Psychóza u dětí

6.8.2013

psychoza-u-deti.jpg - kopie
psychoza-u-deti.jpg - kopie
Psychóza u dětí je psychická porucha, která se vyznačuje halucinacemi, falešnými představami a nelogickým myšlením. Psychóza může vzniknout například následkem vysoké horečky, encefalitidy, užíváním nebo zneužíváním předepsaných léků nebo drog a alkoholu, vlivem zranění nebo mentální poruchy. Léčba psychózy spočívá v psychoterapii, podávání léků a v některých případech je nutné dítě hospitalizovat.

Psychóza u dětí

Psychóza je vážná psychická porucha, kdy dítě ztrácí kontakt s realitou a žije ve světě fantazie. U dětí není běžná; vyskytuje se častěji u adolescentů. O psychóze u kojenců a předškolních dětí toho není příliš mnoho známo, neboť ještě nemají sofistikovaný slovní projev, který je nutný k vyjádření příznaků. Psychóza může vzniknout následkem jiných nemocí - například vysoké horečky, nadměrné funkce štítné žlázy, encefalitidy nebo meningitidy, užíváním nebo zneužíváním předepisovaných nebo nepovolených drog a alkoholu, extrémního stresu, vlivem zranění nebo mentální poruchy. Její dědičnost zatím nebyla vědecky prokázána. Psychóza souvisí s jinými mentálními poruchami, například se schizofrenií, bipolární poruchoudepresí. Epizody psychózy se mohou vyskytovat dočasně během nemoci nebo nějaké stresující situace nebo mohou být dlouhodobé.

Příznaky psychózy

Psychóza má tři hlavní příznaky: halucinace, falešné představy a nelogické myšlení. Halucinace je vnímání předmětů nebo zvuků, které neexistují. Falešná představa je iracionální myšlenka, která nemá opodstatnění - např. má dítě falešnou představu, že se mu někdo snaží ublížit. Nelogické myšlení znamená neschopnost jasně a racionálně myslet. Děti s psychózou trpí změnami nálad od extrémního rozrušení po hlubokou depresi. Nedokážou projevovat své city a trpí bezdůvodným strachem nebo úzkostí. Psychóza narušuje normální vývoj dítěte a jeho komunikaci s okolím.

Diagnóza psychózy

Má-li dítě příznaky psychózy, je nutné důkladné fyzické vyšetření, které pomůže zjistit nemoci, jež mohou být příčinou příznaků. Obvykle bývá nutné vyšetření psychologem, který určí konkrétní diagnózu. Dětský lékař nechá provést dítěti rozbor krve a moči a vyšetření mozku počítačovou tomografií, magnetickou rezonancí'nebo pozitronovým emisním tomografem.

Léčba psychózy

Dítě by mělo podstoupit alespoň krátkodobou psychoterapii i tehdy, je-li psychóza pouze přechodná a její příznaky zmizí po vyléčení základní nemoci. Pomůže mu pochopit, co se s ním děje. U dlouhodobějších epizod musí dítě užívat antipsychotika a psychoterapie trvá delší dobu. Účinným prostředkem ke zmírnění příznaků je kombinace léků a psychoterapie. V některých případech je nutné dítě hospitalizovat alespoň po dobu, než překoná nejhorší příznaky. Na terapii by se měla podílet celá rodina nebo alespoň někteří její členové.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email