Leukoplakie

8.4.2012 , Jiří Dyntr

leukoplakie.jpg - kopie
leukoplakie.jpg - kopie
Leukoplakie je označení pro drobné nestíratelné bílé povlaky, které se vyskytují nejčastěji v dutině ústní. Vznik leukoplakií je nejčastěji podmíněn kouřením. Vyskytují se však i nekuřácké leukoplakie, které mohou mít za následek vznik rakovinného ložiska. Léčba leukoplakie je většinou velmi snadná, stačí omezit kouření. V ojedinělých horších případech leukoplakie je však potřeba přistoupit k léčbě antimykotiky nebo k chirurgickému odstranění.

Leukoplakie

Leukoplakie je označení pro drobné bílé nestíratelné povlaky, které se mohou vyskytovat kdekoliv na povrchu těla, nejčastěji však na sliznicích, často na jazyku. Leukoplakie je onemocněním, kterému se říká metaplazie. Jde o to, že dojde k přeměně patologické tkáně zpět na fyziologickou, ovšem jde o tkáň jiného typu, než která by tam měla být. To znamená, že je to zdravá tkáň, jen je na špatném místě. Častým místem, kde se leukoplakie vznikají, je sliznice dutiny ústní, močového měchýře a ženského zevního genitálu.

Leukoplakie a její vznik

Leukoplakie vzniká přeměnou zralých povrchových buněk kůže nebo sliznice, které začnou nadměrně rohovatět a vytvářejí ostře ohraničené bělavé útvary. Protože tvar a charakter růstu buněk, ale i mnohé jiné jejich vlastnosti jsou pozměněny, může v leukoplakiích docházet k tzv. malignímu zvratu, tedy ke vzniku rakovinného ložiska, přesněji a odborně se jedná o dlaždicobuněčný karcinom.

Orální leukoplakie

Nejvíce nápadné jsou leukoplakie v dutině ústní, neboli orální leukoplakie. Ty dělíme podle původu dělíme na kuřácké a nekuřácké. Jak již z názvů vyplývá, kuřácké leukoplakie vznikají v souvislosti s kouřením cigaret a nejvíce jsou jimi postiženi muži ve středním a vyšším věku. Naopak nekuřácké leukoplakie nemají žádnou souvislost s kouřením, přesto v nich paradoxně dochází ke vzniku rakoviny výrazně častěji. Kromě kouření se mezi příčiny vzniku leukoplakií řadí také konzumace tvrdého alkoholu či dlouhotrvající neléčené infekce a to především kvasinkové. Další příčinou je pak příčina mechanická a to opakované dráždění sliznice špatně tvarovanými zubními náhradami nebo rovnátky. Zvláštním typem leukoplakie je takzvaná ,,vlasatá leukoplakie", která vzniká u pacientů trpících HIV infekcí či EB virem neboli jednou z forem mononukleózy. Při této vlasaté leukoplakii jsou patrné změny a bílé povlaky na hranách jazyka v jeho prvních dvou třetinách. Tyto bílé povlaky pak mohou postihnout i sliznici tváří a patra.

Příznaky leukoplakie

Onemocnění zvané leukoplakie se projevuje bělavými povlaky na sliznicích. Tyto povlaky jsou ostře ohraničené a tedy dobře viditelné. Leukoplakie je viditelná nejen v dutině ústní, ale i na jiných sliznicích a to na sliznicích ženského zevního genitálu, či uvnitř na sliznici močového měchýře. Při leukoplakii pozorujeme též zvýšené až nadměrné rohovatění kůže.

Komplikace leukoplakie

Ke komplikacím leukoplakie příliš často nedochází. Mohou však nastat v případech, kdy je indikován chirurgický zásah, čímž dochází k porušení bariéry a riziku vzniku pooperačních komplikací. Těmi je například vznik zánětu, či ohrožení pacienta infekcí.

Léčba leukoplakie

Leukoplakie mohou přebývat poměrně dlouhou dobu na těle pacienta, aniž by byly nalezeny. Často totiž pacientovi nepůsobí žádné obtíže a jsou nalezeny pouze v případě, kdy jsou lokalizovány na viditelném místě. Jindy mohou být vyvýšené a s drobnými prasklinami na povrchu, takže je pacient objeví při jídle nebo při mluvení. Pak je na místě navštívit lékaře a domluvit se na dalším postupu. Pokud je leukoplakie drobná, nekomplikovaná, a nepůsobí žádné větší problémy, postačí vynechat na určitou dobu kouření cigaret a leukoplakie sama zmizí. Někdy je však nutné přistoupit k léčbě, aby nedošlo ke komplikacím, jakými je krvácení, zanesení infekce, nebo dokonce již zmíněná rakovina. Při podezření na kvasinkovou infekci se podávají tzv. antimykotika, někdy lze využít kryoterapii, tedy léčbu velmi nízkou teplotou. Pouze v obzvláště závažných případech a při rozsáhlém poškození sliznice, se provádí chirurgické odstranění leukoplakie a náhrada vyjmuté tkáně zdravou.

Jaká je prevence leukoplakie

Prevence opět hraje klíčovou roli. Pokud se chceme vyhnout vzniku leukoplakií, stačí dodržovat několik základních preventivních pravidel. Velmi důležitá je každodenní péče o chrup a ve spolupráci s lékařem také péče o zubní náhrady. Dále se doporučuje nekouřit a omezit konzumaci destilátů, ty totiž mají prokazatelný vliv na sliznici dutiny ústní a jsou nejčastější příčinou vzniku leukoplakií a z nich vycházející rakoviny. Leukoplakie mohou být nepříjemným onemocněním, především z důvodu nevzhledně povleklého jazyka, který je patrný během řeči a značně tak může člověka trpícího tímto onemocněním v sociálním životě omezovat. Nicméně platí, že leukoplakie je onemocnění, které je dobře léčitelné, pokud je však pacient ukázněný a správně dodržuje zásady prevence a lékařem stanovený léčebný plán.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email