Krevní plazma

7.4.2012 , Kamila Burdová

krevna-plasma.jpg - kopie
krevna-plasma.jpg - kopie
Krevní plazma je tekutou složkou krve. Hlavním úkolem krevní plazmy je transport buněk, tedy krvinek, a dalších látek organismem. Plazma obsahuje látky, které umožňují udržovat stálost vnitřního prostředí organismu. Plazma tak zajišťuje neměnné pH, osmolaritu a další důležité parametry.

Krevní plazma

Krevní plazma je tekutá složka krve. Krev je tvořena z 1% krevními buňkami, tedy červenými krvinkami, bílými krvinkami a krevními destičkami. Zbytek je tvořen tekutou složkou krve, tedy krevní plazmou. Krevní plazma má přirozeně žlutou barvu a tvoří ji především voda, ve které se pohybují krevní bílkoviny, anorganické soli, cukr, aminokyseliny, tuky, vitamíny, hormony nebo odpadní látky. Plazma transportuje rozpuštěné látky mezi orgány a tkáněmi, přináší jim živiny a odvádí zplodiny po látkové přeměně. Kromě toho se účastní krevního srážení, imunitních reakcí, hospodaření těla s vodou a celkově na udržování stálého prostředí v těle. Plazma bez bílkovin krevního srážení se nazývá sérum. Objem plazmy tvoří přibližně 5 % tělesné hmotnosti. Krevní plazma se neustále obměňuje a vyměňuje si s buňkami molekuly i vodu.

Funkce krevní plazmy

Krevní plazma je tekutou složkou v krve, která zajišťuje transport řady důležitých látek po celém těle. Kromě toho má krevní plazma i řadu dalších životně důležitých funkcí, jako je udržování stálosti vnitřního prostředí, udržování krevního objemu a tak i celkového objemu vody v těle a v neposlední řadě se účastní i procesu srážení krve.

Krevní plazma a udržování homeostázy

Krevní plazma transportuje látky při vstřebávání živin z potravy ze střev ke zpracování do jater a zajišťuje rozvoz všem dalším buňkám v těle. Transportují se také vitamíny, minerály, hormony nebo léky. Molekuly nerozpustné ve vodě se převážejí navázané na krevních bílkovinách, zvláště na albuminu. Nesmírně důležitou funkci má krevní plazma při udržování stálého vnitřního prostředí, odborně homeostázy, aby nedocházelo k nerovnováze mezi kyselými a zásaditými látkami v krvi. Pokud se vnitřní prostředí výrazněji vychýlí, dojde k destabilizaci celého těla, protože v takových podmínkách nemohou buňky správně pracovat. Proto se tělo snaží tomuto stavu zabránit a tlumí výkyvy nárazníkovým systémem v plazmě, který udržuje rovnováhu mezi kyselými a zásaditými produkty. Patří k němu krevní bílkoviny, sloučeniny uhlíku tzv. hydrogenuhličitany, hemoglobin a fosfáty.

Krevní plazma a její objem

Další významnou roli hraje krevní plazma, respektive rozpuštěné látky v ní, při udržování objemu krve a objemu vody v těle. Objem vody v těle řídí ledviny. Podle koncentrace sodíku v plazmě poznají, jestli je nutné zvýšit vylučování vody z těla nebo podpořit její zadržování. Celkový objem vody v těle se rozděluje mezi cévy, buňky a mezibuněčný prostor. Všechny tři prostory obsahují rozpuštěné látky a podle jejich koncentrace mezi nimi prostupuje voda, protože má tendenci neustále zřeďovat více koncentrované prostředí. Důležitý je vyrovnaný stav mezi buňkami a mimobuněčným prostorem, který tvoří především voda v cévách. Pokud je tato rovnováha porušena, voda se více přemisťuje z buněk nebo do buněk, a tím je poškozuje. Stav může končit až poškozením mozku a smrtí. Proto je hospodaření s vodou v těle a udržování správného objemu na správných místech tak zásadní.

Krevní plazma a srážení krve

V krevní plazmě se vyskytují faktory krevního srážení. Jsou to látky vznikající především v játrech a vyplavují se do krve v neaktivní podobě. Aktivují se až při samotném procesu srážení krve. Bez faktorů srážení by nebylo zastavení krvácení úspěšné a docházelo by k vážnému krvácení i bez zjevné příčiny. Bílkoviny krevní plazmy se dále podílejí na obranných operacích imunitního systému a ochraně proti infekcím.

Vyšetření krevní plazmy

Krevní plazma je velmi důležitá tekutina, která spolu s krevními buňkami tvoří krev. Krevní plazmu můžeme vyšetřit při krevních odběrech. Hodnotí se jednak množství krvinek, jednak také složení plazmy. Důležité je množství rozpuštěných látek, množství krevních bílkovin a odpadních produktů, hladiny hormonů a minerálů. Složení plazmy totiž odráží správnou nebo špatnou funkci mnoha orgánů a rozbor pomáhá odhalit chorobné stavy.

Dárcovství krevní plazmy

Krevní plazmu je rovněž možné odebrat od dobrovolných dárců a podat ji pacientům ve velmi závažném zdravotním stavu, kdy zcela chybí faktory krevního srážení. Krevní plazma se rovněž užívá k výrobě řady léků. Krevní plazmu není možné uměle vyrobit. Proto pokud uvažujete o dárcovství krevní plazmy nebo plné krve, neváhejte a navštivte nejbližší transfuzní stanici, kde vám podají podrobné informace.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email