Závažná hyperglykemie

26.4.2012 , Michaela Knollová

zavazna-hyperglykemie.jpg - kopie
zavazna-hyperglykemie.jpg - kopie
Závažná hyperglykemie je stav, při kterém se hromadí glukóza v krvi, protože jí není umožněno dostat se do buněk. Závažná hyperglykemie vzniká, když je hladina cukru v krvi výrazně větší než 5,0 mmol/l. Závažná hyperglykemie se může vyskytovat ve formě dvou stavů, které na sebe mohou navazovat, a to hyperglykemická keto-acidóza a hyperglykemické koma.

Závažná hyperglykemie

krevní plazmě jsou rozpuštěné různé látky a mezi nimi i glukóza z potravy. Ta se krví dostává k buňkám a v nich slouží jako zdroj energie, bez které buňky nemohou fungovat. Jenže glukóza se z krve do buňky nedostane jen tak. Musí projít speciálními dvířky, k jejichž otevření je potřebný klíček – v tomto případě inzulin, hormon vznikající v slinivce břišní. Když se najíme, začnou v krvi stoupat hladiny glukózy a současně i inzulinu. Hladina glukózy vystoupá nad normální hladinu, ale v průběhu asi 4 hodin opět klesne do normálního rozmezí. To je možné díky inzulinu, který umožní glukóze vstupovat do buněk. Pokud je nějakým způsobem porušen proces vstupu glukózy do buněk, hromadí se cukr v krvi a buňky „hladoví". Vzniká onemocnění známé jako cukrovka – Diabetes mellitus. Normální rozmezí množství glukózy v krvi, tzv. glykémie, je od 3,5 do 5,0 mmol/l. Koncentrace glukózy v krvi vyšší než 7 mmol/l se označuje jako hyperglykemie.

Závažná hyperglykemie a její formy

Závažná hyperglykemie se může vyskytovat formou dvou stavů, které na sebe mohou navazovat. Jedná se o hyperglykemickou ketoacidózu a hyperglykemické koma. Pro výskyt takovýchto komplikací není nutná výrazně zvýšená glykemie. Například acidosa může vzniknout už při glykemii „pouhých" 15 mmol/l. K hyperglykemickému komatu dochází až při výrazně vyšších hodnotách, glykemie orientačně nad 30 mmol/l. Hyperglykemická acidosa je stav, při kterém jsou zvýšeně odbourávány tuky. Jejich zpracováním v játrech vznikají v nadbytku látky, které se chovají jako kyseliny (například aceton, který můžeme cítit z dechu pacienta) a okyselují vnitřní prostředí – vzniká tak acidosa (zvýšená kyselost vnitřního prostředí). Tělo se snaží udržet kyselost vnitřního prostředí ve velmi úzkém rozmezí. Při jeho překročení dochází k dehydrataci a ztrátám důležitých iontů, hlavně draslíku. Jeho ztráty jsou ještě prohlubovány zvracením. Nedostatek draslíku je nebezpečný hlavně pro srdce, protože mohou vznikat poruchy srdečního rytmu. Stav může přecházet až ve velmi hluboké bezvědomí – koma.

Následky závažné hyperglykemie 

Ketoacidosa se může a nemusí vyskytovat jako součást hyperglykemického komatu. Chybí u něj zpravidla, pokud je závažná hyperglykemie prvním projevem cukrovky. Hyperglykemické koma je stav, který vzniká dlouhodobou a výraznou hyperglykemií. Základní problém celého stavu je fakt, že glukóza je osmoticky aktivní látka – tj. táhne za sebou vodu. Ve stavu, kdy je glukózy v těle příliš, je vylučována ledvinami do moče a spolu s ní odchází i velké množství vody. Spolu s touto vodou ale odchází i důležité ionty jako sodík, draslík a vápník. Dochází k závažné dehydrataci, vzniku acidosy, výraznému poklesu krevního tlaku a možné je i selhání ledvin. Bohužel dochází i k poškození mozkové tkáně jednak kyselými produkty metabolismu, jednak možným otokem mozku. To všechno jsou důvody pro nepříliš příznivou prognózu tohoto stav. Úmrtnost je až 50% a to zejména v důsledku komplikací (otok mozku, selhání ledvin) a přidružených onemocnění.

Závažná hyperglykemie a její vznik

Toto jsou extrémní stavy, ke kterým vede neléčený diabetes (pacient o onemocnění neví), hrubé porušování dietního a léčebného režimu pacientem, nedostatečná léčba, nebo vysoká hladina stresu (např. operace, infekce, úraz). Pro zdárné řešení vyžadují intenzivní lékařskou péči. Pokud delší dobu více močíte, jste slabí, unavení, hladoví a i přes zvýšený příjem potravy ztrácíte na váze, je vhodné co nejdříve vyhledat lékaře.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email