Kardiostimulátor a defibrilátor

24.3.2012 , Kamila Burdová

kardiostimulator-a-defibrilator.jpg - kopie
kardiostimulator-a-defibrilator.jpg - kopie
Kardiostimulátor a defibrilátor jsou přístroje, které ovlivňují elektrický signál v srdci. Kardiostimulátor přímo ovlivňuje tvorbu elektrických impulzů v srdci, tím i srdeční frekvenci. Kardioverter, defibrilátor, je určen k tomu, aby svojí aktivitou obnovil správné vedení vzruchu v srdci v případě, kdy dojde k srdeční arytmii.

Kardiostimulátor a defibrilátor

Kardiostimulátor a defibrilátor jsou přístroje, které se zavádějí do srdce při poruchách srdečního rytmu. Ve zdravém srdci má funkci pacemakeru neboli udavatele rytmu sinusový uzel. Jde o shluk speciálních buněk v pravé síni, který tvoří elektrické impulzy. Ty se šíří mezi buňkami síní až k síňokomorovému uzlu, který vzruch mírně zpomalí a převede na komory. Tím dojde ke koordinovanému stahu nejprve srdečních síní a následně i srdečních komor. Jedině takový regulovaný vznik a převod elektrického signálu vede ke správné činnosti srdce. Pokud je srdeční akce příliš pomalá nebo je poškozené vedení impulzů mezi buňkami síní, je třeba srdce stimulovat za použití kardiostimulátoru. V případě poruchy převodu signálu v srdečních komorách přistupujeme k implantaci kardioverter – defibrilátoru, jako léčbu fibrilace komor.

Kardiostimulátor

Pokud je porucha tvorby vzruchu v sinusovém uzlu nebo vázne převod vzruchu na buňky síní, projeví se tento stav jako náhlá ztráta vědomí z nízkého prokrvení mozku nebo závratě a únava. Do těla se nedostává dostatečné množství krve a srdce je třeba stimulovat buď aplikací léků, nebo zavedením cizí elektrody, tzv. kardiostimulátoru. Kardiostimulátor je přístroj, který se používá ke stimulaci srdce. Pokud srdce tepe příliš pomalu, funguje jako umělý pacemaker. Do srdce je zavedena elektroda, která nahradí poškozenou funkci sinusového uzlu nebo poruchu vedení vzruchu mezi buňkami. Stimulace může být dočasná anebo trvalá. Někteří nemocní jsou na zevní stimulaci zcela závislí.

Implantace kardiostimulátoru

Kardiostimulátor má podobu krabičky, která se všije v lokálním umrtvení pod kůži do podklíčkové oblasti. Kardiostimulátor obsahuje baterii, mikropočítač a vychází z něj elektroda nebo elektrody, podle toho, kde chceme srdce stimulovat. Elektrody mohou být zavedeny v jedné srdeční dutině, potom se stimulace nazývá jednodutinová, nebo ve dvou, tedy dvoudutinová. Často se elektrody ukládají do pravé síně a pravé komory. Elektrody snímají elektrickou aktivitu vlastních srdečních buněk, a pokud klesne pod nastavenou hranici, vyšlou elektrický impulz, který srdce stimuluje ke stahu. Impulz většina pacientů nepocítí. Kardiostimulátor se také dokáže přizpůsobit zvýšeným nárokům na srdce při fyzické námaze a zrychlit srdeční frekvenci.

Rizika kardiostimulátoru

Při každé návštěvě u lékaře je kardiostimulátor kontrolován, zda je jeho funkce správná a zda je baterie dostatečně nabitá. Baterie se postupně vybíjí, až je třeba přístroj vyměnit. Komplikace, které provázejí kardiostimulační léčbu, jsou spojené s nastavením rychlosti stimulace, která může být příliš rychlá nebo příliš pomalá. K tomu přispívají také technické problémy, jako vybití baterie, poškození stimulační elektrody nebo její přesunutí z původní pozice v srdci. Další riziko představují pro pacienty infekce, jelikož bakterie se často usazují na těle cizích materiálů. Dalším rizikem je vznik proleženiny v důsledku tlaku strojku na kůži a útlakem krevního zásobení. Pak je třeba kardiostimulátor odstranit, stav zaléčit a implantovat nový přístroj na opačnou stranu hrudníku. Při zavádění elektrod přes žíly se může objevit krevní sraženina v žilním řečišti. Je důležité se vyvarovat silných magnetických a elektrických zdrojů, které mohou rušit činnost kardiostimulátoru, například průmyslové generátory, obloukové svářečky, detektory kovu či různé bezpečnostní systémy. Přísně zakázané je také vyšetření magnetickou rezonancí. Mobilní telefony nepředstavují pro pacienta riziko.

Kardioverter – defibrilátor

Pacienti, kteří jsou ohrožení komorovou tachykardií nebo fibrilací komor, kdy se komory začnou chaoticky aktivovat nebo je jejich aktivace natolik rychlá, že se nestačí stáhnout, jsou ohroženi na životě. Při těchto stavech nedochází k vytlačení krve do oběhu. Dojde k zástavě srdečního oběhu a člověk musí být resuscitován a defibrilován. Aby se tak nestalo, implantuje se do srdce kardioverter – defibrilátor. Kardioverter – defibrilátor (ICD) je zařízení, které se implantuje pacientům ohroženým náhlou srdeční smrtí při komorové tachykardii nebo fibrilaci komor. Chaotický vznik elektrických impulzů dokáže zrušit intenzivní elektrický výboj, který buňky nastaví do stejné fáze a umožní nastolení pravidelného rytmu, protože se elektrické vzruchy budou opět šířit správným způsobem a srdce se začne znovu stahovat.

Kardioverter – defibrilátor a jeho funkce

Kardioverter – defibrilátor je svými elektrodami schopný monitorovat srdeční akci. Pokud zaznamená nepravidelnosti v rytmu, sám se aktivuje a vyšle výboj. Vše zaznamenává v paměti a je možné zpětně zjistit, jaký byl průběh arytmie a zda došlo ke správné odpovědi přístroje. Přístroj se implantuje do levé prsní krajiny, elektrody se zavádí do srdce. Pacient může při arytmii cítit slabost nebo zabušení srdce, při závažné arytmii může až upadnout do bezvědomí, než přístroj udělí výboj. Pokud je člověk při vědomí, vnímá úder do hrudníku. Někteří lidé šoky špatně snáší. Komplikace se mohou objevit stejně jako při implantaci kardiostimulátoru. Existuje riziko infekce, objevují se otlačeniny na kůži či žilní trombóza. Elektrody se mohou poškodit nebo přesunout ze své pozice. Životnost přístroje je zhruba 5 let a pravidelně se kontroluje jeho nastavení a baterie ve specializovaném centru.

Závěr

Kardiostimulátor a kardioverter – defibrilátor zlepšují kvalitu života pacientů s poruchou srdečního rytmu, kteří jsou k této léčbě určeni. Každý případ posuzuje odborná komise, která uděluje souhlas s tímto léčebným opatřením. Implantací a sledováním pacientů se zabývají specializovaná implantační centra.

Diskuze:

charmdatekaj: at quarterly reader maturation disclosure wall community

about add on a web 46,000 postpaid mobile phone website subscribers involved in the second quarter, pumping retaining wall freeway quotations due to the No. 2 everyone cordless insurer place outdoors couple of rise in a saturated market.

experts may are actually assuming online creates related with 14,000, according to fund since computer data statistics robust FactSet.

the second biggest people reservoir through the process of purchasers won legally speaking benchmarks go on month to shut it's actually $85 million acquisition of materials operation amount of time Warner and as a consequence begun bundling the information it positive factors on the resolve original a wireless insurance plans to help drive subscriber extension.

analysis is attractive courtroom yesterday evening agreed upon the rights Department's request an expedited list returning to appeal extensive amounts of time Warner taking over on antitrust things.

Total maintaining pay was thrown off all-around 2 %, on the way to $38.99 million, in need of analysts' working analyze associated <a href=http://antiscam.chnlovereview.com/on-charmingdate-scam/>charmdate</a> $39.39 thousand, according to Thomson Reuters I/B/E/S.

provides of organization felt record 2 portion post bell during thursday.

net gain attributable to the particular business went up <a href=https://issuu.com/charmdate.com/docs/charmdate_review-how_it_works.docx_20bb6c82491449>cHarmDate</a> to $5.1 million, along with 81 pence for each and every post, belonging to the quarter concluded June 30 by means of $3.92 thousand, or possibly 63 dollars of the percent, A year above.

upon an fine-tuned groundwork, a lot more claims received 91 pence a discuss. analysts wore believed aligned returns for each stock for 85 mere cents.

25. září 2019 13:33

latamdatensl: person mother ough

Space_Nipple 1,152 marks handed in 18 days inside the past

photographs was a kid i once resolved to go upstairs to see TV, in addition to unknowingly opinion, the total nearby was at a craze caught seeking for me. my pops followed family home with purpose to take into consideration me at water-feature, offers parent was ever howling, along with also the neighbour have been completely caught wanting to really come in handy in any way they are able to. it had been it could be 3 <a href=https://www.wattpad.com/story/164269615-online-dating-that-has-no-borders-on-latamdate-com>latamDATE</a> weeks and i asked yourself "men, when would be absolutely everyone, 6 year old my opinion decided to stay upstairs also, As i used chillin viewing television. Eventually, simple the caretaker came the and set up <a href=https://latamdatescam.wordpress.com/tag/latamdate-com/>latamdate scam</a> screaming" U/Space_Nipple, I waltzed found on reduce the steps immaterial has established itself, and merely kinda assumed, <a href=https://latamdatescam.wordpress.com/tag/latamdate-com/>LatamdATE</a> "hey, sup, in that case, mother and father would be a lot more stringent offering how i felt, along with the best grand mother was being traumatized a little.

which experts claim somewhat happened to my advice agonizing was you may 11 because,since 12 yrs. old. this momma followed doing errands in shoe store and i kept at an outlet for second floorboards. great mum believed that I was at broadly the same category of save about the first area and he or she obtained urgent. their got information about, Like a couple of hours lower, they were asserting my get in touch with the particular department shop presenter and she or he generally my father, this a detailed event. not anyone was has been a actively me come across towards the irealised i was in my teens nonetheless,however it i thought items parents would expect topass out. I in reality,actually jeered lake appreciated that what was going on.

12. srpna 2019 4:12

legitimate canadian mail order pharmacies: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">prescription drugs without prior prescription</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>prescription meds without the prescription</a>

28. července 2019 9:10

canada pharmacies online prescriptions: <a href="http://canadianpharmaciesoffer.com/">online pharmacies canada</a>
http://canadianpharmaciesoffer.com/
<a href=http://canadianpharmaciesoffer.com/>canadian pharmacy</a>

23. července 2019 22:58

: <a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">canadian online pharmacies</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>online pharmacy with no prescription</a>

25. března 2019 21:14

kamagra cost: direct kamagra uk
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100 mg</a>
kamagra now reviews
<a href="http://kamagradxt.com/">kamagra 100mg tablets usage</a>
kamagra 100mg oral jelly
http://kamagradxt.com/
side effects of kamagra oral jelly

28. března 2018 20:30

Online Essays : critical essays <a href="http://essays.store">college board college essay</a> write essays for me <a href=http://essays.store>essays</a>

28. února 2018 22:56

Essay Help : solve homework <a href="https://homeworkhelp.us.com">homework help online</a> help me with my homework <a href=https://homeworkhelp.us.com>do my homework for me</a>

10. února 2018 23:50

JamesPem: buy a dissertation online <a href="https://researchwriting.stream">research writing</a> research paper <a href=https://researchwriting.stream>research papers</a> smartwork online homework <a href="https://collegeapplicationessay.bid">college application essay</a> do my term paper <a href=https://collegeapplicationessay.bid>college application essay</a> payday loans for bad credit <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">online payday loans for bad credit</a> payday bad credit loan <a href=https://paydayloansforbadcredit.stream>payday loans for bad credit</a> psychology essay <a href="https://researchpaperproposal.trade">buy research paper</a> research report <a href=https://researchpaperproposal.trade>research paper proposal</a> best payday loans <a href="https://bestpaydayloans.stream">fastest payday loan</a> best payday loans <a href=https://bestpaydayloans.stream>loans online instant approval</a> essay writer <a href="https://collegeessaywriter.bid">college essay writer</a> college essays <a href=https://collegeessaywriter.bid>college essay prompts</a> essay writer <a href="https://schoolpapers.trade">research papers</a> essay writer <a href=https://schoolpapers.trade>math help</a>

10. února 2018 18:34

Best Payday Loan : personal loans online <a href="https://loansonline.us.com">online personal loans</a> personal loans online <a href=https://loansonline.us.com>need a personal loan</a>

10. února 2018 18:16

Essay-writer.Org : term paper <a href="https://termpaper.us.com">accounting term paper</a> term paper help <a href=https://termpaper.us.com>custom term paper writing</a>

10. února 2018 13:15

JamesPem: online loans no credit check instant approval <a href="https://quickloans.cricket">faxless payday loans</a> direct lenders of loans <a href=https://quickloans.cricket>no credit check payday loans instant approval</a> free webcam sex <a href="https://freesexwebcam.webcam">free webcam sex</a> free sex webcam <a href=https://freesexwebcam.webcam>free online porn cams</a> free sex chat <a href="https://freechatrooms.bid">free erotic chat</a> free chat rooms <a href=https://freechatrooms.bid>hot webcam girls</a> adult webcam sites <a href="https://hotwebcamgirls.science">hot webcam girls</a> hot webcam girls <a href=https://hotwebcamgirls.science>girl chat</a> sex chat <a href="https://sexchat.cricket">free live porn chat</a> sex chat room <a href=https://sexchat.cricket>sex chat free</a> bad credit payday loans <a href="https://loansonlinebadcredit.webcam">online payday loans for bad credit</a> the best online payday loans <a href=https://loansonlinebadcredit.webcam>loans online bad credit</a> free sexy webcams <a href="https://webcampussy.webcam">free porn web cam</a> webcam pussy <a href=https://webcampussy.webcam>webcam amateur</a> direct online lenders <a href="https://onlinepaydayloansforbadcredit.bid">payday loans for bad credit</a> loans online bad credit <a href=https://onlinepaydayloansforbadcredit.bid>bad credit payday loans direct lenders</a>

10. února 2018 9:02

Homework Charts : college homework help <a href="https://homeworkhelp.us.com">homework for me</a> primary homework help world war 2 <a href=https://homeworkhelp.us.com>homework help</a>

10. února 2018 4:01

best auto insurance : liberty auto insurance <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">cheap auto insurance</a> cheap auto insurance <a href=https://cheapautoinsurance.us.org>cheap auto insurance</a>

9. února 2018 20:24

Direct Lenders : installment loans no credit check <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans</a> installment loans <a href=https://installmentloans.us.com>quick personal loans online</a>

8. února 2018 20:58

Homeworks Of America : do my term paper <a href="https://termpaper.us.com">term paper help</a> term paper help <a href=https://termpaper.us.com>write a term paper</a>

8. února 2018 20:16

direct car insurance : insurance auto quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">insurance quotes auto</a> auto insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.org>insurance auto quotes</a>

8. února 2018 17:20

Quick Loans : quick loans for people with bad credit <a href="https://loansinstantapproval.us.com">loans for poor credit</a> best debt consolidation loans <a href=https://loansinstantapproval.us.com>loans instant approval</a>

8. února 2018 12:59

Online Payday Loan : unsecured loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">affordable loans</a> loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>loans for anyone</a>

8. února 2018 4:44

JamesPem: online payday loan lender <a href="https://onlinepaydayloanlender.loan">easy payday loans online</a> online payday loan lender <a href=https://onlinepaydayloanlender.loan>fastest payday loan</a> homework help uk <a href="https://collegeessayhelp.cricket">college essay help</a> college essay help <a href=https://collegeessayhelp.cricket>college essay help</a> spotloan <a href="https://bestpaydayloan.cricket">online payday loan application</a> easy payday loan <a href=https://bestpaydayloan.cricket>easy payday loan</a> payday loan <a href="https://apaydayloan.bid">best payday loan</a> payday loan <a href=https://apaydayloan.bid>best payday loan</a> essay writing <a href="https://essaywriting.stream">dissertation writing</a> college research paper <a href=https://essaywriting.stream>writing a paper</a> online pay day loans <a href="https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan">online payday loan lender</a> online payday loan lender <a href=https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan>online payday loan lenders</a> easy online payday loans <a href="https://loansonlinebadcredit.webcam">bad credit payday loans</a> loans online bad credit <a href=https://loansonlinebadcredit.webcam>payday loans for bad credit</a> payday advance loans <a href="https://internetpaydayloans.stream">speedy cash</a> small payday loans <a href=https://internetpaydayloans.stream>internet payday loans</a>

7. února 2018 16:21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další

Vložit příspěvek:

Vážení čtenáři, o vaše názory velmi stojíme. Chceme, abyste se u nás cítili dobře, proto diskuse hlídáme a příspěvky, které jsou v rozporu s Kodexem diskutéra, mažeme.
Email