Hematokrit

7.4.2012 , Kamila Burdová

hematokrit.jpg - kopie
hematokrit.jpg - kopie
Hematokrit je v laboratoři vypočítaná hodnota, která udává, jak moc se podílejí červené krvinky na celkovém objemu krve. Nízké hodnoty hematokritu pak ukazují na nedostatek červených krvinek, nebo na příliš velké množství plazmy. Hematokrit spolu s dalšími vyšetřeními patří do parametrů zkoumaných v rámci tzv. krevního obrazu.

Hematokrit

Hematokrit je vypočítaná hodnota, která popisuje podíl červených krvinek, tzv.erytrocytů, na objemu celé krve. Hematokrit je součástí červeného krevního obrazu spolu s hodnotou hemoglobinu a počtem erytrocytů. Tyto hodnoty popisují červené krvinky z hlediska velikosti, počtu a vazebné kapacity pro přenos kyslíku do tkání. U zdravého dospělého muže je hematokrit 40 – 50%, zdravá žena by měla mít 35 – 45%. Hematokrit se určuje při vyšetření krevního obrazu krve. Vyšší hematokrit se objevuje při nedostatku tekutin v těle při dehydrataci nebo při zvýšení počtu červených krvinek. Vyšší hematokrit než dospělí mají novorozenci. Hematokrit naopak klesá při převodnění organismu a při nedostatku červených krvinek nebo jejich zmenšení. Určuje se také pro stanovení diagnózy chudokrevnosti, tedy anémie.

Vyšetření hematokritu

Hematokrit je laboratorní hodnota vyšetřující se při standardním vyšetření krve. Odráží podíl objemu červených krvinek na objemu celé plazmy. Při posuzování významnosti výkyvů hodnoty hematokritu záleží i na ostatních parametrech krevního obrazu, jako je počet erytrocytů, hladina hemoglobinu, střední objem erytrocytů, objem erymasy nebo distribuční šíře erytrocytů, a je nutné brát ohled na zdravotní stav konkrétního pacienta.

Průběh vyšetření hematokritu

Krev na vyšetření hematokritu se odebírá ze žíly do zkumavky s protisrážlivou látkou a odesílá se do laboratoře, kde se centrifuguje. Centrifugace je metoda, při které se rozdělí jednotlivé složky krve pomocí odstředivé síly vytvořené v centrifuze při daných otáčkách. Červené krvinky klesají ke dnu zkumavky, nad nimi se zformuje vrstva krevních destiček a bílých krvinek tzv. buffy coat, která je ale velmi tenká a připadá na ni pouze 1% centrifugované krve. Zcela nahoře je vrstva krevní plazmy. Centrifugace je v podstatě urychlená sedimentace červených krvinek, kdy se sleduje, jak rychle klesají červené krvinky ke dnu zkumavky. Jinou metodou pro stanovení hematokritu je průtoková cytometrie. Průtoková cytometrie je velice citlivá metoda ke stanovení počtu jednotlivých buněk a jejich objemu. Využívá se hojně v hematologii a imunologii.

Interpretace hematokritu

Hodnoty hematokritu se stanovují při běžném vyšetření krve, ale dají se využít i ve sportovním světě při plánování tréninku nebo hodnocení zátěže organismu. Hematokrit totiž odráží přenosovou kapacitu krve pro kyslík. Čím je tato kapacita vyšší, tím se dostává kyslík lépe k buňkám i při menším průtoku krve. Pokud je ale kapacita nízká, musí protéct tkání více krve, aby dodala stejné množství kyslíku, a to znamená větší zátěž pro srdce. Zvláště pro vytrvalostní sportovce je velmi výhodné mít více červených krvinek, a tím vyšší hematokrit a vyšší přenosovou kapacitu pro kyslík. Snížená hodnota hematokritu bývá přítomna u anémií, infekcí, či po podání infuzí. Naopak vyšší hematokrit se vyskytuje u vyššího počtu červených krvinek, u dehydratace, nebo se zcela přirozeně vyskytuje u novorozenců.

 

Diskuze:

Medixa .org: Dobrý den, normální hodnoty pro Vámi uvedené laboratorní nálezy jsou pro ženy: erytrocyty 3,54–5,18 (jste v normě), hematokrit 0,33–0,47 (jste v normě), hemoglobin 116–163 (jste v normě).

5. dubna 2013 21:07

Monika Pobijecká: Dobrý den,z výsledku krevního obrazu mám hodnotu Hematokrit 0.36,Erytrocyt 4.12,Hemoglobin 124,jen by mě zajímalo,zda jsou tyto hodnoty v pořádku.Děkuji za odpověď.

31. března 2013 17:42

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email