Myom

26.4.2012 , Vladislava Králová

myom.jpg - kopie
myom.jpg - kopie
Myom je nezhoubný nádor, který postihuje svalovinu. Myom se může vytvořit v hladké, příčně pruhované i srdeční svalovině. Myom vzniká jako bulka ve svalu, která pomalu roste a je častěji nebolestivá. Léčba myomu spočívá v chirurgickém odstranění nádoru, poté je prognóza velmi dobrá. Nebezpečí myomu tkví v jeho možnosti zvrhnutí se ve zhoubný nádor.

Myom

Tak jako každou jinou tkáň, může nádorové onemocnění postihnout také svalovinu. Myom je pak o označení nezhoubného nádoru, který postihuje svalovinu. Označení rhabdomyom znamená nezhoubný nádor příčně pruhované svaloviny. Leiomymom pak označení pro nezhoubný nádor hladké svaloviny. Obecnou charakteristiku nezhoubného nádoru lze vyjádřit přibližně následovně. Buňky nádoru napodobují tkáň, ze které vycházejí, avšak nezapojují se do její struktury. Nádor je ohraničený a nevytváří vzdálená ložiska, takzvané metastázy. Zpravidla není životu nebezpečný, jeho hlavním rizikem je útlak okolních struktur. Léčba je většinou chirurgická. Leiomyomy jsou nádory vyskytující se často především v děloze. Tento článek bude ovšem zaměřen hlavně na národy příčně pruhované svaloviny.

Projevy myomu

Nezhoubný nádor příčně pruhované svaloviny není častým onemocněním. Hlavní lokalizací tohoto nádoru jsou svaly krku, jazyk, vulva, oblast podpažní jamky a srdce. Jedná se o poměrně neškodný nádor, jelikož není schopný prorůstat do okolní tkáně ani se šířit krví. Nádor roste poměrně pomalu. K jeho projevům patří hlavně vytvoření uzlu, který můžeme vyhmatat. Málokdy je popisována bolestivost. Důležité je, že pokud si kdekoliv na těle vyhmatáte bulku, měla by být vyšetřena lékařem. Mimo jiných afekcí se může jednat o zhoubný nádor svalu. Při diagnóze jsou užitečné především zobrazovací techniky. Používá se ultrazvuk a jiné metody. Určuje se velikost nádoru a jeho vztah k okolním strukturám. Dalším důležitým vyšetřením je pak odebrání vzorku tkáně a následné histologické vyšetření, které určí, o jaký nádor se přesně jedná.

Myom a jeho léčba

Léčba spočívá v chirurgickém odstranění nádoru. Odstranění je určené především tehdy, pokud nedošlo k zástavě růstu nádoru a pokud je přítomná bolest. Pokud je nádor zcela odstraněn a nejsou ponechány zbytky tkáně, nehrozí jeho návrat, prognóza je velmi dobrá. Jen výjimečně může dojít ke zvrhnutí nezhoubného nádoru do zhoubného. I pak má ale lepší prognózu než primárně zhoubný nádor.

Rhabdomyom srdce

Rhabdomyom srdce je dalším druhem nezhoubného onemocnění příčně pruhované svaloviny. Vyskytuje se hlavně u dětí do jednoho roku. V srdeční svalovině nacházíme různě velké uzly, které jsou často mnohočetné a prominují do srdečních dutin. Oproti svalovině jsou světlejší. Pokud působí mechanickou překážku v toku krve, musí být chirurgicky odstraněny. Pokud tomu tak není, ponechávají se. Postupem času se často zmenšují.

 

Pro úplnost několik poznámek ke zhoubné rakovině příčně pruhované svaloviny. Označuje se jako rhabdomyosarkom. Je naštěstí ještě mnohem méně častá než onemocnění nezhoubné. V důsledku dobrého prokrvení svaloviny se dobře šíří krví. Jedná se proto o velmi závažná onemocnění se špatnou prognózou a vysokou úmrtností. Nádor roste rychle, vytváří se opět uzel ve svalovině, který vzniká rychle a často je to bolestivé. Diagnostika probíhá shodně jako u onemocnění nezhoubného. Léčbu ovlivňuje velikost nádoru a hlavně jeho rozšíření do okolních struktur a zakládání vzdálených ložisek. Jedná se o kombinaci chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Chirurgický zákrok musí být razantnější, musí být odebrán bezpečný lem kolem nádoru. Odstraňovány jsou i uzliny. Chemoterapie a radioterapie má za cíl především zamezit dalšímu dělení buněk nádoru. Prognóza závisí na době diagnózy a následné možnosti chirurgicky odstarnit všechny nádorové buňky. Pokud se to podaří, je nádor prakticky vyléčen. Problémem je tedy hlavně včasné zakládání metastáz.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email