Záněty střev

14.4.2012 , Danica Deretić

zanetlive-postizeni-streva.jpg - kopie
zanetlive-postizeni-streva.jpg - kopie
Záněty střev představují velmi různorodou skupinu nemocí, které mohou vzniknout na podkladě činnosti bakterií, virů, parazitů, dále jako nežádoucí účinek antibiotik, jako reakce na některou složku potravy či jako důsledek poruchy vlastního imunitního systému. Léčba i prevence zánětů střev se liší podle vyvolávajícího činitele.

Záněty střev

Zánět je obecně žádoucí obrannou reakcí organismu. Zánětlivou reakci spouští náš imunitní systém jako projev jeho správné funkce v obraně proti nežádoucímu působení cizích organismů nebo jiných škodlivých vlivů. Problém ale nastává pokud intenzita reakce překročí určitou mez. Pak přestane plnit svou funkci a přináší nám více problémů než užitku. Zánět může vzniknout kdekoliv v těle. Některé orgány lidského těla jsou o něco náchylnější k poškození než ostatní, případně má jejich poškození závažnější důsledky. Tak je tomu i u zažívacího traktu. Střevní záněty můžeme rozdělit podle vyvolávající příčiny na záněty infekční, záněty z jiných vnějších či vnitřních příčin a na záněty idiopatické.

Infekční záněty střev

Infekční záněty jsou nejčastější skupinou zánětů střev. Postihují jedince dospělého, dětského i novorozeneckého věku,stejně často muže i ženy. Příčina jejich vzniku může být geograficky odlišná podle výskytu jednotlivých vyvolavatelů. S tím souvisí i závažnost onemocnění a jejich léčba. Na vzniku infekčních zánětů střev se podílejí viry, bakterie, chlamydie, ale i parazité. Onemocnění se obvykle projevují teplotamiprůjmy. Především u dětí a starších občanů jsou průjmy nebezpečné, jelikož velice rychle mohou vést k dehydrataci pacienta a ta může vést až k úmrtí. Mezi infekční záněty střev patří:

 •  Virová gastroenteritida je způsobena rotaviry, adenoviry či koronaviry. Klinicky se projevují vodnatými průjmy a zvracením.
 • Bakteriální enterokolitida je způsobena širokou škálou různých bakterií, a proto mohou být i klinické příznaky velice pestré. Nejčastěji za onemocněním stojí Vibrio cholerae, Escherichia Coli, stafylokoky nebo některé salmonely. Všechny způsobují zvýšenou sekreci tekutin ve střevě, a proto i vznik úporných vodnatých průjmů, které pacienta ohrožují dehydratací. Do této skupiny patří i úplavice, čili bacilární dyzentérie. Je to onemocnění způsobené bakteriemi rodu Shigella. Ty postihují především tlusté střevo, které je pokryto bělavými povlaky, pod nimiž se mohou tvořit i vředy. Tyto vředy pak mohou být i zdrojem krvácení.
 • Pseudomembranózní enterokolitida je vyvolána bakterií, která se nazývá Clostridium difficile. Tento zánět střev vzniká u jedinců dlouhodobě léčených širokospektrými antibiotiky, která ničí bakterie běžně se vyskytujících ve střevě. Tudíž škodlivým bakteriím už nic nebrání v množení. Příznaky zahrnují bolesti břicha, horečku, nevolnost, zvracení. průjmy a dehydrataci.
 • Břišní tyfus je velice závažným onemocněním, které se v těchto končinách téměř nevyskytuje. Vyvolavatelem je bakterie z rodu Salmonella a způsobuje velice četné krvavé  průjmy s rizikem dehydratace. 

Záněty střev z jiných vnějších či vnitřních příčin

Mezi záněty střev z vnějších či vnitřních příčin patří chemicky způsobená kolitida podáváním některých léků, například nesteroidní protizánětlivé léky. Dále se můžeme setkat s radiační kolitidou, která se v současné době vyskytuje spíše u žen po ozařování malé pánve. Bývá to u pacientek po radioterapii při gynekologických nádorech. U nezralých novorozenců či novorozenců s nízkou porodní váhou se může vyskytnout nekrotizující kolitida z důvodu nezralosti imunitního systému.

 Idiopatické střevní záněty

Idiopatický zánět je takový, u kterého není známa příčina. To znamená, že taková onemocnění bývají chronická, nevyléčitelná s četnými komplikacemi. Mezi idiopatické střevní záněty patří dvě závažná onemocnění, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.

Crohnova nemoc 

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění postihující původně tenké střevo. Může se však rozšířit prakticky na celý zažívací trakt. Vyskytuje se častěji u mladých lidí a udává se, že se v České republice objeví každý rok 4–9 nových onemocnění na 100 000 obyvatel. Příčina vzniku není známa, ale předpokládá se chyba ve vlastním imunitním systému pacienta.

 • Projevy Crohonovy choroby jsou četné, ovšem těmi nejdůležitějšími jsou křečovité bolesti břicha, průjmy, teploty, úbytek váhy, únava a může se objevit i krev ve stolici. Onemocnění může mít projevy i mimo zažívací trakt, jako jsou kožní vyrážka, kloubní záněty či záněty očí.
 • Diagnostika Crohnovy choroby je velice obtížná, jelikož se výše uvedené příznaky mohou vyskytovat u řady dalších onemocnění. Diagnóza se zakládá na odběru krve, kde můžeme objevit chudokrevnost či zvýšenou sedimentaci. Důležitou diagnostickou metodou je kolonoskopie. Jde o endoskopické vyšetření, kdy se sonda s kamerou zavede konečníkem do tlustého střeva s následným postupem ke koncové části tenkého střeva, kde se objevují první známky onemocnění. V případě, že se toto vyšetření nezdaří, můžeme dále volit rentgenové vyšetření s kontrastní látkou či CT, tedy počítačovou tomografii. To je vyšetření využívající rentgenových paprsků k vytvoření detailního obrazu tkání lidského těla.
 • Léčba Crohnovy choroby je obtížná a nedaří se toto onemocnění zcela vyléčit. Léčba se tedy soustředí na zmírnění obtíží a jejich udržování na co nejsnesitelnější úrovni. Nejčastěji se užívají léky ze skupiny aminosalicylátů, dále kortikosteroidy či imunosupresiva, tedy léky tlumící vlastní imunitní systém. V komplikovaných případech, kdy pacient nereaguje na léčbu léky, se přistupuje k chirurgickému zákroku.
 • Komplikace Crohnovy choroby jsou život ohrožující stavy, na které je vždy třeba pomýšlet. Může dojít k ucpání tenkého střeva, k jeho proděravění s následným rozvojem zánětu v dutině břišní. Dalšími komplikacemi jsou krvácení, vytvoření komunikace mezi střevem a okolními orgány, tzv. píštěle nebo i vznik karcinomu.

 

Ulcerózní kolitida 

Ulcerózní kolitida je chronický vředovitý zánět konečníku a přilehlé části tlustého střeva. Zřídka bývá postiženo i tenké střevo. V České republice je postiženo tímto onemocněním 45 lidí na 100 000 obyvatel. První příznaky ulcerózní kolitidy se objeví ve věku 30–40 let a častěji bývají postiženy ženy. Příčina vzniku není známa, ale uvažuje se o postižení imunitního systému pacienta.

 • Projevy ulcerózní kolitidy jsou četné. Patří sem křečovité bolesti břicha, průjmy, krvácení z konečníku, nechutenství, horečka a nevolnost. Obvykle bývají přítomny i další mimostřevní projevy, jako jsou záněty kloubů a očí, postižení žlučových cest či kožní vyrážka.
 • Diagnostika ulcerózní kolitidy není snadná a spočívá v odběru stolice, včetně testu na skryté (okultní) krvácení, odběru krve, kolonoskopii a dalších zobrazovacích metodách, jako je rentgen či CT.
 • Léčba ulcerózní kolitidy se odehrává v pohodlí domova. Terapie je stejná jako u Crohnovy choroby, užívají se aminosylicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva a v případě komplikací i antibiotika. Chirurgická léčba je zaměřena na odstranění celého tlustého střeva. 

Prevence zánětů střev

Prevence zánětů střev vychází z vyvolávající příčiny. V případě infekčních zánětů střev je to především dodržování osobní hygieny, včetně pravidelného mytí rukou. Pokud takovým onemocněním trpíme, měli bychom se zcela vyvarovat styku s potravinami. V případě idiopatických střevních zánětů je určitým preventivním opatřením dieta. Existují i takové střevní záněty, které jsou komplikací jiné léčby a nelze se jim tedy prakticky vyhnout. Jde například o radiační kolitidu vznikající po ozařování oblasti malé pánve při výskytu nádorů v této oblasti.

Diskuze:

sdvsdvs: http://xn--on3b21eb4bmwh91q.zxc700.com - 식보사이트
http://xn--ok0b65d1w4aujecqm.zxc700.com - 정선카지노후기
http://xn--oi2b43dh5aa317l40j.zxc700.com - 모바일바카라
http://xn--o80b910a26eepc81il5g.zxc700.com - 카지노사이트
http://xn--7m2b7ov9poqh97o.zxc700.com - 룰렛사이트
http://xn--vf4b27jfzgc8d5ub.zxc700.com - 포커사이트
http://xn--o80bq1nhvkvsd7rhba.zxc700.com - 마카오카지노순위
http://xn--o80bz00bbzcu6f.zxc700.com - 엠카지노
http://xn--oi2b30g3ueowi6mjktg.zxc700.com - 바카라사이트
http://xn--mp2bs6av7jp7brh74w2jv.zxc700.com - 슬롯머신사이트
http://xn--qn1bx5w2ifvrmbje.zxc700.com - 홀덤사이트
http://xn--c79a67g3zy6dt4w.zxc700.com - 카지노사이트검증
http://xn--o80b27i69npibp5en0j.zxc700.com - 온라인카지노주소
http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.zxc700.com - 블랙잭사이트
http://xn--299aj0wmjfoqh97o.zxc700.com - 맞고사이트
http://xn--o80b67oh5az7z4wcn0j.zxc700.com - 모바일카지노
http://xn--oi2b30ghxt.zxc700.com - 바카라
http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.zxc700.com - 온라인바카라주소

29. července 2019 22:00

: Thanks for share nice casino blog baccarat gaming list.Better the last smile than the first laughter.
<a href="http://ktx373.com">카지노사이트</a>
<a href="http://ktx373.com">바카라사이트</a>
<a href="http://ktx373.com">인터넷카지노</a>
<a href="http://ktx373.com">인터넷바카라</a>
<a href="http://www.ktx373.com">온라인카지노</a>
<a href="http://www.ktx373.com">온라인바카라</a>
<a href="http://www.ktx373.com">라이브카지노</a>
<a href="http://www.ktx373.com">라이브바카라</a>
<a href="http://ktx373.com" target="_blank">네임드사다리</a>
<a href="http://www.ktx373.com" target="_blank">룰렛사이트</a>
<a href="http://ktx373.com" target="_blank">슬롯머신사이트</a>
<a href="http://www.ktx373.com" target="_blank">카지노사이트</a>
<a href="http://ktx373.com" target="_blank">바카라사이트</a>
<a href="http://www.ktx373.com" target="_blank">인터넷카지노</a>
<a href="http://ktx373.com" target="_blank">인터넷바카라</a>
<a href="http://www.ktx373.com" target="_blank">온라인카지노</a>

29. června 2019 6:28

: Thanks for share nice casino blog baccarat gaming list.Better the last smile than the first laughter.
http://www.ktx373.com - 카지노사이트
http://www.ktx373.com - 바카라사이트
http://www.ktx373.com - 인터넷카지노
http://www.ktx373.com - 인터넷바카라
http://www.ktx373.com - 온라인카지노
http://www.ktx373.com - 온라인바카라
http://www.ktx373.com - 라이브카지노
http://www.ktx373.com - 라이브바카라
http://www.ktx373.com - 룰렛사이트
http://www.ktx373.com - 슬롯머신사이트
http://www.ktx373.com - 네임드사다리
http://www.ktx373.com - 다이사이사이트

29. června 2019 6:27

: into the bar. Something like that is not a great help, but it is a horse. When you go abroad,
http://xn--mp2bs6ap3n9f.zxc500.com - 홀덤사이트
http://xn--o79ak9tgmbjxqrhr8w.zxc500.com - XO카지노
http://xn--oi2b1r16bjxqrhx3pitc.zxc500.com - 온라인슬롯머신
http://xn--vf4b27jfzgc8d5ub.zxc500.com - 포커사이트
http://xn--o80b78a992buje88c.zxc500.com - 우리카지노
http://xn--o80bq93a9kfu7e89ft7a.zxc500.com - 예스카지노
http://xn--o80bxyy8rd9n6qfca.zxc500.com - 더킹카지노
http://xn--o80bz00bbzcu6f.zxc500.com - 정선카지노 후기
http://xn--c79a67gvsposgbzc4f452azzi.zxc500.com - 카지노사이트검증
http://xn--c79a63xo3ipzdbvek8k.zxc500.com - 엠카지노
http://xn--o80b27i18dqyn6njqmk.zxc500.com - 다이사이사이트
https://om234.com - 바카라사이트
http://xn--oi2b7dt3lpsiu5gpmk33l.zxc500.com - 바카라필승전략
http://xn--oi2b30g3ueowi6mjktg.zxc500.com - 바카라
http://xn--o80bo9mu9kw3c8yh.zxc500.com - 호텔카지노
http://xn--o79a96g2xxk7b81i.zxc500.com - 카지노사이트쿠폰
http://xn--oi2b30ghxt.zxc500.com - 바카라사이트
http://xn--sh1b16g1ueqcu0ap24cfkljnn.zxc500.com - 카지노아바타
http://xn--oi2b30gdlz6r7mq9tj.zxc500.com - 호게임
http://xn--o79ak1s1tdqcu0ay83ceol.zxc500.com - 카지노쿠폰
http://xn--o80b27i69npibp5en0j.zxc500.com - 온라인카지노
http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.zxc500.com - 온라인바카라
http://xn--t60bwet98d18b81i7pe.zxc500.com - 마이크로게임
http://xn--o80b67oh5az7z4wcn0j.zxc500.com - 모바일카지노
http://xn--oi2b43dh5aa317l40j.zxc500.com - 모바일바카라
http://xn--7m2b7o.zxc500.com - 월드카지노
https://om234.com - 카지노사이트
http://xn--o79a52tisao66b.zxc500.com - 온라인룰렛
http://xn--o79ao3sg8eg0k2f.zxc500.com - 온라인블랙잭

15. června 2019 4:32

: http://xn--o79ao3sg8eg0k2f.zxc500.com - 룰렛
http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.zxc500.com - 카지노사이트
http://xn--mp2bs6ap3n9f.zxc500.com - 바카라사이트
http://xn--c79a63xo3ipzdbvek8k.zxc500.com - 슬롯머신게임
http://xn--o80bq93a9kfu7e89ft7a.zxc500.com - 카지노게임
http://xn--o80bz00bbzcu6f.zxc500.com - 온라인블랙잭
http://xn--c79a67gvsposgbzc4f452azzi.zxc500.com - 모바일슬롯머신
http://xn--o80bq1nhvkvsd7rhba.zxc500.com - 온라인룰렛
http://xn--o80b27i18dqyn6njqmk.zxc500.com - 모바일카지노
http://xn--oi2b7dt3lpsiu5gpmk33l.zxc500.com - 인터넷카지노

26. května 2019 3:27

https://om234.com/카니발카지노: 4 reminds me of death, and 13 is an ominous number in the West. If you have four, you can change one of them to a different color
https://om234.com/카니발카지노
https://om234.com/온라인바카라
https://om234.com/모바일바카라
https://om234.com/온라인홀덤
https://om234.com/온라인슬롯머신
https://om234.com/카지노사이트
https://om234.com/바카라사이트
https://om234.com/식보사이트
https://om234.com/홀덤사이트
https://om234.com/포커사이트

19. února 2019 5:21

http://xn--oi2b7dt3lpsiu5gpmk33l.zxc500.com: manuscript, And that when capitalists engage in surplus-value creation and become
minority monopolies, capitalism will collapse on its own.
http://xn--oi2b7dt3lpsiu5gpmk33l.zxc500.com - 바카라필승전략

7. února 2019 6:30

바카라필승전략: manuscript, And that when capitalists engage in surplus-value creation and become

7. února 2019 6:30

https://qsq77.com: Great content indeed ! Nice article post …I was searching for some good PR sites for blog commenting & found this one very unique and effective. Every link mentioned in th post is working perfect and helps me a lot.

23. ledna 2019 8:56

https://kmk33.com/solairecasino/: Hello,the information you provided in this article is very useful.As a newbie, i learned a lot from your website shoutmeloud.The information you provided on this website is worth and very useful for the beginners.Thank you thank you very much.
<A HREF="https://kmk33.com/solairecasino/" TARGET='_blank'>솔레어카지노</A>

23. ledna 2019 8:56

https://www.casino9.net/thekingcasino: Thank you the guidance of blog commenting. Commenting is something that should be genuinely spoken words.
<A HREF="https://www.casino9.net/thekingcasino" TARGET='_blank'>더킹카지노</A>

23. ledna 2019 8:55

https://nolza9.com/slotmachinesite/: I’m a newbie in the blogging world and always find it difficult to have triffic but as soon as I finished reading this post, I would make sure I follow the instructions as given above. I would also love more to read more on this. Thanks

23. ledna 2019 8:55

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email