Nádor tlustého střeva

14.4.2012 , Danica Deretić

co-je-to-nador-tlusteho-streva.jpg - kopie
co-je-to-nador-tlusteho-streva.jpg - kopie
Nádory tlustého střeva jsou civilizační chorobou, která se objevuje čím dál častěji. Kolorektální karcinom je nejzávažnějším z nich, jde o zhoubný nádor tlustého střeva, který bez léčby metastazuje a přímo ohrožuje nemocného na životě. Prevence tohoto zhoubného nádoru tlustého střeva je přitom na vysoké úrovni.

Nádor tlustého střeva

Nádor tlustého střeva je onemocnění, které se v České republice vyskytuje velice často. Bohužel nám patří 1. místo v žebříčku výskytu tohoto onemocnění na 100 000 obyvatel. Nádor tlustého střeva mnohem častěji postihuje muže.

Anatomie tlustého střeva

Tlusté střevo je poslední úsek trávicí trubice měřící 1,5 m. Z tenkého střeva sem přicházejí nestrávené zbytky potravy, které se mísí se střevními mikroorganismy a mění na stolici. Rozlišujeme na něm vzestupný, příčný, sestupný a esovitý tračník (colon) a konečník (rectum), který ústí řitním otvorem. Nádory mohou vznikat v kterémkoliv z těchto oddílů.

Co je nádor?

Nádor je patologický útvar, který vzniká v důsledku změny genetické informace v buňce, jejíž růst a množení se zcela vymkne kontrole organismu. Nádory rozdělujeme na zhoubné a nezhoubné, tedy maligní a benigní. Zhoubný nádor roste rychle, agresivně, prorůstá do okolní tkáně, kterou ničí a je nebezpečný hlavně tím, že zakládá tzv. metastázy. To jsou druhotná nádorová ložiska různě vzdálená od hlavního nádoru. Nezhoubný nádor roste pomalu, neprorůstá do okolních tkání, nezakládá metastázy, ale může svojí velikostí utlačovat okolní tkáně a orgány a tím narušit jejich funkci.

Nezhoubný nádor tlustého střeva 

Nezhoubné nádory tlustého střeva jsou takové, které rostou pomalu, neprorůstají do okolní tkáně a jejich výhodou je, že nezakládají druhotná ložiska. Obvykle neohrožují člověka na životě. V případě tlustého střeva jsou mezi benigní nádory řazeny polypy. Jsou to útvary vyrůstající z vnitřní stěny střeva do jeho lumen, může být stopkatý nebo široce přisedlý. Tyto polypy by měly být co nejdříve odstraněny, jelikož se mohou zvrhnout ve zhoubný nádor.

Příčiny vzniku polypů

Bylo prokázáno, že existuje přímá souvislost mezi vznikem polypů a stravou. Jejich růst nejvíce podporují živočišné tuky, červená masa jako např. hovězí, vepřové a zvěřina. Je to vysvětlováno tím, že tato masa zvyšují tvorbu a vylučování žlučových kyselin, které se dostanou žlučovými cestami do střeva a podporují růst polypů. Naproti tomu maso bílé a ryby mají ochranný vliv na sliznici střeva. Růst polypů je ovlivněn také nedostatkem vitamínů, vápníku a vlákniny. Rovněž i nedostatek pohybu a nadměrné pití alkoholu podporuje vznik polypů.

Příznaky polypů 

Polypy se většinou klinicky nijak neprojevují. Výjimečně může docházet k viditelnému krvácení z konečníku při stolici, ale i nezávisle na ní. Důležité je odhalit skryté krvácení pomocí tzv. OK-testu, o kterých se zmíníme dále v textu. Vzácněji může polyp vyhřeznout z konečníku. K tomu dochází, pokud je polyp umístěn blízko konečníku a má dlouhou stopku. 

Diagnostika polypů 

Pro diagnostiku polypů a obecně nádorů tlustého střeva se využívá již zmíněných OK-testů. Jde o test na tzv. okultní (skryté) krvácení, který by měl podstoupit každý občan starší 50 let věku u svého praktického lékaře. Jde o bezbolestné vyšetření nenáročné na čas, při kterém se testují 3 vzorky stolice. Ovšem jediným způsobem, jak se přítomnost polypů ověří, je kolonoskopie. Jde o endoskopické vyšetření, kdy se konečníkem zavede do střeva kolonoskop, sonda s kamerou. Aby lékař mohl prohlédnout celou stěnu, musí být střevo řádně vyčištěno a musí se do střeva vhánět vzduch, což vyvolává u pacientů nepříjemný pocit. V případě nálezu polypů se ihned odstraní pomocí kolonoskopu a odesílá na histologické vyšetření, které prokáže typ nádoru tlustého střeva (polypu).

Zhoubné nádory tlustého střeva

Nebezpečí představují zhoubné nádory tlustého střeva, které nesou označení kolorektální karcinom, v široké veřejnosti nazývaný rakovina tlustého střeva. Jde o nejčastější onkologickou diagnózu v České republice. Muži jsou postiženi až 9 x častěji.  Kolorektální karcinom nevzniká náhle, ale roste po řadu let, aniž by se projevil nějakými příznaky a může být v tomto stádiu odhalen jen při náhodném vyšetření. Může postihnout jakoukoliv část tračníku, nejčastěji však postihuje jeho vzestupnou či sestupnou část.

Vznik a rizikové faktory kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom vzniká z buněk, které vystýlají vnitřní povrch stěny tlustého střeva. Tyto buňky se mohou tzv. zvrhnout, to znamená, že u nich dojde ke změně v genetické informaci a začnou se rychle množit. Příčiny jsou prakticky stejné jako u vzniku polypů. Na vzniku karcinomu tlustého střeva se podílí vyšší konzumace živočišných tuku, červených mas, pití alkoholu, zejména tvrdého, nedostatek pohybu a vlákniny. Pouze 15 % všech zhoubných nádorů tlustého střeva vzniká v důsledku dědičných predispozic při onemocněních, jako jsou familiární adematózní polypóza, Lynchův syndrom nebo Gardnerův syndrom.

Příznaky kolorektálního karcinomu 

Karcinom tlustého střeva může mít řadu příznaků, které zahrnují zažívací obtíže jako nadýmání, pocit plnosti, zvracení, dále chudokrevnost a s ní spojenou slabost a únavu, změna pravidelnosti stolice, střídání průjmu a zácpy, stolici tvaru úzkého proužku, pocit nedokonalého vyprázdnění střeva, krev nebo hlen ve stolici, hubnutí, zvýšenou teplotu. Záchyt onemocnění v mírně pokročilém stádiu výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěšné léčby a naději na dlouhodobé přežití, bohužel se ale v tomto stádiu většinou ještě neprojevuje žádnými příznaky. V pokročilejších stádiích totiž může nádor prorůstat do okolí, nebo tvořit metastázy, a to nejčastěji v játrech, plicích, mozku.

Diagnostika kolorektálního karcinomu 

Pro stanovení diagnózy kolorektálního karcinomu je důležité udělat podrobnou anamnézu, kde se zaměřujeme na rodinnou a osobní anamnézu. Dále se provádí celkové vyšetření pacienta, včetně vyšetření konečníku a laboratorních testů. Pro potvrzení diagnózy se indikuje kolonoskopie. V případě pozitivního nálezu musíme zjistit rozsah onemocnění, kdy je pacient indikován na rentgen plic, ultrazvuk jater a CT malé pánve.

Léčba kolorektálního karcinomu 

Léčba zhoubného nádoru tlustého střeva je individuální u každého pacienta. Musíme zhodnotit velikost nádoru, jeho lokalizaci a stádium onemocnění. Podle toho volíme z několika možností. Těmi jsou chirurgický zákrok, chemoterapie, a pokud je nádor lokalizován nízko, v blízkosti konečníku, pak je možné volit i metodu ozařováním. Často je nutná kombinace těchto metod. Nejlepší výsledky jsou dosaženy při časně zahájené terapii. Nejčastěji se přistupuje k chirurgickému výkonu, na který navazuje chemoterapie. Ta se nasazuje proto, aby zničila případné zbylé nádorové buňky. V případě nádorů konečníku se provádí nejprve předoperační chemoterapie, během které se očekává zmenšení nádoru. Poté se přistupuje k chirurgickému zákroku.

Prevence nádoru tlustého střeva

V prevenci vzniku nádoru tlustého střeva je nejdůležitější dostatek pohybu a zdravá strava, zejména bohatá na vlákninu, která je v ovoci, zelenině, luštěninách. V rizikové skupině jsou zejména lidé, jejichž blízcí příbuzní mají nebo měli kolorektální karcinom. Tito lidé musí být pravidelně sledováni. Také lidé, kteří trpí některým z výše uvedených geneticky podmíněných střevních onemocnění, jsou velmi rizikoví a též musí být sledováni. V České republice je zavedeno takzvané screeningové vyšetření nádoru tlustého střeva pro lidi ve věku 50 let a více, zaměřené na vyhledávání nádorů, které se ještě neprojevily žádnými příznaky a jsou tedy v počátečním stádiu. Je to již výše zmíněný test na okultní krvácení ve stolici prováděný praktickým lékařem nebo gynekologem a hrazený pojišťovnou. Pokud pozorujete některý z uvedených příznaků nebo pokud je Vám 50 a více let, navštivte lékaře a nechte se vyšetřit. Lidé v rizikové skupině by obzvlášť měli dbát na zdravé stravování a dostatek pohybu a pravidelně chodit na kontrolní vyšetření.

Diskuze:

etiketa.001@seznam.cz: Dobrý den.Chci se zeptat.V roce 2012 jsem měl operaci střev odstraněno cca 30 cm střeva větší polyp.Od roku 2013 do roku 2018 jsem chodil pravidelně na kolonoskopi po vyšetření mě bylo řečeno,že teď mám přijít až v roce 2023.Není to dlouhá doba.Když se dotazují tak mě je řečeno když jsem pod kontrolou tak to stačí.Od roku 2018 nemám žádný test na stolici.Mohu se dotázat u lékaře nebo kde je to možné.Děkují za informaci

15. února 2020 9:51

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email