Rakovina kůže

8.4.2012 , Lucia Hlavatá

rakovina-kuze.jpg - kopie
rakovina-kuze.jpg - kopie
Rakovina kůže je nádorové onemocnění a její výskyt se na celém světě stále zvyšuje. Rakovinou kůže jsou postiženi více lidí nad 60 let věku, avšak poslední dobou neustále stoupá počet těchto zhoubných nádorů i u mladých lidí. Kůže je velice důležitý orgán, který je vystavován mnoha škodlivým činitelům ze zevního prostředí a proto je potřeba pravidelná péče o ni a sledování veškerých změn. Prevencí rakoviny kůže je zejména ochrana před slunečním zářením.

Rakovina kůže

Rakovina kůže je souhrnné označení pro zhoubná nádorová onemocění, která postihují kožní tkáň. Právě rakovina kůže je velmi časté nádorové onemocnění a její výskyt se na celém světě neustále zvyšuje a to též se stoupajícím věkem. Nejvíce jsou tímto onemocněním postiženi lidé nad 60 let, v současnosti ale bohužel přibývá i mladších jedinců. Riziko je větší u osob se světlou pletí. Je to způsobeno tím, že hlubší vrstvy kůže obsahují barvivo melanin, které chrání kůži před škodlivým vlivem UV paprsků slunečního záření. U člověka se světlou pletí je tohoto ochranného barviva méně v porovnání s člověkem s pletí tmavší. Proto se u tmavších lidí vyskytuje rakovina kůže méně často.

Příčiny vzniku rakoviny kůže

Jak již bylo uvedeno, hlavním rizikovým faktorem pro vznik rakoviny kůže je sluneční záření, tedy ultrafialové neboli UV záření. Zdrojem UV záření jsou také solária, která byla nedávným výzkumem zařazena mezi vysoce rizikové faktory, co se rakoviny kůže týče. Dalšími vyvolavateli rakoviny kůže mohou být opakovaná vystavení rentgenovému záření, některým chemickým sloučeninám nebo radioaktivním látkám. Vlivem těchto škodlivin dochází k poškození genetické informace buňek kůže, které se začnou velmi rychle a nekontrolovatelně dělit. Rakovina kůže se nejčastěji vyskytuje na místech, která jsou vystavována slunečnímu záření. Jedná se zejména o obličej, uši, nos, dolní ret, temeno hlavy, hrudník, záda, ramena, lokty, hřbety rukou, nárty. Výjimkou však nejsou ani nádory na místech krytých oděvem. Rozeznáváme nádory kůže melanomové, což jsou nádory vznikající z buněk produkujících barvivo melanin a nemelanomové, které vznikají z ostatních buněk pokožky. Mezi melanomové nádory se řadí maligní melanom a mezi nemelanomové spinaliom a basaliom.

Druhy rakoviny kůže a jejich projevy

Samotné rakovině kůže často předchází stadium, které se nazývá aktinická keratóza. Projevy této nemoci se objevují na místech vystavovaných slunečnímu záření jako zarudlé skvrny se zhrubělým povrchem. Jsou ale spíše hmatné, než viditelné. Postupem času se zvětšují a na povrchu se tvoří vrstvy pevně lpících šupin. Aktinická keratóza může přejít v rakovinu kůže, přesněji ve spinaliom, avšak časné ošetření a prevence tomu může zabránit.

Spinaliom začíná často nenápadně jako vyvýšené šupinaté ložisko, nebo na dolním rtu jako nemiznoucí trhlinka. Pokud se s léčbou začne včas, je léčitelný. Ovšem pokud ne, může postihnout mízní uzliny a rozšiřit se tak mízou do celého těla.

Další formou rakoviny kůže je basaliom. Tento nádor roste pomalu jako lesklý, tuhý uzlík, v jehož středu může vzniknout vřed. Tento vřed pak krvácí a vytvářejí se na něm strupy. Tato forma rakoviny kůže se ale nešíří dále do těla a nezakládá druhotná ložiska, může však ničit tkáň a způsobit tím rozsáhlá poškození v místě svého výskytu. 

Maligní melanom je nejagresivnější formou rakoviny kůže. Vzniká z pigmentových buněk kůže, které se nazývají melanocyty. Zpočátku vypadá jako nepravidelná hnědá skvrna nebo mateřské znaménko, které rychle mění svůj tvar a barvu a stává se zhoubným. Pokud se nezachytí včas, může se rozšířit kamkoliv do těla a způsobit smrt.

Komplikace rakoviny kůže

Komplikací rakoviny kůže je například streptokoková cellulitis, neboli bakteriální zánět podkoží, dále je to vznik kožního abscesu. V případě, kdy dojde ke zhoršení stavu rakoviny a to ať při pozdní diagnostice, či neefektivní léčbě, hrozí postižení ostatních orgánů v těle. Tomuto procesu, kdy se dostanou nádorové buňky krevní či mízní cestou do jiných vzdálených orgánů, se říká metastazování. V takovém případě již léčba není v rukou dermatologů či chirurgů, nýbrž onkologů a indikována je radioterapie či chemoterapie.

Léčba rakoviny kůže

Léčba rakoviny kůže závisí na konkrétním typu nádoru a na rozsahu jeho postižení. Zásadní roli hraje to, zda jde o maligní nádory, či o bazaliom, který nemetastazuje. Jako první se volí chirurgické řešení s odesláním vzorku tkáně na histologii, která potvrdí či vyloučí diagnózu. Klíčové je pak stadium onemocnění a zda jsou již založeny metastázy ve vzdálených orgánech. Od konkrétního typu nádoru a stadia se pak odvíjí další léčba, tedy radioterapie, chemoterapie, či další nově vznikající léčebné metody.

Prevence vzniku rakoviny kůže

Kůže je velice důležitý orgán, který je vystavován mnoha škodlivým činitelům ze zevního prostředí. Proto je na místě pravidelná péče o ni a sledování veškerých změn. Základem prevence rakoviny kůže je ochrana před slunečním zářením. Důležitá je hlavně u lidí se světlou pletí, kteří se vždy na slunci spálí. U všech se však doporučuje používaní krémů s vysokým ochranným faktorem, omezení pobytu na ostrém slunci a zejména vyloučit návštěvy solárií. Dále je potřeba sledovat změny na kůži a pravidelně kontrolovat u kožního lékaře všechna mateřská znaménka a nově vzniklé útvary. Jakmile si nejste jisti, je vždy lepší s jakýmkoliv podezřelým nálezem zajít k odbornému kožnímu lékaři.

Diskuze:

MR: jaká je šance na vyléčení ?po negativní histologii mateřského znaménka an1 ulizny - byly odebrány všechny ostatní- nyní bez nálezu. může být rakovina v jiné části těla?? popřípadějaká čast je nrjvíce ohrožená? Děkuji za odpověd MR

23. listopadu 2016 20:00

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email