Záněty střev

14.4.2012 , Danica Deretić

zanetlive-postizeni-streva.jpg - kopie
zanetlive-postizeni-streva.jpg - kopie
Záněty střev představují velmi různorodou skupinu nemocí, které mohou vzniknout na podkladě činnosti bakterií, virů, parazitů, dále jako nežádoucí účinek antibiotik, jako reakce na některou složku potravy či jako důsledek poruchy vlastního imunitního systému. Léčba i prevence zánětů střev se liší podle vyvolávajícího činitele.

Záněty střev

Zánět je obecně žádoucí obrannou reakcí organismu. Zánětlivou reakci spouští náš imunitní systém jako projev jeho správné funkce v obraně proti nežádoucímu působení cizích organismů nebo jiných škodlivých vlivů. Problém ale nastává pokud intenzita reakce překročí určitou mez. Pak přestane plnit svou funkci a přináší nám více problémů než užitku. Zánět může vzniknout kdekoliv v těle. Některé orgány lidského těla jsou o něco náchylnější k poškození než ostatní, případně má jejich poškození závažnější důsledky. Tak je tomu i u zažívacího traktu. Střevní záněty můžeme rozdělit podle vyvolávající příčiny na záněty infekční, záněty z jiných vnějších či vnitřních příčin a na záněty idiopatické.

Infekční záněty střev

Infekční záněty jsou nejčastější skupinou zánětů střev. Postihují jedince dospělého, dětského i novorozeneckého věku,stejně často muže i ženy. Příčina jejich vzniku může být geograficky odlišná podle výskytu jednotlivých vyvolavatelů. S tím souvisí i závažnost onemocnění a jejich léčba. Na vzniku infekčních zánětů střev se podílejí viry, bakterie, chlamydie, ale i parazité. Onemocnění se obvykle projevují teplotamiprůjmy. Především u dětí a starších občanů jsou průjmy nebezpečné, jelikož velice rychle mohou vést k dehydrataci pacienta a ta může vést až k úmrtí. Mezi infekční záněty střev patří:

 •  Virová gastroenteritida je způsobena rotaviry, adenoviry či koronaviry. Klinicky se projevují vodnatými průjmy a zvracením.
 • Bakteriální enterokolitida je způsobena širokou škálou různých bakterií, a proto mohou být i klinické příznaky velice pestré. Nejčastěji za onemocněním stojí Vibrio cholerae, Escherichia Coli, stafylokoky nebo některé salmonely. Všechny způsobují zvýšenou sekreci tekutin ve střevě, a proto i vznik úporných vodnatých průjmů, které pacienta ohrožují dehydratací. Do této skupiny patří i úplavice, čili bacilární dyzentérie. Je to onemocnění způsobené bakteriemi rodu Shigella. Ty postihují především tlusté střevo, které je pokryto bělavými povlaky, pod nimiž se mohou tvořit i vředy. Tyto vředy pak mohou být i zdrojem krvácení.
 • Pseudomembranózní enterokolitida je vyvolána bakterií, která se nazývá Clostridium difficile. Tento zánět střev vzniká u jedinců dlouhodobě léčených širokospektrými antibiotiky, která ničí bakterie běžně se vyskytujících ve střevě. Tudíž škodlivým bakteriím už nic nebrání v množení. Příznaky zahrnují bolesti břicha, horečku, nevolnost, zvracení. průjmy a dehydrataci.
 • Břišní tyfus je velice závažným onemocněním, které se v těchto končinách téměř nevyskytuje. Vyvolavatelem je bakterie z rodu Salmonella a způsobuje velice četné krvavé  průjmy s rizikem dehydratace. 

Záněty střev z jiných vnějších či vnitřních příčin

Mezi záněty střev z vnějších či vnitřních příčin patří chemicky způsobená kolitida podáváním některých léků, například nesteroidní protizánětlivé léky. Dále se můžeme setkat s radiační kolitidou, která se v současné době vyskytuje spíše u žen po ozařování malé pánve. Bývá to u pacientek po radioterapii při gynekologických nádorech. U nezralých novorozenců či novorozenců s nízkou porodní váhou se může vyskytnout nekrotizující kolitida z důvodu nezralosti imunitního systému.

 Idiopatické střevní záněty

Idiopatický zánět je takový, u kterého není známa příčina. To znamená, že taková onemocnění bývají chronická, nevyléčitelná s četnými komplikacemi. Mezi idiopatické střevní záněty patří dvě závažná onemocnění, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.

Crohnova nemoc 

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění postihující původně tenké střevo. Může se však rozšířit prakticky na celý zažívací trakt. Vyskytuje se častěji u mladých lidí a udává se, že se v České republice objeví každý rok 4–9 nových onemocnění na 100 000 obyvatel. Příčina vzniku není známa, ale předpokládá se chyba ve vlastním imunitním systému pacienta.

 • Projevy Crohonovy choroby jsou četné, ovšem těmi nejdůležitějšími jsou křečovité bolesti břicha, průjmy, teploty, úbytek váhy, únava a může se objevit i krev ve stolici. Onemocnění může mít projevy i mimo zažívací trakt, jako jsou kožní vyrážka, kloubní záněty či záněty očí.
 • Diagnostika Crohnovy choroby je velice obtížná, jelikož se výše uvedené příznaky mohou vyskytovat u řady dalších onemocnění. Diagnóza se zakládá na odběru krve, kde můžeme objevit chudokrevnost či zvýšenou sedimentaci. Důležitou diagnostickou metodou je kolonoskopie. Jde o endoskopické vyšetření, kdy se sonda s kamerou zavede konečníkem do tlustého střeva s následným postupem ke koncové části tenkého střeva, kde se objevují první známky onemocnění. V případě, že se toto vyšetření nezdaří, můžeme dále volit rentgenové vyšetření s kontrastní látkou či CT, tedy počítačovou tomografii. To je vyšetření využívající rentgenových paprsků k vytvoření detailního obrazu tkání lidského těla.
 • Léčba Crohnovy choroby je obtížná a nedaří se toto onemocnění zcela vyléčit. Léčba se tedy soustředí na zmírnění obtíží a jejich udržování na co nejsnesitelnější úrovni. Nejčastěji se užívají léky ze skupiny aminosalicylátů, dále kortikosteroidy či imunosupresiva, tedy léky tlumící vlastní imunitní systém. V komplikovaných případech, kdy pacient nereaguje na léčbu léky, se přistupuje k chirurgickému zákroku.
 • Komplikace Crohnovy choroby jsou život ohrožující stavy, na které je vždy třeba pomýšlet. Může dojít k ucpání tenkého střeva, k jeho proděravění s následným rozvojem zánětu v dutině břišní. Dalšími komplikacemi jsou krvácení, vytvoření komunikace mezi střevem a okolními orgány, tzv. píštěle nebo i vznik karcinomu.

 

Ulcerózní kolitida 

Ulcerózní kolitida je chronický vředovitý zánět konečníku a přilehlé části tlustého střeva. Zřídka bývá postiženo i tenké střevo. V České republice je postiženo tímto onemocněním 45 lidí na 100 000 obyvatel. První příznaky ulcerózní kolitidy se objeví ve věku 30–40 let a častěji bývají postiženy ženy. Příčina vzniku není známa, ale uvažuje se o postižení imunitního systému pacienta.

 • Projevy ulcerózní kolitidy jsou četné. Patří sem křečovité bolesti břicha, průjmy, krvácení z konečníku, nechutenství, horečka a nevolnost. Obvykle bývají přítomny i další mimostřevní projevy, jako jsou záněty kloubů a očí, postižení žlučových cest či kožní vyrážka.
 • Diagnostika ulcerózní kolitidy není snadná a spočívá v odběru stolice, včetně testu na skryté (okultní) krvácení, odběru krve, kolonoskopii a dalších zobrazovacích metodách, jako je rentgen či CT.
 • Léčba ulcerózní kolitidy se odehrává v pohodlí domova. Terapie je stejná jako u Crohnovy choroby, užívají se aminosylicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva a v případě komplikací i antibiotika. Chirurgická léčba je zaměřena na odstranění celého tlustého střeva. 

Prevence zánětů střev

Prevence zánětů střev vychází z vyvolávající příčiny. V případě infekčních zánětů střev je to především dodržování osobní hygieny, včetně pravidelného mytí rukou. Pokud takovým onemocněním trpíme, měli bychom se zcela vyvarovat styku s potravinami. V případě idiopatických střevních zánětů je určitým preventivním opatřením dieta. Existují i takové střevní záněty, které jsou komplikací jiné léčby a nelze se jim tedy prakticky vyhnout. Jde například o radiační kolitidu vznikající po ozařování oblasti malé pánve při výskytu nádorů v této oblasti.

Diskuze:

Williammeaph: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XRumerProject>
<PrimarySection>
<ProjectName>918indo_13102019</ProjectName>
<ProjectFormat>ANSI</ProjectFormat>
<NickName>Robertdop</NickName>
<RealName>RobertdopYR</RealName>
<Password>$aptK7k1y7K</Password>
<EmailAddress>[email protected]</EmailAddress>
<EmailPassword>GDLVDNU622</EmailPassword>
<EmailLogin>[email protected]</EmailLogin>
<EmailPOP>pop.gmail.com</EmailPOP>
<Homepage></Homepage>
<ICQ>124456847</ICQ>
<City>Maputo</City>
<Country>Mozambique</Country>
<Occupation>Service</Occupation>
<Interests>Cycling</Interests>
<Signature>

</Signature>
<Gender>0</Gender>
<UnknownFields></UnknownFields>
<PollTitle></PollTitle>
<PollOption1></PollOption1>
<PollOption2></PollOption2>
<PollOption3></PollOption3>
<PollOption4></PollOption4>
<PollOption5></PollOption5>
</PrimarySection>
<SecondarySection>
<Subject1></Subject1>
<Subject2></Subject2>
<PostText>
</PostText>
<Prior>áèçíåñ
äîñóã
îáúÿâ
êóðèëêà
ôëåéì
ôëýéì
îñíîâí
ðàçâëå÷
îôôòîïèê
îôòîïèê
îôô-òîïèê
ïðî÷åå
ðàçíîå
îáî âñ¸ì
flood
flame
stuff
blah
off-topic
off topic
offtopic
oftopic
general
common
business
îáùà
îáùèé
îáùåå
îáùèå
ðåêëàì
adver</Prior>
<OnlyPriors>false</OnlyPriors>
</SecondarySection>
</XRumerProject>

14. ledna 2020 21:53

Rubenpew: Deposit 918Kiss – 5Bintang Kasino http://www.5bintangkasino.com/deposit-918kiss/ - Show more>>>

14. ledna 2020 3:54

Rubenpew: Login 918Kiss – 5Bintang Kasino http://www.5bintangkasino.com/login-918kiss/ - Click here...

11. ledna 2020 21:42

https://nun777.com/realgame: Thank you so much for giving me a great website for blog comments .. Dropmylink is really great site and i have been using from 2 days and i know this from your blog.Appreciated
https://nun777.com/realgame

7. ledna 2020 4:18

https://nun777.com/: Photo travel blogs are a dime a dozen, and Canvas of Light made the cut here because the photos are amazing.Nothing much I can add here, other than the author goes all out and has a lot of talent.
https://nun777.com/

7. ledna 2020 4:17

https://casino815.com/baccaratsite/: If there was ever a site that showcases the power of List Posts, here it is!One thing even I don’t get is that this site get’s authors to guest post, but doesn’t even give them a link…
https://casino815.com/baccaratsite/

7. ledna 2020 4:15

https://casino815.com/: Great way to gain notoriety for a blog: pick a hot topic and stir up some debate, while still maintaining integrity by not being overly aggressive or indigent.
https://casino815.com/

7. ledna 2020 4:14

https://nolza2000.com: This blog takes the opposite approach and is all about atheism, and creates post on atheist news and issues.
https://nolza2000.com

7. ledna 2020 4:14

https://vfv79.com/theking/: The big point to be made here is that creating a site for beginners is always a good idea if it’s done well, because there will always be new beginners, so your audience can only grow (as long as your topic stays popular, which WordPress has).
https://vfv79.com/theking/

7. ledna 2020 4:13

https://vfv79.com/: this site also knows their audience really well, and manages to always please despite the difficult task of selecting blogs that their audience will like.
https://vfv79.com/

7. ledna 2020 4:13

Williammeaph: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XRumerProject>
<PrimarySection>
<ProjectName>918indo_13102019</ProjectName>
<ProjectFormat>ANSI</ProjectFormat>
<NickName>Robertdop</NickName>
<RealName>RobertdopYR</RealName>
<Password>$aptK7k1y7K</Password>
<EmailAddress>[email protected]</EmailAddress>
<EmailPassword>GDLVDNU622</EmailPassword>
<EmailLogin>[email protected]</EmailLogin>
<EmailPOP>pop.gmail.com</EmailPOP>
<Homepage></Homepage>
<ICQ>124456847</ICQ>
<City>Maputo</City>
<Country>Mozambique</Country>
<Occupation>Service</Occupation>
<Interests>Cycling</Interests>
<Signature>

</Signature>
<Gender>0</Gender>
<UnknownFields></UnknownFields>
<PollTitle></PollTitle>
<PollOption1></PollOption1>
<PollOption2></PollOption2>
<PollOption3></PollOption3>
<PollOption4></PollOption4>
<PollOption5></PollOption5>
</PrimarySection>
<SecondarySection>
<Subject1></Subject1>
<Subject2></Subject2>
<PostText>
</PostText>
<Prior>áèçíåñ
äîñóã
îáúÿâ
êóðèëêà
ôëåéì
ôëýéì
îñíîâí
ðàçâëå÷
îôôòîïèê
îôòîïèê
îôô-òîïèê
ïðî÷åå
ðàçíîå
îáî âñ¸ì
flood
flame
stuff
blah
off-topic
off topic
offtopic
oftopic
general
common
business
îáùà
îáùèé
îáùåå
îáùèå
ðåêëàì
adver</Prior>
<OnlyPriors>false</OnlyPriors>
</SecondarySection>
</XRumerProject>

16. prosince 2019 2:34

DennisGat: Comments for xe-88.asia http://www.xe-88.asia/comments/feed/ - More info!..

2. prosince 2019 10:01

Rubenpew: Mega888 – 5Bintang Kasino http://www.5bintangkasino.com/mega888/ - Click here>>>

1. prosince 2019 11:05

DennisGat: http://www.xe-88.asia/sitemap-misc.xml - More info...

30. listopadu 2019 18:41

DennisGat: http://www.xe-88.asia/sitemap.xml - Click here!

29. listopadu 2019 3:46

Rubenpew: Rollex – 5Bintang Kasino http://www.5bintangkasino.com/rollex/ - More info!

27. listopadu 2019 22:32

Rubenpew: Joker123 – 5Bintang Kasino http://www.5bintangkasino.com/joker123/ - Click here!

27. listopadu 2019 3:32

Rubenpew: Rollex – 5Bintang Kasino http://www.5bintangkasino.com/rollex/ - Show more>>>

26. listopadu 2019 4:01

JamesKed: Download 918Kiss – Uberwin.club <a href=http://www.uberwin.club/download-918kiss/>Click here!</a>

25. listopadu 2019 16:00

JamesKed: Joker123 – Uberwin.club <a href=http://www.uberwin.club/joker123/>Click here>>></a>

25. listopadu 2019 10:45

1 2 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email