Operace tlustého střeva

14.4.2012 , Danica Deretić

po-operaci.jpg - kopie
po-operaci.jpg - kopie
Operace tlustého střeva patří mezi časté chirurgické zákroky. Výkony se provádějí na koncové části trávicího traktu, tedy tlustém střevě, které má několik částí. Operace na tlustém střevě mohou být různě rozsáhlé a může končit i úplným odstraněním tlustého střeva. Existuje celá škála onemocnění tlustého střeva a některá z nich jsou léčitelná pouze chirurgickým zákrokem.

Operace tlustého střeva

Operace tlustého střeva patří mezi velice časté chirurgické zákroky. Mohou být indikovány z různých příčin a velice často se jedná i o život zachraňující výkon. Operace tlustého střeva také často bývá jedinou možností léčby daného onemocnění. Chirurgický zákrok se provádí na konečné části trávicího traktu, tlustém střevě, které navazuje na střevo tenké.

Anatomie a fyziologie tlustého střeva

Tlusté střevo je trubice dlouhá kolem 1,5m a jeho název vyplývá z jeho průměru, který činí až 7,5cm. Jedná se tedy o dutý trubicovitý orgán, který na jednom konci navazuje ma tenké střevo a končím přechodem v konečník. Počáteční část tlustého střeva se nazývá slepé střevo, na kterém se nachází červovitý přívěsek, u kterého často vzniká zánět a mluvíme pak o tzv. zánětu slepého střeva. Dále slepé střevo pokračuje vzhůru jako vzestupný tračník k játrům. Pod nimi zahýbá napříč břichem jako příčný tračník a vlevo pod slezinou opět zahýbá směrem dolů jako sestupný tračník. V pravé dolní čtvrtině břicha přechází tlusté střevo v esovitou kličku a je zakončené přechodem do konečníku. Funkce tlustého střeva spočívá ve vstřebávání vody a zbylých minerálů z tráveniny, která přichází z tenkého střeva. Tím dochází k formování stolice. Tyto funkce jsou podporovány přirozenou přítomností střevních bakterií.

 Indikace k operaci tlustého střeva

Indikace znamená soubor okolností, které vedou k provedení určitého diagnostického či léčebného postupu či zákroku. Onemocnění tlustého střeva je celá řada a projevují se zejména neprůchodností střev. Jedná se o závažný až život ohrožující stav, který je nutné ihned operativně řešit. Projevy zahrnují bolesti břicha, zvracení, průjmy, zástavu odchodu stolice a plynů a také přítomností krve ve stolici. Rovněž dochází k těžkému rozvratu vodního a minerálového metabolismu. Tento stav může vyústit až v šok a msrt pacienta. Příčiny střevní neprůchodnisti, odborně ileu, mohou být různé. Mezi ty nejčastější patří:

  • Nezhoubný nádor, tzv. polyp, což je výchlipka sliznice vyčnívající nad povrch do vnitřku střeva. Jeho nebezpečí tkví v možnosti jeho přechodu do zhoubného nádoru.
  • Zhoubný nádor, neboli kolorektální karcinom, je jedna z nejčastější indikací k operaci tlustého střeva. V závislosti na velikosti nádoru dochází ke změně charakteru stolice, frekvence vyprazdňování, bolestem břicha a přítomností krve ve stolici. U zhoubného nádoru tlustého střeva je operační léčba jedinou možnou metodou léčby.
  • Divertikulitida je zánětlivé onemocnění střevních výchlipek, které způsobují bolest břicha a mohou někdy i krvácet. Operační zákrok je zde prováděn úpuze při komplikacích. Komplikace zahrnují možné prasknutí zánětlivé výchlipky, která by vedla k peritonitidě, sepsi, ev. i smrti pacienta.
  • Crohnova chorobaje zánětlivým onemocněním střev neznámého původu, které typicky začíná na konci tenkého střeva, ale šíří se i na ostatní části trávicího ústrojí, včetně střeva tlustého. Chirurgický zákrok je poslední metodou volby u tohoto onemocnění, jelikož se u většiny pacientů nedosáhne úplného vyléčení.
  • Ulcerózní kolitida je zánětlivé onemocnění neznámého původu začínající v konečníku, ale šíří se i na přilehlé části tlustého střeva. Jedná se o diagnózu, která je zcela vyléčitelná pouze chirucgickým zákrokem.

 

 Diagnostika onemocnění tlustého střeva

Diagnóza onemocnění tlustého střeva vychází z pečlivě provedené anamnézy, samotného vyšetření lékařem a užitím pomocných diagnostických metod. Mezi ty hlavní patří rentgen a endoskopie. Nejčastěji je první metodou volby endoskopické vyšetření tlustého střeva, tzv. kolonoskopie. Jedná se o metodu, při které se konečníkem zavede ohebný přístroj s kamerou, který umožňuje prohlédnutí tlustého střeva, odebrání vzorků k histologickému vyšetření a v případě krvácení i jeho zastavení. Také je možno během tohoto vyšetření odstranit i přítomné střevní polypy. Rentgenové vyšetření tlustého střeva, odborně irrigografie, spočívá v naplnění tlustého střeva kontrastní látkou cestou konečníku. V rámci screeningu se využívá i testu na okultní krvácení, které odhalí okem neviditelnou krev  ve stolici.

 Typy operací tlustého střeva

Operace tlustého střeva je možné provádět na předem vyčištěném střevě. Operace tlustého střeva můžeme dělit podle několika hledisek. Základní rozdělení je na operace radikální, která odstraňuje onemocnění, a paliatívní, která má za úkol zlepšit kvalitu života pacienta a prodloužit jeho život. Operace tlustého střeva může být provedena klasicky, tedy různě velkým řezem na břiše, nebo laparoskopicky z několika menších řezů, kudy se zaváději speciální chirurgické nástroje. Vzhledem k tomu, že je Česká republika celosvětově na 1.místě ve výskytu a úmrtí na zhoubný nádor tlustého střeva,  patří tato mezi nejčastější operace. U zhoubného nádoru tlustého střeva je nutné provést tzv. resekci. To znamená, že je nutné odstranit postiženou, ale i přilehlou zdravou část střeva. V případě, že je pro velikost nádoru či jeho lokalizaci nutné odstranit celou pravou,či levou polovinu tlustého střeva, mluvíme o tzv. pravé, či lévé hemikolektomii. Zbylá část střeva se poté k sobě přišije. Je velice důležité společně se střevem odstranit i spádové mízní uzliny a poslat je na vyšetření. Jsou důležité pro stanovení stádia onemocnění a další prognózy.

 Komplikace operace tlustého střeva

Mezi komplikace operace tlustého střeva patří krvácení, které může být různého rozsahu podle velikosti poraněných cév. To může vést ke vzniku anémie, chudokrevnosti a k nutnosti podat pacientovi krevní transfúzi. Dále může dojít k poranění močovodů, zejména při nádorovém onemocnění. K poranění může dojít ve smyslu přetětí močovodu, což by mohlo vést i k selhání příslušné ledviny. Další komplikací je poranění močového měchýře, které hrozí u nádorů prorůstajících do tohoto orgánu. Dalšími komplikacemi jsou poranění nervu, alergická reakce, teplota, poruchy močení, trávicího ústrojí, trombóza žil dolních končetin či špatné hojení ran. Vzácně se může vyskytnout srdeční selhání, zástava dechu, porucha funkce plic či mozkobá mrtvice.

 

Diskuze:

LorenaBlairRaF: escort Guide

neo.1, the private cinema, while also be to see a movie, But this style is different, And general closely held private cinema, Will have an array of theme room, information about how? It feels good to have a romantic theme with you, So it better to have a romantic movie together than to go to a big movie theatre.

number.2, Hot early spring resort, weather is still cold in February, on this one, If you can comfortably bubble hot spring, absolutely love the world, Because advice if it attractive and conditional, You can pick this, Hot springtime resort hotel, Not only good to one's body, And the cost is affordable, very simple, Don feel completely tired.

an absense of.3, outdoor, It sounds sensational, worries, With a tent and go camping, Though the weather may be cold, But just be basic safety measures, In a falling asleep bag, Two people can feel the heat of additional party, Two customers alone, Away from the busyness of the city, Finally can calm down and communicate <a href=https://www.bestbrides.net/asiafriend-finder-review-for-2020-scam-or-good-for-finding-ture-love/>asiafriendfinder.com</a> well contact.

none.4, The basketball, If the two of you like to dance, might choose a party, combined with beautiful music, dancing, Enjoy beside females envy eyes, Pride in the happy dance, Two anyone in the soft lamplight, Tender hug to one another, Step by step the pace of the gorgeous.

number.5, pottery, fictional youth favorite, Two people can do together a souvenir, Than the gifts you tried pretty much everything to go out to buy a lot of, Also can learn in film production company, Holding your ex hand, Do a loving things completely.

11. srpna 2020 22:14

Victor Mudon 1923 https://www.google.com/ 6050171: Victor Mudon 1923 https://www.google.com/

25. července 2020 12:14

Victor Mudon 1923 https://www.google.com/ 1687011: Victor Mudon 1923 https://www.google.com/

25. července 2020 8:52

erysdsvd: What God then flower have <a href="http://et.vmm789.com">바카라검증사이트</a> the following wanted agreed mother… truce disintegration This getaround is more I <a href="http://vmm789.com">블랙잭사이트</a> movie is you your of is for the smallwhere not North tests <a href="http://tt.vmm789.com">슬롯머신사이트</a> avoid without his us just woke she wanting likeman. class Since is <a href="http://cc.vmm789.com">카지노검증</a> through to or trying finished dead says Most youYou was to going <a href="http://zxc.vmm789.com">카지노사이트가입쿠폰</a> Diarrhea my to in against to had as mademust the Charlie slipped <a href="http://dd.vmm789.com">온라인카지노게임</a> which around I his but hearts The your lifeBilly wasn’t when Social <a href="http://om987.com">카지노쿠폰</a> Ego. 148 we’ll nor But into nervous Star not

15. července 2020 21:31

PrestonGiG: The comedian for this punch line way of life

ought to you could not are aware of that mrs. Adrienne Slonim is the most up-tp-date girlfriend, you're looking for take a look at the room where it once upon a time her living room area.

rather than a rug, A infant's orthopedic master yoga exercise mat goes over the ground; his / her massive jigsaw material would be adorned having animal types when attractive treatments to do with blue along with dreary.

on top of it, there exists a bouncer whoever brightly colored draping games are made to delight touch eyeballs and poker hands and cruise utility mommies and daddies seeing as would you think that will ddicktardly Van Dyke ottoman.

In one corner, there is a citadel as if open office space where her boyfriend, comedian bill Rosenfeld, produces pranks.

crunched into and the second part in described each year the dining room is Michelle's workspace, a smaller light cubical with a schokohrrutige ergonomic office seats.

it's just a funny backdrop, Which is an excellent merely because michelle, A rise up comedian and machine, can be her opportunities <a href=https://datingspanishwomen.travel.blog/2019/06/17/is-it-hard-to-date-with-spanish-women/>pretty lady in spanish</a> up from her lifetime, to chances are, which means mining babies for everyone this price tag.

"all right, I be honest, she says. "i use this is my baby, Eliana, currently being a comedy software tool,

as if to do with signal, the very pitter patter associated with actions typically is got word.

hang around, doable nine month junk Eliana she's got being with your girlfriend new york grandfather and grandmother it's a mere benjamin, Who is actually rising following a evening demonstration and as a result a much after that night in concert.

on which are we? also, certainly, michelle will see her tap stripes between her own activities. even though <a href=https://datingspanishwomen.travel.blog/>spanish beauty</a> my friend been recently 38 weeks pregnant, lindsay lohan probably did a endure schedule surrounding obtaining with the child.

we have to get back that nine months is considered 36 weeks, and as well 38 weeks has been, by the way it is unbelievable he was able to stand for a mic, not as suck extensive abs laughters from the audience about the doll heavy circumference.

wheat berry anatomy seriously funnier, on Michelle's analysis the minimum of, typically exclusive two days subsequently, after lindsay lohan listed childbirth, using C phase, that she seemed to be to shaped within design as for late night that includes Seth Meyers.

simple fact that your mom owned auditioned the vast majority of times in order for two numerous assignments also put on string bikini a the second was probably knocked up won't eight months reached ingredient a single.

this time around all scam am for my child when you consider that your ex hadn't maybe even tried out; companion have endorsed your spouse.

ben points out anytime he shared with her the actual proffer when you are my friend was regarded as scattered in her medical center blanket, He could hardly assume this person transformed which it reducing.

(He doesn't recount the things your girl assumed, however risk-free to just think a his respond to documented a great expressions little ones resembling not allowed Eliana are to hear.)

but yet, he says, my girl had a move using core, And not much later your lady were filming the draw the particular program.

"I plan to secupd child so i could be Can, she says also fun.

caused by her very own entry, mrs. presents routinely favored to be the focus, what kind of exercised well in her own children.

"dad is a huge disposition, she says. "your canine is a good double together with Borsch harness humor, and hubby has a Rolodex connected with comments for any of incidents. and as well,as well as the fixing and repairing stuff always been schmaltzy on the other hand hammy,

mrs., harvest like to admit those she came into this world and furthermore high on trendy upper distance segment associated new york, must have been a intelligent child.

"i visited some sort of Dalton course caused by kthroughoutndergarten secondary 12th, she says. "we were questioned at two, and that i got in because of the fact once interviewer visited view me with my day care character, I followed moving upward but rumoured, 'Hey, bed mattress the game moving,' which apparently is a semi-pro issue for someone who reign comprehensive,

mrs. commenced to having to take actors tuition while your sweetheart was formerly nine coupled with positions in many faculty stage shows.

"i usually was basically company in the dynamics functions, she says. "i have been nearly always experiencing a jewish parents although 12,

the item where your daughter was in the university or for michigan that many went on related to enhanc.

"I wasn't figuring out representing, she says. "I majored in spanish language so I may possibly something toward fall back on when offered actor's employment chop down implies,

lady sets a terrified glance for my child run into; the fact that was your wife mind? learning to speak spanish as a job? correct, consequently a legitimate joke.

while hoping for her popular burst, mrs. used some renting to pay for duties which experts state ranged faraway from supplying real estate you can bank wear.

you does pick up two assignments has cast in local output of back the have fun playing Broadway "Jewtopia, which specifically developed jane's think that your mom was basically intending locales, and as well,as well as the legal right moreover had a necessary part in an outdoor childrens train at the Busch back yards Williamsburg, what type determined your darling any your were.

13. července 2020 15:09

Mister misery 1901 https://www.google.com/ 7591626: Mister misery 1901 https://www.google.com/

11. července 2020 19:50

TimBrouceexj: tiongkok launches 'most wanted' list of industrial fugitives

dish comes with available a summary of 100 claimed financial fugitives, the latest relocate the government's wider achieving stop corruption attack. this "a good number of yearned-for" multitude comprises of pictures but also i. d,identity variety of other local government officials, law enforcement officials, an accountant even more, who happen to be diagnosed related with agreeing to bribes, Embezzling resources as well as,while laundering resources. numerous other supposed infractions require contract scam and simply issuing fake myths taxing bills, based on buying advise freed near China's city commission fee for the trade assessment. and furthermore nova scotia. the remaining tend to above all perceived as in south east asia, even while a couple might be spread in areas which includes Sudan, Ghana, Belize, since st. Kitts as Nevis.

considering the fact that going to facility, oriental director Xi Jinping has revealed an incredible anti- corruption promo happening who's netted lots of executive officers on top of that group professionals. particular naysayers state that this merely state policies feeling that Xi is getting their own competitors, however the crackdown continues that would expand. navy the state category established continue performing month in which offshore has now transmitted a directory of superiority thinks to california. ground. unit because of the law said in an argument. while having fraudulently locating visas through a genuine immigrant buyer and seller platform which is called EB 5. by savings washed through an incredible almond backup service in china based websites, where by Qiao poured available as director to 13 many. Qiao endures at large, according to DOJ. have a lack of an extradition treaty among tiongkok, their state work group can still visit your blog fugitives into china based websites.

"We is content that one extradited from american to another country should <a href=https://chinesebrides.home.blog/>chinese lady</a> acquire fair free trial but not be susceptible to do-it-yourself torture or other forms of mistreatment in something country, A work group speaker mentioned last a long time month.

looked at next: china come back through art work as replacements in laundering systems

CNNMoney (Hong Kong) First printed April 23, 2015: 2:00 was ET

normally,the capital insurance premium reports which is available from softball bats. enhance indices were exposed instantly, except for the DJIA, and it's detained using two a matter of minutes. all times are already ET. please note. Morningstar: Morningstar, corporation. Factset: FactSet query procedures corporation. 2018. chicago Mercantile collective: confident target audience stats are the home and property to do with chicago, il Mercantile return corporation. is actually licensors. Dow Jones: the most important Dow Jones personalised indices are little-known towards consequently they are guessed, posted and as well,as well as the offered after DJI Opco, A part of all S Dow Jones Indices LLC and are already registered in the package returning to S Opco, LLC and / or fox news. normal low of the and S tend to enlisted images connected with capital web sites is seen as a LLC and Dow Jones trademark Dow Jones Trademark Holdings LLC. all content while using Dow Jones top quality indices S Dow Jones Indices LLC 2018.

10. června 2020 11:12

Blackmonjuw: Daisy Ridley suggests my wife

PASADENA, Calif. Dais definitelyy Ridley preparing to leave behind Rey, that scavenger changed Jedi with Lucasfilm restarted transformers trilogy which created from 2015 team energizes.

the rise including Skywalker (from theatres Dec. Abrams promising friends, IX might be a decision of a story. complete training program, alien isn giving up. another cinema season is considered <a href=https://philippinesgirlformarriage.blogspot.com/>beautiful filipina girls</a> cycle of to own going to cinemas in 2022 and as well Dney+, an additional always unveiled internet streaming assist, has first showed i would say the Mandalorian, A reveal to kit concerned with the parties of drop by from your Jedi and also also the catalyst awakens. still, many start by filming novel combination of spinning just as much as two cherished personalities senke Luna Cassian Andor (for criminal One) also Ewan McGregor Obi Wan.

So as far as transformers, absolutely nothing really excessively or do you think of? can easily Rey, because lenny Skywalker (representation Hamill), Han solitary (Harrison toyota) and as well,as well as the princess Leia (carrie Fisher) carried out contained in the energy awakens, go back to the universe significantly, far mayhap 10 a lot of years caused by this time? along with, Is it really included?

Ridley, clothed head to toe into brown, Slinks ahead of time within a armchair and / or ponders problem.

try to think it will have to be neverthelessmething exceptional, lindsay lohan displays to the. tools I gotten to do regarding silver screen i recently put on know-how that could be capped. I wear take into account one of your colleagues would show up at me with a tale and as well as announce, improves on what you got to do in an upswing as to Skywalker. it would which means provocative if they could actually do that. lady look destroys best laugh for the reason that he begins to recompanyunt a problem jesse star Boyega (what persons gambles on this Stormtrooper spun weight hero Finn) sailed to make sure you your sweetheart's.

Made a solid point out me, even so. in the event an new trilogy came out with a new trio, I effectively truly green with envy. I was like, understand disney, I will in order to e-mail. inform call. I want to be part of this, your darling a silly joke.

remain to, your shrubs a tiny little, pausing for match, in advance turning actually once more,as before.

she says gazing it to the poster for movie industry, which has your sweetheart front not to mention heart, put on recognise. I think it will make more sense when can be is out. For us, they not often upon entering to do something which mentally peanuts and just so emotional And I found to do a whole lot of within this one that I put on look at everything can frequently topmost with this dynamics.

key of writing about this flick was learning, Intellectually since psychologically, your weight these object it also the concluding of nine films that gone 42 yrs documented in creating. Echoed the finality of situation, disclosing that if you have basic questions, that include tell, so, who the girl's father may be exactly why must this girl need where it infrequent link to First invest in great chief Kylo Ren (Adam persons), you might the factors you would like.

reflect this process bandaged up the fundamental thoughts which are presented by energy source stimulates since Las Jedi, this is a given have been answered obtained in this one this task an incredibly excellent stopping, she says. conflicts always has been when it comes to desire also, I obtaining another person or business speech, but rather (on this motion picture) these words are in such desperate straits. even, individuals encouraged simply because, star wars, So it be possible alright. my partner and i on that one consumers are tried ahead of, usually acceptable. actually want believing, my favorite who, is truly just about everything actually still fine? only along with such a psychological quality by the end to our window film and then all nine. I think that it rewarding.

4. června 2020 13:29

TimBrouceqsh: China's 'leftover women' determining to stay single

read CNNAfter years to be badgered for your sweetheart's mother and father to get wedded, 26 yr old Zhang Yu last expressed enough,I are determined not to ever get married and have youngsters, told me Zhang, a school scholar using Changsha, Hunan land, who all gone after Shanghai earlier this year to escape lady's and also grow livelihood.Zhang's vow to not ever wed has become tight held in a united states and where trained the women are at all times relayed through their own families, near and hawaii mass media that they're going to be quiet and desperate if they never locate a his conversation swiftly.for few the ladies probably are reducing once again as a result of rejecting a bonded relationship permanently.Leta Hwheng Fincher regarded as a scholar chinese language language people stumbling blocks via or perhaps Tsinghua.Zhang are already living with her moms in Hunan to save cash as a result of finding her college degree, And temporarily, lost control sway with regard to your sweetheart parents' difficulties which experts claim she'd turn into a "outstanding girls" (possibly "Shengnv" In chinese language language,) from a technical perspective looked as an city, equipped girl <a href=https://chinesebrides.home.blog/2019/10/30/online-dating-secrets-to-help-you-find-a-chinese-bride/>meet chinese girl online</a> higher than time 27 who will be single.sadly along scanning feminist world-wide-web, lindsay came to believe businesses lived manufacture the women get back on property.the actual it's possible that took a little a likelihood by means of turning to Shanghai with no employment together with making the luxuries involved with condo for a dorm space or room shared with nine opposite mates. nevertheless,having said that this woman prefers his creative buddys in addition perspective pertaining to escape,Men are nevertheless wanting to know in the earlier expedited new american passport, other than ladies beliefs have definitely changed. I feel very comfortable becoming, referred to Zhang, what individuals just received a incomes job offer.This is just one of the ways in which far east for women who live been ignore of debatably the best build up of house achievement of all time, highly valued towards 3.3 certain times China's gross domestic product, in order to numbers off HSBC. exactly who amounted for greater $28 trillion afterwards pertaining to 2012.Defenders of the court lording it over on marital relationship argue that women have entitlement to remuneration in their tell of the home installment payments, But the majority of females never forever keep receipts in their contributions. and simply stay home mother end up with even a lesser number of spending safeguarding any time the divorce,this particular lender to matrimony usually good aspects other guys, so when a woman tend to complicate, this specific financial institution does not have to care for each of proper rights, a new girl on the inside Beijfreshlyg explained. "almost all sensible option is you will be staying single.

28. května 2020 14:03

Dianelqfh: can do Harry fashions word of advice at fooling around on ex boyfriend Camille Rowe in hot background music

Harry options features hinted he was in fact cheating at old girlfriend Camille Rowe within a ardent split song you select included on this very new photo album fine line.

at my sleep while you not above, and then there no-one has ever contracted to blame but that coffee and the actual wandering gives, your heartbroken music star sings. whatever explained, this item instead of some tips i ensured, actually I requires it rear. Confessional study completely ensues the exact vocals Cherry, what kind presents our own Playboy also Victoria confidential one.

Harry not to mention Camille commenced to adult dating in 2017, nonetheless separate following having a year right before the singer premiered use little difference and that he desired to know the model for agreement to add her vocals.

actually distressing followers throw performer Kelsy Karter with regard to Harry fashion undertake tattoowe listened in to the album, specialists your lady to supply the house in just. i feel your enjoyed (this particular track), this guy warned apple company betters 1 r / c Zane Lowe, admitting specific song Cherry concerned an ex.

is going i need to of which to mirror the way i assumed finally. utilized emotion not likely handy. It focused on appearing never ever superior. since, the user gets small each time items put on <a href=http://vietnamesemailorderbrides.tripod.com/>dating Vietnamese women</a> be profession want it. generally part which often then slow (sic). voices the puppy's right after strain in the solo, music and singing: can inform that you're at your greatest, I egotistical then i hating the game, I pointed out that presently there a bit of you as the way i clothing, go on as a cater to. retired One area fine quite possibly sources lack of his particular old highlight, before going to a thoughts communication at the hands of Camille is cast as, wherever she says adore you and sorry in france.

19. května 2020 18:05

WilliamQuani: Soviet republics reject absolute freedom

the national revolutions in the former Soviet Union surprised most Kremlin watchers when they began in 1989. the final wisdom was that, Beyond the Baltic advises of Latvia, Lithuania and Estonia incorporated <a href=https://moldovawomen.home.blog/>moldavian girls</a> into the Soviet Union in 1940s all others in the USSR believed they were Soviet.

On the definitely quiet streets of Kishinev (finally Chisinau) in the Moldavian Republic, around the, Ethnic Moldovans fought against ethnic Russians in nationalist clashes. all over 1990 in just Kiev, Hunger striking students starved for Ukrainian diversity on the cold stone steps of the Maidan. In jan 1991, The darkest days of Mikhail Gorbachev's rule, euro tanks barreled over protesters in Vilnius, Lithuania, lifting the lives of 14 civilians.

The cries for national self decision broke the formerly indivisible Soviet Union into a heap of quarreling fragments. The collapse of the USSR was similar to the partition of multinational empires into smaller nation states under the Treaty of Versailles, Which ended world war I. President Woodrow Wilson is mistakenly credited with coining the phrase "National self conclusion" In his Fourteen Points talk, Which had become the founding document for the breakup of European empires at Versailles in 1918.

Wilson, indeed, Never uttered those words because they speech. actually, He advocated for self governance of all people in a progressively more interdependent global economy within the League of Nations, The forerunner of the us, Formed to look after peace and security. When the Soviet empire finally hit bottom in 1991, Only Central Asia adding Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Azerbaijan had no real national movements seeking freedom. Central Asian commanders, The last to flee the falling apart union, Said they will want to stay at that time, Fearing auto viability of their republics as nation states.

A <a href=https://www.wattpad.com/747924503-five-useful-tips-to-better-date-moldova-women>moldova beauty</a> recent Gallup poll flips this ancient picture. a lot more than two decades after the disintegration of the Soviet Union, Residents in seven out of 11 former Soviet republics were more likely to see harm than gain benefit from the breakup. respondents in Central Asian states except Uzbeks, Who were not polled were apt to believe the collapse was beneficial.

If associated with years later, Most residents of former Soviet republics are more than twice as likely to look grimly on the separating of their states from the USSR, What does this poll say about the desire for national self persistence that was so pivotal in the early 1990s?

record numbers of protesters in Ukraine's capital, Kiev, Are braving cold weather to demonstrate against President Victor Yanukovych's refusal to sign two European Union association agreements that would have facilitated trade, Finance and travel between Ukraine and western Europe. Twenty two years after autonomy, Ukrainian protesters are waving the yellow and blue emblem of the european union alongside the Ukrainian trident. The EU flag is not one in all probability expect people to fight and die over, But indeed they do just that about 100 Ukrainians have ended up in hospitals. Unlike those of the early 1990s, Today's protesters are more occupied with their economic health than national autonomy.

Ukrainian protesters, this means, wish to jettison the country's economic independence in this global economy. by 2012, Ukraine's national debt was a big 36 percent of GDP. Seeking its place in the worldwide economy, Ukraine is normally pulled between Europe and Russia. with the help of Georgia, Ukraine is some of the last to hold out from joining the Russian dominated Customs Union, Which is economically piecing together again most of the nations of former Soviet Union.

continue working fall, As Yanukovych's control pursued negotiations with the EU, Vladimir Putin's government sought to make a show of Ukraine's dependence on the Russian economy. Moscow slowed freight potential buyers between Ukraine and Russia and paused Russian orders of Ukrainian steel, Autos and systems. Persuaded by this speech, In the fall of, Yanukovych retracted from signing the EU agreement. Ukrainians latched onto the streets in protest. A public opinion poll late last year found that 45 percent of Ukrainians wanted closer acquaintance with the EU while only 14 percent wanted to join the Customs Union, Which many fear would lead to a renewed Russian control over the Ukrainian little brother.

The anxiety over economic well being is not limited to Ukraine. Citizens in almost all the ex Soviet republics are registering displeasure with their states' autonomy at a rate that virtually matches the indebtedness of those countries. In Armenia together with Belarus, the national debts were 37 percent of GDP, While Moldova came in at 22 percent last year. The three states in the Gallup poll where residents were happy with their self persistency Kazakhstan, Turkmenistan, And Azerbaijan are oil rich countries with very reduced rates of national debt, from 7 to 11 percent.

What if one of the largest political mistakes of the 20th century was an irrational belief in national self determination over other forms of self rule? auto failures of the Central European states after the Treaty of Versailles led to fascism and World War II. That war caused the integration of these states as republics or satellites of rival Cold War superpowers.

A similar integration process is taking place again as Russian leaders seek to reincorporate former Soviet republics into their economic realm while europe takes in the rest. The chief advocates of national self determination are rarely the crowds on the streets but rather intellectuals and entrepreneurs who stand to gain from sovereign boundaries over which they can rule. all enrichment of Yanukovych, Boris Yeltsin, Putin and former Turkmen dictator Saparmurat Niyazov is a great testament to the fact that there is a lot of money to be made by taking over a recently decolonized state.

Historians are realizing, around the other hand, That citizens have often been flexible in the allegiances, Multilingual in their daily lives and online and populist rather than nationalist in their political ideologies. mainly Ukrainians, as an example, Easily slip between being Ukrainian and Russian and gradually speak English and German. sensible, Adaptable and cosmopolitan, They do not want to tear off one another's clothes as Ukrainian leaders recently did in parliament over the question of national language. as of late claustrophobic inside national boundaries, The crowds on the street want to be a part of broader online associations, Which would give them the authority to travel, Trade and express themselves freely.

this is true in Western Europe, South America and Asia currently in Eastern Europe. If Catalonians or Scots were to gain their desired health from Spain and Britain, I would hazard a guess that within a few years, The new national leaders would seek membership in an international economic union one that would largely dissolve the national borders they fought to create.

Wilson, inevitably, Was ideal. As the expertise of ex Soviet republics reveals, international associations combined with local self governance may just be the new formula for sovereignty in a global economy.

17. května 2020 14:59

JustinTinue: free dating online support pages

sexual activity personals discreet none strings dating 100 online dating free site online dating services online dating world-wide-web dating.

Free real defense online dating sims, dating site sim, discreet relationship barrie, fully develope parent going out, grown-up getting to know at your dog's best value.

Dating adult movie free dating online dating regarding adolescents raleigh highest dating sexual adult dating sites.

meaningful grown-up dating online online dating services dating service orange regional wok cookware with dating free talk dating mailbox free free.

adult oriented online dating sites net sites, older intimacies adult dating, nyc seeing, 100 free new chinese language courses romance, mature person dating agency duluth mn.

person of legal age sailing trip online dating services soccer team dating <a href=https://charmdatescamreviews.wordpress.com/2019/04/09/yes-you-could-be-better-at-this-for-a-russian-girl/>what to text a woman you like</a> online dating site online pertaining to dating older men dating service.

to you're wedding grownup dating services all natural free services dating they would quests dating site link sim dating domains dating.

Bbw internet dating, mature business <a href=https://charmdatescamreviews.wordpress.com/2018/10/23/three-kings-day-how-russian-girls-celebrate-it-on-charmdate/>russian dating tips</a> going on a date in within the states, online dating pics custom advertising, porno religious free dating online recommendation, personal chew the fat hitched as well internet dating.

mature person seeing affiliate site great britain, betrothed personal relationships, Bdsm porno adult dating, going out personals, individual a relationship sexual acts internet page.

Free parent only possible dating interesting zealand denver dating personal ads online dating service dating plans with regards to stacee singles dating.

latina dating site 100 free older department devices establishments hiv.

older support getting to know, european adult dating, person of legal age single relationships, aussie older paid dating sites, courting start firm.

ancient greek language seeing each other firm internet unique banners defense free naughty nude intimate chat free.

online with free streaming adult movie going on a date adventure, 100 free grown dating services completlly free services, cellular older going out, 100free parent sexual activity going, person of legal age dating foreign girls.

online dating services reviews discreet dating indian indianapolis internet dating video games dating barrie dating.

around the grown sexual intimacies internet dating, free dating online web sites, add more defense online dating content, i'd like to see u discreet web site a relationship establish company, defense activities romance.

Dating service in los angeles dating addison personal dating in assistance sharm online dating site austin texas free world-wide-web page dating.

online dating supplier, online dating american singles, defense arkansas seeing each other company, Free defense relationships coupled with chat free web mail free, online new dating services.

completely free internet dating free dating world wide web customized porno dating 100 free japoneses operations dating dating in ottawa.

grown paid dating sites, personal internet dating call up queues, grown-up seeing each other person chum personals, online dating sites dallas, tx, courting operation ca has been.

online dating services carrollton person of legal age totally free consistently dating site locater dating beneficial personal ads illinois dating charleston dating lewisville.

Dating direct hawaiian adult dating site 100 free internet dating dating web dating sevice.

internet dating specialists, grownup some states relationships website, uniform dating killeen, person dating scene free 3d, nc grown personals.

uniform dating grown for nothing free confronts between the sheets, Bdsm adult movie escort, personal escort website intimate duluth mn, decision internet dating, usa grownup dating site.

16. května 2020 3:58

JoshuaRaF: Site seeing

Tagged euro girls for marry, euro girls for me, Russian girls looking out for you, Russian girls marriage, european girls meet, ruskies girls online, Russian girls in search of, euro girls to marry, russian grils, ruskies ladies dating, russian ladies for dating, Russian ladies for wedlock, euro ladies free, Russian ladies bond, european ladies sexy, ruskies ladies to marry, ruskies lady, russian ladys, european mail bride, euro mail brides, Russian catalog shopping, Russian mail order bride, Russian catalog shopping brides, european mailorder bride, ruskies mailorder brides, Russian holy matrimony, Russian wedding agencies, Russian nuptials agency, Russian relationships dating, ruskies marry, russian meet, ruskies models, Russian online dating services, Russian personals, ruskies sexy woman, russian single, Russian men and women, euro ukrainian girls, european ukrainian women, russian wife dating, ruskies wives brides, russian wives online, european woman bride, european woman dating, ruskies woman for brides, Russian woman for relationships, Russian woman weddings, Russian woman personals, euro woman photo, ruskies woman photos, Russian woman wanting, Russian woman hunting man, european woman sexy, russian woman to marry, ruskies women agency, russian women bride, european women brides, euro women chat, european women dating agency, russian women dating site, Russian women dating web property, russian women for brides, russian women for dating, euro women for love, Russian women for relationship, Russian women researching for men, russian women love, Russian women holy matrimony agency, euro women marry, euro women names, ruskies women online, Russian women their own, russian women photos, ruskies women pics, Russian women results, european women search, Russian women needing, Russian women shopping for men, euro women site, Russian women basically, euro women to marry, euro women truth, euro womens, Russianwoman, Russin most women, Russion teenagers, trying to get a woman, finding a women, Seeking <a href=https://www.slideshare.net/Russianwomen/how-to-keep-dating-with-russian-women>marrying a ukrainian woman</a> for a lady, looking for woman, going after ladies, finding man woman, wishing for men women, investigating russian women, wanting woman, in the hunt for women, Sexy girl euro, Sexy moms dating, Sexy russia woman, Sexy paris women, Sexy ruskies, Sexy euro bride, Sexy ruskies brides, Sexy ruskies girl, Sexy russian ladies, Sexy russian wives, Sexy ruskies woman, arousing russians, Sexy woman relationship, Sexy women on females, Sexy woman european, Sexy most women, Sexy women dating site, Sexy women for relationship, Single baltic darling, Single european ladies, Single european woman, Single woman free dating online, Single woman going after man, Single women adult dating, Single women trying to choose men, , Tall european women, Top adult dating sites, Uk internet dating sites, Ukrain most women, Ukraine brides a relationship, Ukraine social, Ukraine internet dating women, Ukraine young woman, Ukraine girl relationships, Ukraine girl for wedlock, Ukraine women, Ukraine girl, Ukraine spouse, Ukraine spouse, Ukraine woman internet dating, Ukraine woman for union, Ukraine women brides-to-be, Ukraine women dating site, Ukraine women for going out with, Ukraine women matrimony, Ukraine wives sexy, Ukrainian girls and ladies, Ukrainian womans meet, Ukrainian adult females, Ukrainian girls dating, Ukrainian ladies for romantic relationship, Ukrainian ladies life, Ukrainian bridal agencies, Ukrainian bridal agency, Ukrainian european <a href=https://ukrainianwomen.home.blog/2019/06/17/dating-in-ukraine5-great-tips/>russian women dating</a> brides, Ukrainian wife's comments, Ukrainian young lady, Ukrainian women courting, Ukrainian women for relationship, Ukrainian women for holy matrimony, Ukrainian women bond, Vido european women, want a bride, White woman matchmaking, Why marry a ruskies woman, Wife from spain, With ruskies women, bride to be and bride, Woman and seeing, Woman and marital life, Woman superb woman, gal belarus, person bride, Woman romance, Woman dating online, Woman for going, Woman for weddings, Woman in marriage, Woman in european, Woman searching for, Woman browsing for man, Woman in search man for marriage, Woman interested in marriage, Woman hunting for men, Woman weddings, Woman russian bond agency, gal seek man.

15. května 2020 13:15

oreniqepommul: http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> wad.efkf.cs.medixa.org.rjf.eq http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

15. května 2020 11:40

evosvap: http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin 500mg</a> svc.prrm.cs.medixa.org.jpn.dx http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

15. května 2020 11:14

PrestonGiG: motive the us government debt number to you

kids tax returns are typical involving us speak about. based on every design along with every facet of us. resolution also told they are surely inevitable, But why don't you consider handling the money once we handheld the device extra than. james R. Coggins takes a close look into the current fed government authorities handling of your income tax hard cash as well as how it impact on you!

past harry R. Coggins

when ever a good number Canadians seem a administration shelling out (possibly a provincial fed government value range), they appear to see just what in this post for your kids. maybe there is some new schedule in addition subsidy provide can advantage folks their kids? Is the federal government going to provide a home ownership grants or children childcare an increase in or retirement benefits government or possibly a route new within their social? regular glance at income tax. Is the costa rica government going to extend (on the other hand help reduce) income tax apr's or florida sales tax enforce or a major around tax usage gas or or anything else?

many home owners in no way states problem, completed tight budget and consequently whether the us govenment is simply predicting a unwanted while well as debt. lots of individuals might hold the view that isn't his or her burden. that may be a problem for the us govenment or the political figures or someone else to resolve.

they might inappropriate.

information on how completely wrong real estate professional?

That is not easy to reply to. it will require big digging to get the facts. The 2019 financial budget launched by the federal government available on March 19 is 460 internet page, But it has very little truthful info on state having to pay. sanctioned philosophical treatise made up of fuzzy generalities say like,resembling "Investing at the heart class, "building dominant communities, "building a united states coming from all innovators, "improving reconciliation, "serving real turn, as "moving on complete equality and thus distinctiveness, It tells people is very low just what is invariably starting to be put in and about what. no business might ever get away offering sort inexact savings filing. shareholders (plus you get to the united states regulating organizations) would not allow the this can.

it requires a fair amount of hardworking become familiar with in order to opposite state administration docs furthermore non school work ferret to the main points out. (you will very imagine the costa rica government shouldn't want Canadians to know what is happening.)

the bottom line

marriage of the facts.

Four yrs ago, Justin Trudeau turned out elected probable to perform "unpretentious cuts" (as to lower than $10 billion a year) For many years and then debt owed your ability to buy. people people humble cutbacks turned out to be nearer to $20 million that a yer: $17.8 thousand as 2016 2017, $19 million operating in 2017 208, an probable $18.1 billion dollars when it comes to 2018 2019, plus believed $19.6 thousand inside of 2019 2020. these types of be $74.5 billion. (The Parliamentary allowance officer comes armed with provided that known that the actual particular debts along with 2018 2019 would have been a little better as well as also might be somewhat higher 2019 2020.)

exactly who $74.5 billion dollars has been on the top $600 or possibly even longer living in loss former federal government governing bodies skilled definitely built up, nevertheless we must forget which often right at this moment. on the next paragraphs actually look into the $74.5 million in just innovative unpaid debt.

precisely where accomplished the us government grab the $74.5 billion dollars? the correct answer is that it has assimilated that funding at Canadians also [url=https://www.crunchbase.com/organization/datingrussiangirl-com]beautiful woman in spanish[/url] non Canadians, Anyone it found for you to provide the actual cash. similar anyone else, When the federal government borrows funding, it requires to pay interest on your debt and the interest payments can originate from likely one resource, the most important Canadian taxpayer.

finally let's start looking additional in which $74.5 thousand. Given that there are about 37 million Canadians, which indicates that the improved executive monetary debt suffered by the Trudeau suffering alone comes down to close to $2,000 with regard to Canadian ($74.5 thousand split up by simply 37 million folks).

Canada's total piled up credit balances comes from over $18,500 for every Canadian, but rather we have to plainly chat about the debt incurred pursuant to in Trudeau.

the us government claims the reason is having about 3.5% interest amount to that debt, Which is a nice great ir. really, that is a historically low monthly interest, And chance will frequently be large within a intended a number of. That retail environment significantly the annual interest rates this Trudeau government's consumer debt amounts to related to $70 for each and every Canadian ($2,000 x 3.5%).

That makes sure that next year, you can be paying $70 in duty to the us govenment to fund a person's eye on your debt got during four ages. to your $70, You won't get nearly anything. none rds, with no schools, no more hostipal wards, n't any cops a good defense, unquestionably. it is similar to stealing $70 from your wallet not to mention destroying it.

that has more serious. You are going to have to pay an additional $70 the batch that we get. and subsequently year. and the next year. And from year to year until it is gone for your life. And your significant other is going to need to pay $70 a year for the rest of a life. as a consequence is all of your young ones. And your grand kids, and your specific incredible grandchildren. your debt might be on everlastingly.

what is going on let's assume that the Canadian [url=https://www.wattpad.com/746576562-spanish-women-the-reason-you-have-to-travel-to]dating in spanish[/url] regime surely carries on another lack and always expenses your ability to buy on a yearly basis from now on. the debt could very well yet still continue on just about forever.

unless, this is certainly, we are going to elect to pay it back. thus,terribly, pick up, let's the majority of concure with pay an additional $2,000 either to the us govenment but spend involving important item along. positive start working a good $2,000 for your husband or wife and each of your son or daughter.

the? yes, we have to disburse them off of even more slowly but surely. why don't we the pay $140 a year instead of $70 (and don't forget to add another $140 for your better half and $140 every of your sons or daughters). keep this in mind is $140 for which you will get little or nothing. n't any tracks, not an jr high schools, it doesn't clinics, simply not true criminal arrest basic safety. free. rrt's going to almost all go in order to the debt, this sort of interest amount. usually realistically work? selected. But it will last all about 15 a few years. ready funds in?

consider, as well, that every cash the costa rica government gets to spend from interest charges may be offer that it does not tracks for and moreover universities dining establishments. wearing 2017 2018, the us government money $21.9 billion in focus on the nation's stored liability. during 2019 2020, the us government is anticipated to pay $26.2 thousand on love. And extent is required to continue to rise from year to year later in life can easily something moves. look for how much good the us govenment can simply make while having $26.2 billion if it was not blowing it on interest payments. think the new training that might be taken. think the taxes this can include much lower and also did away with. (whether or not this just weren't towards charges, government entities is definitely turned on massive surpluses yearly.) find what you personaly could very well deliver one of the keys more money due to the fact the put income tax.

provide other people pay up

right away are you saying that you don't achieve so much bucks, you only pay little (including pretty much nothing) In tax each year, So shipping and delivery need to pay some exchange of your debt no matter what. Let the federal government tax the plentiful or maybe a rather huge solutions. but let them pay for your store of your debt.

on the other hand are neglecting on gross sales income tax (can see the GST?) and / or levies this includes carbon taxation. you have to send fees available on every little thing you buy. even so draws more serious. there's also hid levy upon a little bit of things (specifically energy). and predict that the required taxes that top business ventures provide must have no result on you. agents pay pay-roll taxation's with regards to their sales team and purchases significance and carbon profession and many other dues and the necessary licenses and. you can duty forward every aspect service providers set up, import, and it could be give. how should businesses get the amount of money to submit people property taxes? created by setting up entertainment the products and additionally remedies you can choose from to you. there may be extremely a slice related with levy embedded in everything you buy. you will pay. the idea is often totally patented, as well as was there were put together by Keynes, even so we have to shorten the problem.

in most cases, financial aspects suggests that a fed preferably should save money than the car attracts in fees in undesirable repetitions. this kind of work any financial system which will help prevent being out of work. conversely, if perhaps amount of times are fantastic, the government really put up taxes, sever forking out, And operate a surplus to be reduce the financial crisis and prevent inflation. there may be certainly some quality to the theory, and delay pills work in an overall somewhat like medium.

6. května 2020 5:06

ijiqayuf: http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Amoxicillin Online</a> hdh.dodm.cs.medixa.org.mke.ku http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

30. dubna 2020 11:27

isuzojooseg: http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin Online</a> edx.zifr.cs.medixa.org.qcs.rx http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

30. dubna 2020 10:50

WilliamQuani: each and every Alert

Iran figures out Rocket Training Centers in Lebanon

As part of a $150 million program to bolster its proxy presence in your community through such groups as Hizballah and Palestinian insurgency movements, Iran has accepted finance training bases in Lebanon to train insurgents aligned with Teheran to fire short range missiles.

Iran has accelerated shipments of Fajr 5 short range rockets and SA 7 anti aircraft missiles to these groups, And units of the Iranian new Guards, commanded by Gen. Ali Reza Tamzar, Are supervising their training at a camp in Khuraj near the Syrian border. (meeting place East Newsline)

At stay Koby, each of the 30 boys, vintage 9 to 13, Has lost a parent, a parent, A pal, Or a sister to suicide bombings or armed attacks. "The vital thing they encounter here is each other, predicts Rabbi Seth Mandell, Whose 13 yr old son was murdered near his home in Tekoa in May 2001. For individuals who have, No explanation is essential. extraordinary considering that instant bond,

At camp out Koby, The instructors are trained therapists devoted to trauma and bereavement.

Of the a lot more than 200 children hosted this summer, Mandell says the oldest group bonded extremely.

"The day they left one of them started up web chat room, according to him. "these people have a community now. A support group to get them through winter before we bring them back next <a href=https://moldovawomen.home.blog/2019/06/12/come-closer-to-moldova-women-online-dating-guidelines/>moldavian girls</a> year,Defense Minister Benjamin Ben Eliezer told PA officials earlier this week that Israel would initially withdraw from positions in Gaza in exchange for a Palestinian clampdown on militant groups.

depending on the Shin Bet, Da'amseh was accountable for the suicide bombing in Jerusalem's Beit Yisrael neighborhood this March that killed 11 people, which includes several children. the last month he sent a suicide bomber to Jerusalem who blew himself up at a roadblock, Killing a cop. at July 2001, presumably planted a bomb that killed an IDF officer near Hebron.

Da'amseh also sent suicide bombers into Israel on three other gatherings, especially his own 14 year old niece, Who was arrested before terrible carry out her attack. Bakhri was sitting behind the back door of the bus governed motion bomber boarded and sat down next to her. Hearing her speaking Arabic, He informed her, "Get there are many bus, Something bad is going to happen on the bus, Bakhri then woke up, told her friend Samia Assadi, 20, To require her, phoned the bell, And dropped the bus.

"My son <Sgt> Rani Ranem of the Druse hamlet of Mughar] Sat down next to the bomber in place of the young women who got off, says Kamal Ranem. "He was getting on as she was getting off. Why don't she warn him, (Maariv)

Jed Babbin

in Michael Ledeen of the American Enterprise Institute, The mullahs recently conducted a poll that found that only about 4% of the Iranian people thought the costa rica government was legitimate.

Reza Pahlavi, The late evening Shah's son,

stated that Iran is a "Ticking moment bomb" that could possibly explode in the mullahs' faces, But all that Iran needs now is for director Bush to "continue to message, he believes the people of Iran are "receiving fed up" And may soon rid on their of the mullahs.

One of the ways for us to knock off the Axis of Evil is to help the oppressed peoples of those nations overthrow the tyrants themselves. exercise in Iraq. Expedition a British <a href=https://www.wattpad.com/747924503-five-useful-tips-to-better-date-moldova-women>moldova women</a> aircraft carrier has left for the med. The Europeans realize that the united states will win such a war, And they want a share in drawing up the peace.

Reactivation of the civil current administration to ensure the local population receives adequate food supplies.

24. dubna 2020 21:22

ekusuwwuw: http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin No Prescription <a href="http://mewkid.net/when-is-xaxlop/">Buy Amoxicillin</a> qat.imed.cs.medixa.org.ekz.cy http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

22. dubna 2020 11:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email