Glioblastom

16.4.2012 , Tereza Kratochvílová

glioblastom.jpg - kopie
glioblastom.jpg - kopie
Glioblastom je nejzhoubnější mozkový nádor, který vzniká z gliových buněk. Glioblastom má různorodé projevy, kdy se setkáváme s bolestí hlavy, nevolností, zvracením, ale i změnami psychiky, či epileptickými záchvaty. Glioblastom se pro svou neohraničitelnost a nepravidelnost nedá stoprocentně vyoperovat a špatně reaguje na ostatní léčebné metody. Proto je prognóza glioblastomu velmi špatná.

Glioblastom

Glioblastom je nejzhoubnějším mozkovým nádorem, který vychází z gliových buněk a proto je představitelem skupiny nádorů nazývaných gliomy. Vyskytuje se v jakémkoliv věku s převahou v dospělosti a v České republice je ročně diagnostikováno až 350 případů. Přestože se jedná o zhoubný nádor, velice vzácně zakládají metastázy, tedy druhotná nádorová ložiska. Škodí však svým rychlým růstem, který vede ke zvyšování nitrolebního tlaku a samotným útlakem okolních struktur mozku. Léčba glioblastomu spočívá v kombinaci chirurgického zákroku s pooperační chemoterapií a radioterapií.

Mozek

Lidský mozek je velmi unikátní orgán, který má řadu funkcí. Je zodpovědný za motorickou aktivitu, vnímání dotyku, tepla, chladu, tlaku, či vibrací, zajišťuje vnímání emocí, paměť, pozornost, chování, ale i psychický stav jedince. Mozek se skládá z několika druhů buněk. Těmi jsou především neurony, které mají za úkol tvořit elektrické vzruchy a přenášet tak signály mezi částmi mozku i mezi mozkem a ostatními orgány v těle. Ostatní buňky, které nazýváme gliové, plní v mozku mnoho velmi důležitých činností, které umožňují nervovým buňkám, tedy neuronům, fungovat. Poskytují jim ochranu, výživu a izolaci od okolí. V případě glioblastomu jsou to právě gliové buňky, ze kterých nádor vzniká.

Nádor

Nádor je patologický soubor buněk, který roste nezávisle na organismu. Nádor může být zhoubný, tedy maligní, nebo nezhoubný, tzv. benigní. Pro nezhoubné nádory je typický pomalý růst, není infiltrativní, avšak může svou velikostí utlačovat okolní tkáně. Nezhoubné nádory nezakládají metastázy, tedy vzdálená druhotná nádorová ložiska. Naproti tomu zhoubné nádory rostou velice rychle, inflitrují a destruují okolní tkáně a zakládají metastázy. V případě glioblastomu, jakožto nitrolebního zhoubného nádoru, jsou metastázy vzácné, ale je nebezpečný svým uložením, jelikož může svým růstem poškozovat a utlačovat životně důležité okrsky mozku.

Vznik glioblastomu

Glioblastom, jako i ostatní nádory, vznikají změnou chování výchozí buňky, tedy buněk gliových. V jejich genetickém materiálu dochází ke vzniku mutací, které vedou ke stavu, kdy rostou a množí se zcela nezávisle na organismu hostitele. Právě tento nekontrolovatelný růst a neschopnost vyvolat přirozenou buněčnou smrt jsou hlavní příčiny vzniku nádoru. Nádorové buňky se tedy množí mnohem rychleji a postupně utlačují okolní zdravé buňky. Glioblastom, přestože je zhoubný, velice vzácně zakládá vzdálená druhotná nádorová ložiska mozkomíšním mokem, avšak počítá se jako nádor klinicky potencionálně maligní v důsledku své nitrolební lokalizace. Proto je velice důležité co nejdříve rozpoznat příznaky svědčící pro přítomnost nádoru.

Příznaky glioblastomu

Glioblastom, stejně jako i ostatní nitrolební nádory, jsou řazeny mezi tzv. expanzivní nitrolební procesy, což jsou takové, které zvyšují nitrolební obsah a nitrolební tlak. To vede k rozvoji příznaků glioblastomu. Příznaky glioblastomu se zpočátku projeví jako bolesti hlavy, nevolnosti a zvracení. Mohou se objevit i pocity nejistoty v prostoru, závratě a později se dostavují i poruchy psychiky, ve smyslu útlumu, poruchy paměti, snížení zájmu a nesoustředivost. Nezřídka se glioblastom projeví i poruchami vědomí a nestejně širokými zornicemi. Další příznaky glioblastomu jsou důsledkem své lokalizace, kdy narušuje nervové spoje v konkrétních mozkových centrech. Můžeme se tak setkat s poruchami řeči a velmi varovným příznakem je epileptický záchvat. V důsledku zvýšeného nitrolebního tlaku je typickým nálezem i tzv. městnavá papila, tedy stav, kdy papila zrakového nervu prominuje směrem do očního bulbu.

Diagnostika glioblastomu

Základní diagnostickou metodou u glioblastomu je magnetická rezonance, která je schopna zobrazit expanzivně se chovající útvar. Další diagnostickou metodou je CT, tedy počítačová tomografie, která není tak přesná jako předchozí metoda, avšak je schopna lokalizovat nádor a určit jeho velikost,strukturu a vztah k okolním tkáním, nebo orgánům. Aby však bylo možné s jistotou určit diagnózu glioblastomu, je nutná histologická verifikace. To znamená, že je nutné získat vzorek tkáně z podezřelého útvaru punkcí.

Léčba glioblastomu

Léčba glioblastomu spočívá v kombinaci několika léčebných modalit, z nichž naprosto zásadní je neurochirurgický zákrok. Radikalita výkonu je důležitým a také rozhodujícím prognostickým faktorem. To je dáno především faktem, že není vždy možné odstranit celý nádor. Nesmírně důležitou roli má v pooperační léčbě radioterapie a chemoterapie. Léčba zářením je stále nezastupitelnou modalitou v léčbě centrální nervové soustavy. V případě glioblastomu je důležitá pro možné neúplné odstranění nádoru. Pacient obvykle podstupuje terapii zářením po dobu 6 týdnů. Chemoterapie spočívá v podávání látek, které tlumí množení nádorových buněk. V léčbě glioblastomu se nejčastěji přistupuje k tzv. konkomitantní, tedy současné radiochemoterapii. Při ní se současně podává perorálně Temozolomid a lokálně se ozařuje lůžko tumoru. Nevýhodou chemoterapie je fakt, že jsou kromě nádorových buněk hubeny i ty zdravé. Tyto tři modality se mohou různě kombinovat individuálně na základě zdravotního stavu každého pacienta. O léčebné strategii by se měl porad multidisciplinární tým složený z onkologa, neurochirurga, diagnostika a neurologa.

Prognóza glioblastomu

Glioblastom je nejzhoubnějším mozkovým nádorem, který má smrtelné následky. Rostoucí nádor ničí spojení mezi jednotlivými nervovými buňkami a narušuje tak přenos vzruchů. Navíc nádor utlačuje okolní mozkovou tkáň, proto se u pacientů s glioblastomem často setkáváme s poruchami paměti, nesoustředěním, či epileptickými záchvaty. Nemocní s glioblastomem se obvykle dožívají šesti měsíců až jednoho roku.

 

Diskuze:

BrianAvaiz: <a href=http://www.careinmicrodentistry.com/layouts/crypt.php?zf=101-Equipoise-Recipe,Is-Testosterone-Propionate-Legal,Masteron-King-Pharma.html>Equipoise Recipe</a>
Study insurance carrier lingo therefore you are able to fully read your plan. You do not want to be continuously inquiring your representative what each very little term indicates, so do your homework beforehand. Appear prepared to read your coverage properly, and get questions on not familiar issues. Your agent should be happy to realize that you've worked well ahead.
<a href=http://www.jpfchat.com/new/session.php?des=53>Kigtropin 2018</a>
The initial resource to help you began in multilevel marketing is to begin with your personal system of friends, family and also your friend's loved ones. This important network will yield an outreach which will be amazingly far, and you may be very impressed the amount of personal relationships you could possibly actually have already.
<a href=http://www.sungraceelectro.com/Scripts/media.php?ag=2615>Primobolan Depot Fat Loss</a>
It could be wise to use an Identification bracelet for those who have bronchial asthma. This way, if you decide to offer an bronchial asthma strike and also you cannot articulate yourself, paramedics are fully aware of that you may have this condition. Unless you feel safe sporting and ID bracelet, make sure to carry anything for you that says you possess asthma attack.
<a href=http://www.rjjtransportes.com.br/js/session.php?e=1939>Testosterone Propionate Stanozolol Cycle</a>

16. září 2018 14:50

JoshuaVak: <a href=http://www.spotjaguara.com.br/js/confuse.php?yi=3358>Proviron Vs Halotestin</a>
Should you be enthusiastic about switching your health care insurance policy, ensure that you see how numerous normal schedule physician visits you visit annually. Add their costs together with the co-spend if they're taken care of and view the total amount they'd be without insurance plan. Ask your medical professional regarding their check out costs if you don't understand how very much they may be with no plan.
<a href=http://www.pernillehoi.dk/include/biller.asp?we=1509-Testosterone-Enanthate-Vs-Testoviron-Testosterone-Cypionate-Strength-Tren-75-Price-In-India>Testosterone Enanthate Vs Testoviron</a>
Even though many folks have lengthy kept to an irrational anxiety about dental surgeons, there actually is no need to think twice with regards to seeking proper dental treatments. Understanding the many choices and professional services now available will help consider the worry from the complete process. Take advantage of the information that follows and obtain on your own on the road to good dental health today.
<a href=http://www.racevix.com.br/empresa/banner.php?figura=2173-Deca-Durabolin-For-Strength,Anadrol-300,Dianabol-Oral-Steroid-Side-Effects.html>Deca Durabolin For Strength</a>
Extending when you do a fitness could be just as essential as stretching out during the warm-up! Quickly, after you have labored on a muscle group, do a stretch out that concentrates on that class and contain the expand placement for a good 90 mere seconds. This will stretch out the fascia (the connective cells all around the muscle tissue) and motivate a lot more muscle mass growth.
<a href=http://www.kidszenzo.com/wp-includes/biller.php?s=1671-Testosterone-Propionate-Co-To-Jest-Tren-Delantero-Ford-F100-Completo-Turinabol-Romania>Testosterone Propionate Co To Jest</a>

16. září 2018 14:47

Herbertbub: <a href=http://www.fortex.uz/wp-content/confuse.php?do=1061>Anavar Muscle Cramps</a>
When you don't want your pet viewing you while you are ingesting or producing meal, try out teaching him to remain powering an undetectable range in the course of mealtimes. Make an hidden obstacle on the entry ways in the home and prohibit your dog back in that place each and every time he movements while you're undertaking points in your kitchen and fortify him keeping and being very good. He will easily discover that keeping yourself out from the kitchen while in mealtimes is the suitable course of action.
<a href=http://www.tecnocarnes.cl/cache/include.php?view=742>Winstrol Efeitos Colaterais</a>
As we discussed from looking at this article, car purchasing doesn't really need to be an unsatisfactory encounter. For those who have been positioning rear on buying a car due to others experiencing bad encounters, remember that investing in a vehicle might be a a valuable thing. Make use of the tips, release your anxieties, and start auto shopping.Super Network Marketing Ideas You May Use Nowadays
<a href=http://www.me-cards.net/banner/base.asp?q=592-Anapolon-Vs-Anadrol-50-Buy-Anadrol-Cheap-Deca-Durabolin-For-Sale-Canada/>Anapolon Vs Anadrol 50</a>
Video marketing is a method which includes developed in popularity and therefore keeps great alternatives for those ready to give it a go. The main step in start your foray into this world consists of understanding all you are able about various strategies and techniques. This article that follows is a great place to start undertaking exactly that.
<a href=http://www.sibsteel.ru/client/achieve.php?id=3025>Primobolan Vs Parabolan</a>

16. září 2018 14:46

Stanleygab: <a href=http://www.vethosdesign.com/assets/box.asp?m=31-Anavar-Ciclo>Proviron-Comprar</a>
Youngsters are particular and getting those to take in wholesome could be a challenge! Commence although they're fresh! Feed your preschoolers new fruits and vegetables rather than junk foods. Once they have no idea about things that are unhealthy for them they will by no means would like them! Maintain candy for special occasions only.
<a href=http://www.mias-ltd.co.uk/prints/index.php?id=1435>Shorts Definition</a>
A great home remedy for relief of the signs and symptoms of a candida is apple company cider vinegar. Make sure you never apply directly vinegar for your vaginal canal, it can get rid of the yeast infection and definitely will quite painful. Placing with regards to a mug plus a one half in your bathwater for any wonderful warm bathe will bring quick reduction.
<a href=http://www.leatherlead.com/css/pig.php?pid=194>Achat Sustanon Belgique</a>
Everybody makes mistakes, it really is only natural. It is actually important to use Yahoo Webmaster Tools when checking out work to indicate any faults that you might have made. All you will need to do then is go and repair them, and no one is ever going to see anything at all you have messed high on.
<a href=http://www.sbhf.nu/products/index.php?id=68>Sportswear Dubai</a>

21. srpna 2018 10:32

MichaelDEs: <a href=http://www.restaurant-le-dome.fr/goods/0-Achat-Nike-Air-Max-1-Air-Max-87-Nike-Air-Max-Tn-Requin.html>Basket Nike Air Max Skyline</a>
1 hint that anyone who is looking to mend their credit history must be careful away is identity theft. Even when you are spending all your expenses by the due date and maintaining your amounts very low, id theft can wreak havoc on your credit rating. Look for your banking institution and bank card records regularly. Make certain that your credit card business features a coverage of getting in touch with consumers when sizeable or out-of-status deals happen. Ask for a duplicate of your credit score and be sure that every your debts are in reality your own.
<a href=http://www.megainjecao.ind.br/desenhos/client.php?meg=576>Testosteron Verhogen</a>
If you intend on vacationing, make sure to routine reliable animal proper care upfront. If you have a compact canine, you can find pet-pleasant routes and lodges and provide him together. Huge dogs, kitties, and creatures with medical conditions should have a dependable family pet-sitter that one could have confidence in. Your furry good friends will probably be grateful!
<a href=http://www.cheap-showers.co.uk/bootcut/index.php?option=com_k2&view=item&id=1673:Suits-For-Babies-Coats-On-Sale-Tops-For-Festivals>Suits For Babies</a>
Angling can be a interest which has enormous, broad-structured popularity. The mix of the outdoors, rest and the potential of a tangible prize, truly is unrivaled. To get the best from any sport fishing expertise, knowledge is crucial. Ensure to set the ideas and assistance in the following paragraphs into measures, and you will be soon on your way developing the very best fishing experience feasible.Learn How To Get Fit With No Gym Registration
<a href=http://www.i-medipro.com/wp-content/user.php?mjc=694>Steroïden Peptidehormonen</a>

21. srpna 2018 10:21

WayneTophy: <a href=http://www.lunevalleyda.co.uk/page4/index.php?option=com_k2&view=item&id=2145:Tops-C.A.T-Shorts-Bikini-Bottoms-Tops-Asos>Tops C.A.T</a>
Ensure you are doing a great deal of investigation from the firms that offer penny shares. You need to only put money into those firms that have reliable management, as well as excellent possible ways to develop quicker than other firms that really exist in the marketplace. In the end, this is basically the entire reason for committing.
<a href=http://www.borderterrierwelfare.org.uk/skirts/?id=Coats-For-Dogs-Uk-Pants-For-Girls-Tops-Uniqlo>Coats For Dogs Uk</a>
Tend not to use softened or remarkably chlorinated drinking water to make your espresso. Caffeine is created up largely water, so if the water is bad, then your espresso is going to be terrible. Always employ bottled spring season h2o or filtered faucet water for the very best sampling gourmet coffee. Most of these drinking water allow the real coffee flavoring ahead via.
<a href=http://www.pneusepneus.com.br/cache/system.php?aj=284>Oxymetholone Kur</a>
A significant way that lots of people produce in everyday life is to read through educative material. Looking at will help us find out while providing satisfaction. Sometimes additionally, there are personal-assist books which will help us have wish to boost our lives and look for approaches to become a better man or woman. Instead of watching TV or searching the net, consider reading a magazine and discover what you can develop.
<a href=http://www.nankaitrading.com/panel/foot.php?msid=256>Methenolone Enanthate</a>

21. srpna 2018 10:16

Davidget: <a href=http://www.az-uae.com/admin/state.php?a=8-Jintropin-Gensci>Anavar-Effet-Homme</a>
Take in foods which can be full of fibers to help you take care of piles. Fruit like watermelon and grapes, along with vegetables like cabbage and okra, will soften your stool and make it easier to work with the restroom. Continue to include these food types in what you eat even though you see reduction they will likely aid the prevention of the piles from returning.
<a href=http://www.sparkocar.si/confuse/system.php?m=151>Methenolone Trenbolone And Oxandrolone</a>
Be as useful as is possible when producing a submit on the weblog. It is actually suitable that the site visitors feel like they have got used something out from looking at your website blogposts. If site visitors don't believe that your posts are assisting them in virtually any manner, they possibly won't put all around lengthy.
<a href=http://www.cooper.pk/img/foolish.php?secid=86>Bold 200 Iforce</a>
The important thing to a Diabetic person diet plan isn't necessarily slicing something out entirely, but instead is all about checking up what exactly is in this meals item and ingesting it in a proper small amounts. For instance, using a cut of birthday cake might be okay provided that you operate it into the meal and have a more compact part than you could have pre-prognosis.
<a href=http://www.nsaron.ru/wp-admin/new.php?kay=448>Proviron Bayer</a>

21. srpna 2018 9:58

JeremyEleda: <a href=http://www.borderterrierwelfare.org.uk/skirts/?id=Blazer-Pro-Suits-In-London-Tops-Hairdresser>Blazer Pro</a>
Try not to always keep remembrances in your mind that happen to be unneeded, for example info you know you are going to by no means get rid of. It really has been medically confirmed that ridding yourself of worthless information and facts frees up space within the brain for information that you will be basically going to get use from.
<a href=http://www.easyoverseas.in/cgi-bin/state.php?a=285-Anabolen-Pillen-Soorten>Riptropin-Hgh-Fake</a>
In the event you drip your iPhone in drinking water, avoid turning it for this could simple circuit your phone. It is possible to dry it all out by lightly cloth drying it or placing it within a Ziploc bag loaded with dry, white colored rice right away. Stay away from a hair clothes dryer on it as well, as this may cause normal water to drain much deeper into the cell phone.
<a href=http://www.adultland.co.uk/pepe/?Tops-In-Matalan-Dress-For-Ascot-Sweaters-Asos:2196>Tops In Matalan</a>
When you usually get severe headaches soon after consuming red wine, you should try another form of wines. For instance, many people only get head aches from red-colored wine beverages. If the migraines continue, you must go to your medical professional to make sure it is harmless that you should keep consuming red wine.
<a href=http://www.orvy.com.br/phpmailer/footer.php?fm=404>Deca Durabolin Usa</a>

21. srpna 2018 9:55

kamagra 100 mg: kamagra oral jelly suppliers india
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100 mg oral jelly</a>
buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg tablets china</a>
kamagra 100mg chewable tablets
http://kamagradxt.com/
kamagra jelly 100mg

31. března 2018 0:50

kamagra 100 mg oral jelly: kamagra kopen
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra plus forum</a>
kamagra 100mg
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100 oral jelly review</a>
kamagra
http://kamagradxt.com/
kamagra 100mg tablets for sale in use

30. března 2018 13:19

kamagra store coupon code: kamagra oral jelly review
<a href="http://kamagradxt.com/">side effects of kamagra oral jelly</a>
kamagra 100mg oral jelly uk
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg oral jelly price in egypt</a>
kamagra 100mg tablets for sale in us
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly 100mg price in pakistan

29. března 2018 5:32

kamagra 100 mg oral jelly: kamagra oral jelly 100mg usa
<a href="http://kamagradxt.com/">buy kamagra</a>
kamagra forum uk
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra kopen amsterdam</a>
kamagra 100mg oral jelly price
http://kamagradxt.com/
kamagra oral jelly 5gm sildenafil

28. března 2018 22:38

XRumerTest: Hello. And Bye.

18. února 2018 8:02

Philipfeall: <a href=http://www.shawnburgo.com/css/images.asp?p=70-Cialis-Ohne-Rezept-Bestellen-Cialis-Online-Bestellen-Schweiz-Viagra-Preisvergleich>Cialis Ohne Rezept Bestellen</a>
Exercise controlling on the couch cushion to enhance your body's general harmony. Stand on it with one particular leg, and transfer a medicine ball, jug, or something different a tad weighty, from a palm on the other, side to side, and powering your mind. In case you have this straight down, struggle your self by performing it with your eyeballs closed.
<a href=http://www.normsan.com/care/cache.asp?page=121>Cialis Pas Cher Pharmacie Paris</a>
Get in touch with webmasters relating to your content articles. Point out that you noticed comparable articles on their own site and that you incorporate some articles they could find useful. Getting in touch with other website proprietors is a positive way to get exposure, particularly when they are not marketing for guests blog owners you'll achieve their visitors prior to your competition.
<a href=http://www.thetrader.co.il/builder/banner.asp?w=61-Cialis-Generico-Esiste-Cialis-Originale-Lilly-Viagra-Online-Forum>Cialis Generico Esiste</a>
What is your opinion of when you pick up the word credit rating? In the event you commence to shake or cower in concern because of poor experience, then this article is perfect for you. It contains several suggestions relevant to credit score and charge cards, and will help you to crack on your own of that particular anxiety!
<a href=http://www.yankiyazgan.com/uss/access.asp?tag=444-Levitra-Prix-Pharmacie-Belgique-Kamagra-Oral-Jelly-India-Viagra-Generique-Inde>Levitra Prix Pharmacie Belgique</a>

14. února 2018 3:04

Thomastrip: jvkbgrz

http://www.meteo-pourrieres.fr/sac-fendi-soldes-044.html
http://www.camping-bilieu.fr/653-burberry-sacs-prix.php
http://www.itcgmaggiolini.it/orologio-omega-seamaster-cosmic-278.htm
http://www.usareinternet.it/orologi-omega-costo-175.php
http://www.kolaco.co.uk/360-omega-constellation-mens-quartz.html

<a href=http://www.lyceehectorguimard.fr/guess-portefeuille-amy-724.html>Guess Portefeuille Amy</a>
<a href=http://www.smartmusic.com.es/713-hermes-ostrich-birkin-35cm.html>Hermes Ostrich Birkin 35cm</a>
<a href=http://www.mysleepyhead.co.uk/fendi-dotcom-flower-bag-241.htm>Fendi Dotcom Flower Bag</a>
<a href=http://www.zummoitalia.it/rolex-originali-prezzi-641.htm>Rolex Originali Prezzi</a>
<a href=http://www.basilicasanmartino.it/borse-hermes-catalogo-439.html>Borse Hermes Catalogo</a>

5. února 2018 10:11

DamonNit:
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/zyban-generic>zyban erfahrungsberichte </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/levitraoriginal>original levitra </a>
<a href=http://apotheke-online-24.com/drugs/valif-jelly>valif 20mg kaufen </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/generic-priligy-dapoxetin ">priligy dapoxetine </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/zyban-generic ">wie wirkt zyban </a>
<a href=" http://apotheke-online-24.com/drugs/levitraoriginal ">original levitra rezeptfrei kaufen </a>

25. května 2017 0:32

Donaldduh: <a href=http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/>levitra generique prix en pharmacie </a>
<a href=" http://vardenafilprixenpharmacieacaen.com/ ">vardenafil prix en pharmacie a caen </a>

19. dubna 2017 20:27

Jamesked: <a href=http://acheterzithromaxsurinternetenfrance.club/>acheter zithromax sans ordonnance </a>
<a href=" http://acheterzithromaxsurinternetenfrance.club/ ">acheter zithromax </a>

16. dubna 2017 16:17

Bryangag: <a href=http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.us/>how to get viagra without a doctor </a>
<a href=" http://howtogetviagrawithoutadoctorprescription.us/ ">how to get viagra without a doctor prescription </a>

16. dubna 2017 14:05

VincentStamn: <a href=http://achatventolinesansordonnance.com/>achat ventoline en ligne </a>
<a href=" http://achatventolinesansordonnance.com/ ">achat ventoline sans ordonnance </a>

16. dubna 2017 0:14

1 2 3 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email