Poruchy erekce

9.5.2012 , Vladislava Králová

poruchy-erekce.jpg - kopie
poruchy-erekce.jpg - kopie
Porucha erekce je nemoc, při které dochází k neschopnosti udržet dostatečně dlouho dostatečně kvalitní erekci. Mezi příčiny poruch erekce patří onemocnění probíhající v organismu a vlivy psychické. Poruchy erekce nejsou konec světa, jelikož jsou dobře léčitelné. Avšak narušují kvalitu sexuálního života a duševní pohodu nejen nemocného, ale také partnerky.

Poruchy erekce

Erekce je jednou ze základních funkcí penisu. Penis se mimo jiné skládá z topořivých těles, jejichž struktura připomíná houbu. Topořivá tělesa obsahují močovou trubici, cévy a svalovinu. Při pohlavním vzrušení se dutinky topořivých těles naplňují krví. Dochází tak k jejich ztopoření. Penis tak nabývá většího objemu a ztvrdne. Ztvrdnutí pak umožňuje jeho zasunutí do pochvy. Poruchy erekce se také jinak nazývají erektilní dysfunkce. Jedná se o vůbec nejčastější sexuální poruchu. Poruchou erekce trpí 50 % mužů ve věku 40–70 let. Přitom její lehkou formou trpí 17 %, střední 20 % a těžkou 10 %. Porucha erekce je nepříjemný problém, kvůli kterému muž ztrácí své sebevědomí, jistotu a podepíše se i na jeho celkové duševní pohodě. Porucha erekce je však léčitelná a mnoho mužů se po vyléčení vrátí opět k sexuálnímu životu a ztracené duševní pohodě.

Podstata poruchy erekce

Poruchu erekce lze definovat jako trvalou, minimálně po dobu šesti měsíců trvající neschopnost nejen dosáhnout, ale také udržet dostatečně dlouho erekci tak, aby byl umožněn dostatečně dlouhý pohlavní styk. Dle příčiny rozlišujeme poruchu organického původu, která je podmíněna nějakým onemocněním, a poruchu psychogenní, kde žádné onemocnění není zjištěno. Porucha erekce organického původu má 80% zastoupení, čistě psychogenního původu pak 20%. Určitá psychická příčina je přítomna vždy, jedná se většinou o odezvu na organické onemocnění. Porucha erekce se nejčastěji vyskytuje ve věku 21–30 let, což je spojeno se zahajováním sexuálního života. Dalším rizikovým věkem je 41–50 let. Mezi rizikové faktory vzniku poruchy erekce patří vysoký krevní tlak, cukrovka, poruchy metabolismu tuků, obezita a kouření.

Příčiny poruchy erekce

Ve většině případů nelze zjistit jednoznačnou příčinu poruchy erekce. Zpravidla se jedná o příznak několika souvisejících onemocnění. Nejčastější onemocnění způsobující poruchy erekce patří mezi onemocnění cévní. V důsledku působení škodlivých faktorů dochází k poškození cév. Další skupinou jsou neurologická onemocnění, například Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, ale také poškození nervů zánětem, úrazem či chirurgickým zákrokem. Mezi poruchami endokrinních orgánů je na prvním místě cukrovka. Při ní dochází k poškození nervů a cév, které jsou při mechanismu erekce důležité. Další skupinou organických příčin jsou anatomické odchylky, patří mezi ně například deformace topořivých těles, změny po traumatu a další. Druhou velkou skupinou jsou příčiny psychogenní. Do této skupiny patří takové poruchy erekce, kdy je přítomna neschopnost dosáhnout uspokojivé erekce, i když byly vyloučeny všechny organické příčiny. Sem patří negativní emoce, negativní postoj vůči partnerce, sexuální nesoulad partnerů, nejistota, strach ze selhání, deprese a úzkost.

Diagnostika poruchy erekce

Při diagnostice poruchy erekce je důležité podrobné zjištění anamnestických dat, kam patří údaje o prodělaných nemocech, rodinných onemocněních, nynějších potížích a o užívání léků. Hlavní důraz je kladen na zjištění, zda porucha erekce není příznakem nějakého celkového onemocnění. Dále se zajímáme o počet sexuálních partnerů, přítomnost touhy, potřeby sexuálního vybití, snadnost vybavení erekce a schopnost jejího udržení. Dále nás zajímá přítomnost rizikových faktorů, jakými jsou např. vysoký krevní tlak, cukrovka či kouření. Dalším postupem při diagnostikování poruchy erekce je tělesné vyšetření. To může odhalit možnou příčinu poruchy erekce, jako např. těsnou fimózu neboli zúžení předkožky, kterou nelze bez obtíží přetáhnout přes žalud, či plastickou induraci penisu, což je onemocnění vyznačující se narůstajícím zahnutím penisu, někdy až do úhlu 80°.  Dále k diagnostice poruchy erekce patří biochemická a laboratorní vyšetření, která jsou popřípadě doplněna specializovanými vyšetřeními.

Léčba poruchy erekce

Nastává-li porucha erekce ve více než čtvrtině případů při pokusu o uskutečnění pohlavního styku, je na místě vyhledat lékaře. První skupina léčby zahrnuje užívání léků, podtlakové erekční přístroje a psychoterapie. Druhá skupina je zastoupena podáváním injekce do topořivých těles a terapií přes močovou trubici. Třetí skupina je pak zastoupena penilními protézami. Penilní protézy jsou speciální pružná, nebo nafukovací tělesa, která propůjčí penisu pevnost dostatečnou k uskutečnění pohlavního styku. Do šourku je voperována pumpa, kterou lze stlačením napumpovat protézu, a penis se vztyčí. I přes posun v informovanosti v sexuální oblasti se odhaduje, že pouze 10 % mužů s poruchami erekce vyhledá lékaře. Na druhou stranu se lékaři opět pouze v deseti procentech ptají na sexuální zdraví. Nestyďte se za tuto chorobu a vyhledejte odborníka, který Vám pomůže.

Diskuze:

antonín maršálek: všudu čtu poraďte se s odborným lékařem , ale nikde není napsáno s jakým. Je to například urolog , psycholog , neurolog nebo někdo úplně jiný.

30. listopadu 2017 12:46

Miroslav Klimčík: Ke mě se dostal vzorek (název přípravku smazán hlavním správcem) a hned jsem ho musel vyzkoušet. S účinkem jsem byl spokojený a moje erekce byl mnohem pevnější.

25. února 2013 9:55

karel nejedlý: no u mě to začlo pokulhávat už od čtyřicítky. Manželka mi pak jednou sama od sebe začala kupovat (název přípravku smazán hlavním správcem) z lékárny. Tak to teď celkem často užívám a funguje to dobře, takže jsem spokojený, že to tak nějak vyřešila za mně...

15. května 2012 13:41

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email