Sítnice

27.4.2012 , Ondřej Volný

sitnice.jpg - kopie
sitnice.jpg - kopie
Sítnice tvoří tu část oka, která obsahuje vlastní smyslové buňky – tyčinky a čípky. Sítnice může podléhat mnoha chorobným procesům, které mohou vést k vážnému poškození zraku. Proto je třeba onemocnění sítnice nepodceňovat a konzultovat problémy s očním lékařem.

Sítnice

Oko jako celek si můžeme představit jako téměř dokonalý fotoaparát. Světlo vstupující do našeho oka, dříve než dopadne na sítnici, která je tvořena buňkami citlivými na světlo, prochází optickým prostředím oka. Sítnice plní funkci fotografického filmu. Stejně jako film je černá – to proto, aby nedocházelo k odrazům paprsků a zkreslení viděného. Každý paprsek světla než dopadne na tento film prochází postupně rohovkou, komorovou vodou, zornicí, čočkou a sklivcem. I tyto součásti oka se velmi podobají jednotlivým součástkám fotoaparátu. Na sítnici se vytváří zmenšený, stranově převrácený a vzhůru nohama obrácený obraz okolního světa. Až díky našemu mozku vidíme okolní svět takový, jaký je. Dopadající paprsek přesně zapne jen jedinou buňku v sítnici a ta předá informaci dále do mozku. Ten je schopen z těchto kousků puzzle během nepostřehnutelné chvíle poskládat obraz právě viděného.

Stavba sítnice

Stavba sítnice je velmi složitá. Jen pro představu – je tvořena 11 vrstvami buněk, které plní přesnou funkci. Vlastní smyslové buňky se označují jako tyčinky a čípky. Tyčinky, kterých je v sítnici rozprostřeno okolo 130 milionů, slouží k vnímání černobílému – registrují hru světla a stínů. Čípků, které reagují na svět barev je „pouze" 7 milionů, a jsou nejvíce nakupeny v místě nejostřejšího vidění, tzv. žluté skvrně. V tyčinkách a čípcích jsou uložena zraková barviva (pigmenty), které reagují změnou své stavby na dopadající světlo, jedním z nich je derivát vitaminu A – retinal (sítnice latinsky retina).

Onemocnění sítnice při systémových chorobách

Sítnice a její cévy jsou poškozovány při chronických onemocněních jako je neléčený vysoký krevní tlak, cukrovka, poruchy metabolismu tuků. Prevencí vzniku tzv. diabetické retinopatie je správná léčba této chronické choroby. Diabetik by měl absolvovat vyšetření očního pozadí minimálně jedenkrát za 12 měsíců a častěji.

Odchlípení sítnice

 

  • Oddělení sítnice od pigmentové vrstvy (téměř celá sítnice je na tuto vrstvu jen volně přiložena) si můžeme představit jako poškození světločivé vrstvy fotoaparátu. Mezi sítnici a černou vrstvu proniká tekutina.
  • Rizikové faktory – krátkozrakost, úraz oka, kterému pacient nevěnuje velkou pozornost a nenavštíví očního lékaře (velmi nebezpečné jsou přímé údery např. squashovým míčkem do oční koule), cukrovka a pacient, který je v riziku krvácení.
  • Jak se odchlípení projevuje? Pacient vidí záblesky a obraz padajících sazí, poté se objevuje výpadek zorného pole směrem od periferie – podobně jako při zužování clony fotoaparátu, vidění je rozmazané.
  • Terapie – cílem je opětovné přiložení odchlípené sítnice, transsklerální kryokoagulace (koagulace chladem přes bělimu) tekutým dusíkem nebo koagulace laserem, nitroční operace – cílem je zajistit přiložení sítnice k pigmentové vrstvě, která smyslové buňky vyživuje a chrání.

 

Oběhové poruchy sítnice

 

  • Uzávěr tepny, která zásobuje sítnicí – objeví se náhlá, nebolestivá, jednostranná těžká porucha zraku, ale oko je na první pohled klidné. Terapie: Okamžitá návštěva očního lékaře! Může pomoci razantní masáž oka přes zavřená víčka. Je však nutné rychle snížit tlak uvnitř oka
  • Uzávěr sítnicové vény
  • Amaurosis fugax = jednostranná ztráta vidění, která trvá několik minut a vidění se postupně vrací k normálu.
  • Pigmentová degenerace sítnice – dědičná choroba, která se projevuje zhoršující se šeroslepostí, zužováním zorného pole a poklesem zrakové ostrosti. Léčba neexistuje!
  • Degenerace žluté skvrny – postihuje místo nejostřejšího vidění, projevuje se zhoršováním zraku a znemožňuje čtení, objevují se deformace obrazu a mlhavé fleky před očima, nehrozí však úplná ztráta zraku. Typicky se objevuje u osob po 50. roce věku – tzv. „s věkem spojená". Výsledky terapie jsou kolísavé – uplatňuje se léčba laserem, látkami, které ovlivňují novotvorbu cév a kortikoidy nebo chirurgická léčba. Podobné projevy se mohou projevit u těžké krátkozrakosti.

 

Nádory a metastázy nádorů na sítnici

Mohou se projevovat podobně jako odchlípení sítnice. Často může jít o první příznak nádoru! Je nutné, aby změnám zraku byla věnována zvýšená pozornost!

 

Pokud Vás trápí výše uvedené příznaky nebo spadáte do rizikových skupin, nepřehlížejte je a neprodleně navštivte svého praktického nebo očního lékaře. Nepodceňujte příznaky i nepatrného zhoršení zraku.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email