadřováním a myšlením. Pacient se nestačí včas dostat na toaletu. S funkční inkontinencí se setkáváme u lidí na invalidním vozíku nebo s Alzheimerovou nemocí.

Inkontinence z přeplnění

Příčinou inkontinence z přeplnění je blokáda močové trubice (kámen, nádor prostaty, zvětšení prostaty), poškození svalů močového měchýře nebo nervové onemocnění, které nedovoluje spontánně močit nebo předávat informaci o své naplněnosti. Inkontinence z přeplnění je častější u mužů než u žen a je pro ni charakteristické, že močový měchýř je stále plný a „přetéká" - z močové trubice stále odkapává moč.

Léčba inkontinence je jednoduchá

Základem léčby inkontinence je cvičení cviků, které posilují svaly pánevního dna a svaly svěrače. Stejného cíle je dosaženo rychlou elektrickou stimulací těchto svalů. Pomocnou metodou je také tzv. biologická zpětná vazba, jejíž pomocí se pacienti osvojují normální fungování těla, píší se deníky, kam zaznamenají, kdy močí normálně a kdy dochází k úniku. Uplatňují se také léky, jejich účinek je různý od tlumení svaloviny měchýře po posílení svalů močové trubice. Chirurgické metody jsou u inkontinence voleny až po vyzkoušení jiných možností. Dochází při nich především k posunu pokleslého močového měchýře na původní pozici, dále může být vložen umělý svěrač atd. V prevenci inkontinence je stěžejní především cvičení svalů pánevního dna a boj s obezitou. Jiné příčiny jsou jen těžko ovlivnitelné. Jde o problém, který výrazně omezuje život, je ale řešitelný, proto se za něj nestyďte a poraďte se s odborníkem urologem či pro ženy urogynekologem.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email