Hypertenze - léčba

7.4.2012 , MUDr. Ján Podhorec

hypertenze-lecba.jpg - kopie
hypertenze-lecba.jpg - kopie
Vysoký krevní tlak je záludná choroba, která sice příliš nebolí, ale o to více škodí. Léčba vysokého krevniho tlaku je vždy založena na dodržování režimových opatření a dále také na lécích, tzv. antihypertenzivech. Úspěch léčby vysokého krevního tlaku však vždy záleží na tom, zda pacient k léčbě přistupuje zodpovědně.

Léčba hypertenze

Krev v lidských tepnách proudí pod určitým tlakem, který je nutný k tomu, aby se krev  dostala do celého těla. Tento nazýváme krevní tlak. Normální hodnoty krevního tlaku se pohybují v rozmezí od 110/65 torr do 140/90 torr. Pokud tlak krve přesáhne horní hranici, mluvíme o hypertenzi, tedy vysokém krevním tlaku. Hypertenzi je nezbytné léčit, jelikož může mít velice vážné následky. Pacient může být i ohrožen na životě.

Vznik hypertenze

Rozlišujeme dva typy hypertenze, které se od sebe liší příčinami vzniku. Je to hypertenze primární a sekundární.

  • Primární hypertenze, která je rovněž typem častějším, nemá stále přesně stanovené příčiny svého vzniku. Ví se však, že se zde podílí více faktorů. Proto mluvíme o multifaktoriálním vzniku. Primární hypertenze vzniká především na podkladě nesprávného životního stylu. Ten spočívá ve zvýšeném příjmu tuků a soli v potravě, nedostatek ovoce a zeleniny, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, stres a také nedostatek pohybu.
  • Sekundární hypertenze vzniká v důsledku jiného probíhajícího onemocnění. Těmi jsou onemocnění srdce, ledvin, nadledvin či hormonálních poruch. 

 

Projevy hypertenze

Hypertenze je onemocnění, které se dlouhou dobu nemusí nijak projevit. Proto lidé často ani neví, že touto chorobou trpí a její odhalení bývá náhodné při preventivních prohlídkách. Pokud se však hypertenze projeví, bývají to nejčastěji bolesti hlavy, závratě, nevolnost, únavu, schvácenost, pocit tlaku na spáncích a nemocní pozorují i častější krvácení z nosu.

Komplikace hypertenze 

Hypertenze je onemocněním, které je nezbytné léčit, jelikož dlouhodobé zvýšení krevního tlaku má neblahé účinky jak na cévy, tak i na orgány. Hypertenze vede k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy, tedy postižežení tepen, při kterém se do stěny ukládají tukové látky a tepna se tím zúžuje. To vede k nedokrevnosti orgánů. V důsledku hypertenze může tak dojít k rozvoji infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, selhání srdce a poškození ledvin s jejich postupným selháváním. 

Diagnostika hypertenze

Stanovení diagnózy hypertenze je založeno na měření tlaku pomocí tlakoměru. Nejčastěji se tak děje při každé návštěvě u obvodního lékaře. Měření tlaku by mělo probíhat u pacienta, který je v klidu. Je to důležité z hlediska ovlivnění tlaku jinými vlivy, jako jsou emoce, či předchozí fyzická námaha. Při naměření vysokého krevního tlaku je třeba měření opakovat z důvodu tzv. syndromu bílého pláště. Jedná se o zvýšení krevního tlaku daného nervozitou, či strachem pacienta s lékařem. Pokud pacient má tlakoměr doma, je možné ho požádat o pravidelné měření pokaždé ve stejnou dobu a k zapisování hodnot, které lékař poté zhodnotí.

Léčba hypertenze 

Léčba hypertenze je nezbytná z důvodu možnosti vzniku komplikací. Léčba hypertenze může být konzervativní a farmakologická. Pokud je to možné, snažímě se zahájit léčbu hypertenze konzervativní metodou, tedy bez léků. Je nutno podotknout, že pro úspěšnou léčbu je nutná ochota pacienta spolupracovat s lékařem.

Konzervativní léčba hypertenze

Jelikož většina pacientů se k vysokému tlaku dopracuje takřka vlastní zásluhou, je v první řadě cílem léčby hypertenze omezení všech nepříznivých faktorů. To bývá podmínka v úspěšnosti dalšího léčení. V rámci konzervativní léčby hypertenze je nezbytné snížit či zcela omezit příjem tučných jídel, stejně jako i příjem kuchyňské soli. Pacienti trpící hypertenzí by své pokrmy neměli solit vůbec. Velice důležité je také snížení hmotnosti a pravidelná tělesná aktivita. Bylo zjištěno, že tělesná aktivita sama o sobě krevní tlak dlouhodobě snižuje a účinek se v tomto směru násobí snížením hmotnosti. Samozřejmostí by mělo být zanechání kouření a omezení příjmu alkoholu na minimum. Pokud tato opatření nestačí, je nezbytná i léčba farmakologická.

Farmakologická léčba hypertenze

Farmakologická léčba hypertenze spočívá v podávání léků na snížení tlaku, tzv. antihypertenziv. Existuje několik skupin léků, které se na léčbu vysokého krevního tlaku používají. Navzájem se od sebe liší mechanismem svého působení. Velmi často jsou užívané jejich kombinace. Jedna  skupina používaných látek, tzv. betablokátory, snižují krevní tlak svým působením na srdce. Léky další skupiny působí tím, že zabraňují vzniku určitých látek, které za normálních okolností krevní tlak zvyšují. Snížení tlaku je možné i využitím léků způsobujících rozšíření cév, tzv. vazodilatancií. Celkově existuje velké množství nejrůznějších preparátů, z nichž některé stačí užívat jednou denně. Užívání léků je často doživotní. O výběru léku, či jejich kombinaci rozhoduje lékař na základě případných dalších přítomných onemocnění a jejich závažnosti. 

Prevence hypertenze

Prevence hypertenze spočívá ve zdravém životním stylu. Jedná se především o správný jídelníček s dostatkem ovoce, zeleniny, vlákniny a omezení tučných jídel. Rovněž se nedoporučuje pokrmy solit, jelikož často v sobě sůl již obsahují. Vzhledem k tomu, že se hypertenze často vyskytuje u obézních, je nezbytné snížení tělesné hmotnosti. Nejlepší prevencí vzniku hypertenze je pravidelná fyzická aktivita.  Doporučuje se fyzická aktivita aerobního typu, tedy běhání, plavání, aerobik, či cyklistika. Zcela dostatečná je však i pravidelná chůze.

 

Závěrem...

Závěrem je nutno konstatovat, že bohužel ne všichni pacienti jsou si vědomi důležitosti vlastního přičinění na vzniku hypertenze. Dodržováním výše uvedených zásad je možné  jednak zcela zabránit vzniku hypertenze, nebo jej alespoň výrazně oddálit a je jednou z podmínek efektivní léčby prostřednictvím léků. Hypertenze a její následky zdaleka nejsou jediné problémy, kterým se lze vyhnout. Uveďme jenom rakovinu plic u kouření, potíže s klouby a se srdcem při nadměrné hmotnosti a mnoho dalších. Je třeba mít na paměti, že ve většině případů je farmakologická léčba doživotní. Není radno nebezpečí hrozící z dlouhodobě působícího vysokého tlaku podceňovat.

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email