Skolióza

27.4.2012 , Jiří Dyntr

skolioza.jpg - kopie
skolioza.jpg - kopie
Skolióza je onemocnění typické nadměrným zakřivením páteře do strany. Skolióza může vznikat jak špatným držením těla, tak například rozdílnou délkou končetin. Mohou se však vyskytnout i vrozené skoliózy, u nichž je třeba zvolit operativní řešení. Jako téměř u všech onemocnění je vhodně skoliózu diagnostikovat co nejdříve a zvolit správný druh léčby, většinou spočívající v kompenzačních cvičeních.

Skolióza

Skolióza je poměrně nepříjemné onemocnění, pro které je typické nadměrné zakřivení páteře do strany. Podle stupně zakřivení a vychýlení páteře z její normální polohy se rozlišuje hned několik forem této deformace, pro různé typy se pak volí různé léčebné přístupy. Léčba je však nesmírně obtížná a i v případě, že je prováděna dlouhodobě a s dostatečnou intenzitou, jsou její výsledky mnohdy jen částečné.

Skolióza, její průběh a příčiny

Nejčastěji se získaná skolióza objeví v dětském věku, zpravidla častěji u dívek než u chlapců. Většina postižení se diagnostikuje kolem 10. roku života, a v následujících letech pak dochází k postupnému zhoršování stavu, které se obvykle zpomalí nebo zcela zastaví až v rané dospělosti, po úplném ukončení růstu. Některé typy skoliózy se však mohou dále vyvíjet i v dospělém věku a vedou k mnoha závažným zdravotním komplikacím, zejména k postižení srdce a plic. Tyto orgány totiž mohou být vychýlenou páteří odsunuty ze své normální polohy, což vede k jejich útlaku a mnoha dalším obtížím. Hlavním faktorem, který se podílí na vzniku skoliózy, je dlouhodobé vadné držení těla a ochablost zádových svalů. Kromě toho se uplatňuje i celá řada dalších příčin, jako rozdílná délka dolních končetin, existují dokonce i skoliózy, se kterými se děti už narodí. V těchto případech dochází během vývoje plodu v těle matky k srůstu několika sousedních obratlů nebo k poruše jejich vývoje a jedinou účinnou léčbou u takto postižených dětí je chirurgický zákrok. Další možnou příčinou vychýlení páteře do strany jsou pak nejrůznější onemocnění svalů, velmi často např. stavy po mozkové obrně, apod.

Skolióza, její diagnostika a léčba

Ať už je však skolióza vrozená nebo získaná, u všech typů je velmi důležitá včasná diagnóza poruchy a co nejčasnější zahájení léčby. Rodiče by si měli u svých dětí všímat jakýchkoliv nezvyklých projevů, co se týče omezení pohyblivost páteře a nesprávné polohy při sezení nebo stání. Důležité je také dbát na dostatek pohybu, používat správnou obuv, která nevede k jednostrannému zatěžování páteře a veškeré odchylky od normálního vývoje pohybového systému konzultovat s lékařem. Ten pak podle typu a rozsahu postižení navrhne nejvhodnější léčebnou metodu, nejčastěji různé typy posilovacích cviků a rehabilitační léčbu. Pokud se s cvičením začne v době, kdy skolióza není natrvalo zafixovaná (nejsou změny tvaru obratlů), má tento druh léčby poměrně dobrou šanci na úspěch. V opačném případě sice není možné skoliózu zcela odstranit, i přesto však pravidelný pohyb a posilování zádových svalů přináší pacientům částečnou úlevu a v některých případech může dojít k mírnému zlepšení jejich stavu.

Skolióza a omezení pacientů v běžném životě

Skolióza je velmi nepříjemné onemocnění, jehož léčba je nesmírně obtížná a dlouhodobá. Postižení se musejí podle rozsahu vady smířit s určitými omezeními v jejich každodenních činnostech a zařadit do svého života pravidelné cvičení. Přesto však při existuje šance, že při dodržování předepsaných pokynů se jejich stav alespoň částečně zlepší a budou moci vykonávat veškeré pohyby jen s minimálními obtížemi.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email